VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ NA MĚÚ BROUMOVĚ


V souladu s § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., zveřejňujeme Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle uvedeného zákona.

Na Městský úřad Broumov v roce 2001 došlo celkem 8 písemných žádostí o informace dle výše citovaného zákona.

Všechny žádosti byly v souladu s výše citovaným zákonem kladně vyřízeny, nemuselo býti vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace. Odpovědi na dotazy byly vyřízeny písemně.

Ve věci poskytování informací neproběhlo žádné soudní řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.

Předmětem informací byly zejména finanční otázky města, vlastnictví akcií města a informace z oblasti životního prostředí.

Za poskytnuté informace byly předepsány úhrady v různé výši dle Pokynu starosty č. 1/2000 o poskytování informací ze dne 11.1. 2000.

Závěrem lze konstatovat, že oproti roku 2000 došlo pouze k mírnému navýšení počtu písemných dotazů. Většina dotazů je zodpovězena pracovníky úřadu bezprostředně ústně nebo telefonicky případně e-mailem.


V Broumově dne 20.2. 2002


Zdeněk Streubel, starosta města Broumova

Zpracovala: Ing. Šárka Pěnkavová


Copyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 23.02.2002 T