VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ NA MĚÚ BROUMOVĚ


V souladu s § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. zveřejňujeme Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle uvedeného zákona.

Počet písemně podaných žádostí o informace v roce 2000:
 
datum žadatel vyřízeno úhrada poznámka

10.01. Bergman Ladislav, ČSA 369, Broumov 09.02. 33x 1,4 Kč osobní jednání, dopis
11.05. Dřevařské závody 3J+K, Bílá Třemešná 23.06   č.j. 343, k vyř. p.Mantel, vyřídil p. Louda
 
V roce 2000 byla řada žádostí o poskytnutí informace podána ústně, např. telefonicky. V souladu se zákonem tyto žádosti byly vyřízeny neformálně a většina žádostí byla vyřízena okamžitě. Informace v tomto případě podávali příslušní dotazovaní pracovníci.

Všechny informace byly podány, žádný ze žadatelů nemusel být odmítnut a také nemuselo být vydáno Rozhodnutí o nevyhovění žádosti.

V Broumově dne 19. 02. 2001

Zpracovala Ing. Šárka Pěnkavová


Copyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 29.03.2001 T