VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - VÝSLEDKY


Výběrová řízení 2012 - výsledky
27

Oznámení o zrušení zadávacího řízení - Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2012/7 zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku zemního plynu pro město Broumov a jeho organizace byla zrušena.

26

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 16.7.2012 (dle směrnice RM č. 2/ 2011). Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Masarykova v Broumově" dle směrnice rady.

25

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 16.7.2012 (dle směrnice RMč. 2/2011). Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Oprava chodníku v ul. Provaznická v Broumově" dle směrnice rady.

24

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku dle Směrnice rady města č. 2/2011 - Název zakázky: „Rekonstrukce kotelny v budově čp. 142 -143, ul. Soukenická, Broumov - Olivětín"

23

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 16.7.2012 (dle směrnice RM č. 2/ 2011). Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Herní prvky - hřiště Velká Ves" dle směrnice rady.

22

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 16.7.2012 (dle směrnice RMč. 2/2011). Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Osvětlení rizikových míst - Černá stezka" dle směrnice rady.

21

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 16.7.2012 (dle směrnice RM č. 2/ 2011). Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Rozšíření kamerového souboru - Černá stezka" dle směrnice rady.

20

Dle Směrnice rady města č. 2/2011, O zadávání zakázek, zveřejňujeme, že město Broumov vypsalo dne 19.6.2012 výzvu k podání nabídky k zakázce středního rozsahu s názvem: „Nátěr střechy budovy I Městského úřadu Broumov".

19

Dle Směrnice rady města č. 2/2011, O zadávání zakázek, zveřejňujeme, že město Broumov vypsalo dne 19.6.2012 výzvu k podání nabídky k zakázce středního rozsahu s názvem: „Nátěr střechy budovy II a garáží Městského úřadu Broumov".

18

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 5.3.2012 (dle směrnice RM č. 2/ 2011). Předmětem jednání byl výběr zhotovitele zakázky města „Oprava chodníků v Alšově ulici v Broumově - Olivětíně" dle směrnice rady.

17

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 29.3.2012 (dle směrnice RM č. 2/ 2011). Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Revitalizace parku - Dětského hřiště v Broumově" dle směrnice rady.

16

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 2.5.2012 (dle směrnice RM č. 2/2011). Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Projektová dokumentace DDM Ulita Broumov" dle směrnice rady.

15

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 17.5.2012 (dle směrnice RMč. 2/2011). Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Repase a výměna dřevěných oken na budově čp. 239, Tř. Masarykova v Broumově - II. etapa" dle směrnice rady.

14

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 29.3.2012 (dle směrnice RM č. 2/ 2011). Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Sociální zařízení v 1NP, Mateřská škola č. 1, Masarykova 233, Broumov" dle směrnice rady.

13

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 2.4.2012 (dle směrnice RMč. 2/2011). Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Repase a výměna dřevěných oken na budově čp. 239, Tř. Masarykova v Broumově" dle směrnice rady.

12

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 19.3.2012 (dle směrnice RMč. 2/2011). Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Veřejné osvětlení na hřbitově v Broumově" dle směrnice rady.

11

Zpráva zjednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 19.3.2012 (dle směrnice RM č. 2/2011). Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Výměna oken na budově čp. 244, ZŠ Hradební v Broumově" dle směrnice rady.

10

Zpráva zjednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 19.3.2012 (dle směrnice RM č. 2/2011). Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Obnova hřbitovní zdi na hřbitově v Broumově" dle směrnice rady.

9

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - zakázka dle Směrnice rady města č. 2/2011 - „Rekonstrukce lávek na lesní stezce Broumov - Olivětín"

8

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 19.3.2012. Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Oprava opěrné zdi v ulici Nad potokem v Broumově" dle směrnice rady

7

Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele zakázek města ze dne 19.3.2012. Předmětem jednání byl výběr dodavatele zakázky „Restaurování kamenných náhrobků Broumov" dle směrnice rady

6

Zápis o výběrovém řízení „Webová prezentace města Broumov“

5

Výsledky elektronické aukce konané dne 28.2.2012 od 10.00 hod na zakázku „Tablety pro město Broumov" - Dodávka 10 ks tabletu s příslušenstvím. Elektronická aukce probíhala v subsystému elektronického nástroje KDV.

4

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Školení vedoucích zaměstnanců"

3

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Vytvoření Strategického rozvojového plánu města Broumova do roku 2029"

2

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "On-line přístup, osobnostní profily zaměstnanců"

1

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Realizace personálního auditu"


Archív výběrových řízení: 2009, 2010, zadání 2011 (výsledky 2011), zadání 2012 (výsledky 2012).


Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce