VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


Výběrová řízení 2012 - zadání
34

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 149 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - "Dodávka zemního plynu pro Město Broumov a jeho organizace". Předběžné nabídky budou podávány pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje KDV, dostupného na internetové adrese http://www.kdv.cz.

Datum vyvěšení:
17.09.2012
Lhůta pro nabídky:
do 27.9.2012 v 10:00 hodin.
33

- Výzva k podání nabídky - Název: Oprava venkovní kanalizace - Oprava venkovní kanalizace byt.domu čp.241-3,Lidická ul.,Broumov

Datum vyvěšení:
31.08.2012
Lhůta pro nabídky: do 10.09.2012 v 10.00 hodin.
32

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení na „Dodávku elektrického sporáku s elektrickou troubou“ pro kuchyň Centra sociálních služeb Naděje Broumov, zadané podle Směrnice o nakupování a zadávání zakázek CSSNB a v souladu se Směrnicí rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek..

Datum vyvěšení:
28.08.2012
Lhůta pro nabídky:
do 17.09.2012 v 12.00 hodin.
31

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Zastřešení terasy ve 4.NP objektu Centra sociálních služeb NADĚJE Broumov, Dělnické domy 78, Broumov", zadané podle směrnice rady města č. 2/2011 , o zadávání zakázek - střední stavební zakázka. Nejedná se o veřejnou zakázku.

Datum vyvěšení:
03.08.2012
Lhůta pro nabídky:
do 22.08.2012 v 12.00 hodin.
30

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 149 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - "Dodávka zemního plynu pro Město Broumov a jeho organizace". Předběžné nabídky budou podávány pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje KDV, dostupného na internetové adrese https://www.kdv.cz/broumov-mesto/pza_akce.php?ic=00272523&id=88.

Datum vyvěšení:
16.07.2012 (dodatek 1: 07.08.2012, dodatek 2: 23.08.2012)
Lhůta pro nabídky:
do 27.8.2012 v 12.00 hodin.
29

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Osvětlení rizikových míst- Černá stezka" v Broumově, zadané podle směrnice rady města o zadávání zakázek. Nejedná se o veřejnou zakázku. - Přílohy: bližší specifikace.

Datum vyvěšení:
10.07.2012
Lhůta pro nabídky:
do 16.7.2012 v 10.00 hodin.
28

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce středního rozsahu na: „Herní prvky - hřiště Velká Ves" zadané dle zákona č. 55/2012 Sb.. o veřejných zakázkách, a podle směrnice rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek. - Přílohy: smlouva o dílo, výkres.

Datum vyvěšení:
04.07.2012
Lhůta pro nabídky:
do 16.7.2012 ve 13.00 hodin.
27

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava podlahy v tělocvičně ZS Masarykova v Broumově", zadané podle směrnice rady města o zadávání zakázek. Nejedná se o veřejnou zakázku. - Přílohy: výkaz výměr a zákres.

Datum vyvěšení:
04.07.2012
Lhůta pro nabídky:
do 16.7.2012 v 10.00 hodin.
26

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníku v ul. Provaznická v Broumově", zadané podle směrnice rady města o zadávání zakázek. Nejedná se o veřejnou zakázku. - Přílohy: výkaz výměr a zákres.

Datum vyvěšení:
04.07.2012
Lhůta pro nabídky:
do 16.7.2012 v 10.00 hodin.
25

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření kamerového souboru- Černá stezka" v Broumově, zadané podle směrnice rady města o zadávání zakázek. Nejedná se o veřejnou zakázku. - Přílohy: textová část projektu, výkresová část projektu.

Datum vyvěšení:
03.07.2012
Lhůta pro nabídky:
do 16.7.2012 v 10.00 hodin.
24

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce kotelny v budově Soukenická 142-143, ul. Soukenická, Broumov - Olivětín", zadané podle směrnice rady města č. 2/2011 , o zadávání zakázek - střední stavební zakázka. Nejedná se o veřejnou zakázku. - Přílohy: textová část projektu, výkresová část projektu.

Datum vyvěšení:
28.06.2012
Lhůta pro nabídky:
do 12.7.2012 v 10.00 hodin.
23

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce středního rozsahu na: „Nátěr střechy budovy I Městského úřadu Broumov" zadané dle zákona č. 55/2012 Sb., o veřejných zakázkách, a podle směrnice rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek.

Datum vyvěšení:
19.06.2012
Lhůta pro nabídky:
do 12.7.2012 ve 13.00 hodin.
22

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce středního rozsahu na: „Nátěr střechy budovy II a garáží Městského úřadu Broumov" zadané dle zákona č. 55/2012 Sb., o veřejných zakázkách, a podle směrnice rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek.

Datum vyvěšení:
19.06.2012
Lhůta pro nabídky:
do 13.7.2012 ve 13.00 hodin.
21

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na malířské práce "Malování objektu domova pro seniory Centra sociálních služeb Naděje Broumov", zadané podle Směrnice pro nakupování a zadávání zakázek a v souladu se Směrnicí rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek. Nejedná se o veřejnou zakázku.

Datum vyvěšení:
15.06.2012
Lhůta pro nabídky:
do 17. 7. 2012 v 12.00 hodin
20

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníků v Alšově ulici v Broumově- Olivětíně", zadané podle směrnice rady města o zadávání zakázek. Více na internetové adrese https://www.kdv.cz/broumov-mesto/profil.php?ic=00272523.

Datum vyvěšení:
08.06.2012
Lhůta pro nabídky:
do 22. 6. 2012 v 10.00 hodin
19

Vyzva zájemcům k podání nabídky o zakázku "Dodání použitého rypadlonakladače (traktorbagru)" podle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Datum vyvěšení:
30.05.2012
Lhůta pro nabídky:
do 11. 6. 2012 ve 12.00 hodin
18

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Repase a výměna dřevěných oken na budově čp. 239, Tř.Masarykova v Broumově- Il.etapa", zadané podle směrnice rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek. Nejedná se o veřejnou zakázku.

Datum vyvěšení:
04.05.2012
Lhůta pro nabídky:
do 17. 5. 2012 v 12.00 hodin
17

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava kamenných náhrobků Broumov-2.část", zadané podle směrnice rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek. Nejedná se o veřejnou zakázku.

Datum vyvěšení:
24.04.2012
Lhůta pro nabídky:
do 04.05.2012 v 12.00 hodin
16

Výzva zájemcům k podání nabídky o zakázku města "Projektová dokumentace DDM Ulita Broumov" zakázka dle Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek

Datum vyvěšení:
19.04.2012
Lhůta pro nabídky:
do 30.4.2012 v 12.00 hodin
15

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Sociální zařízení v 1NP, Mateřská škola č. 1, Masarykova 233, Broumov", zadané podle směrnice rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek. Nejedná se o veřejnou zakázku.

Datum vyvěšení:
12.03.2012
Lhůta pro nabídky:
do 29.3.2012 v 12.00 hodin
14

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava povrchu místní komunikace Broumov - ul. Sadová", zadané podle směrnice rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek.

Datum vyvěšení:
12.03.2012
Lhůta pro nabídky:
do 29.3.2012 v 12.00 hodin
13

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava povrchu místní komunikace Broumov - ul. Provaznická", zadané podle směrnice rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek.

Datum vyvěšení:
12.03.2012
Lhůta pro nabídky:
do 29.3.2012 v 12.00 hodin
12

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na projektovou dokumentaci stavby „Revitalizace parku- Dětského hřiště v Broumově", zadané podle směrnice rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek.

Datum vyvěšení:
12.03.2012
Lhůta pro nabídky:
do 29.3.2012 v 12.00 hodin
11

Zadávací dokumentace zakázky „Tablety pro město Broumov" - Dodávka 10 ks tabletu s příslušenstvím. Elektronická aukce bude probíhat v subsystému elektronického nástroje KDV - město Broumov na internetové adrese www.kdv.cz/broumov-mesto/. Elektronická aukce bude zahájena dne 28.2.2012 v 10.00 hod.

Datum vyvěšení:
20.02.2012
Lhůta pro nabídky:
E-aukce 28.2.2012 v 10.00 hod.
10

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken na budově čp. 244, ZŠ Hradební v Broumově", zadané podle směrnice rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek. Nejedná se o veřejnou zakázku.

Datum vyvěšení:
20.02.2012
Lhůta pro nabídky:
15.03.2012 do 12:00 hodin
09

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Restaurování kamenných náhrobků Broumov", zadané podle směrnice rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek. Nejedná se o veřejnou zakázku.

Datum vyvěšení:
20.02.2012
Lhůta pro nabídky:
15.03.2012 do 12:00 hodin
08

Výzva zájemcům k podání nabídky o zakázku města „Projektová dokumentace DDM Ulita Broumov" zakázka dle Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek.

Datum vyvěšení:
20.02.2012
Lhůta pro nabídky:
02.03.2012 ve 12:00 hodin.
07

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Obnova hřbitovní zdi na hřbitově v Broumově", zadané podle směrnice rady města Č. 2/2011, o zadávání zakázek. Nejedná se o veřejnou zakázku.

Datum vyvěšení:
20.02.2012
Lhůta pro nabídky:
15.03.2012 do 12:00 hodin
06

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava opěrné zdi v ulici Nad potokem v Broumově", zadané podle směrnice rady města Č. 2/2011, o zadávání zakázek. Nejedná se o veřejnou zakázku.

Datum vyvěšení:
20.02.2012
Lhůta pro nabídky:
15.03.2012 do 12:00 hodin
05

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Veřejné osvětlení na hřbitově v Broumově", zadané podle směrnice rady města č. 2/2011, o zadávání zakázek. Nejedná se o veřejnou zakázku.

Datum vyvěšení:
20.02.2012
Lhůta pro nabídky:
15.03.2012 do 12:00 hodin
04

Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce lávek na lesní stezce Broumov- Olivětín, zadané podle směrnice rady města č. 2/2011 , o zadávání zakázek - střední stavební zakázka. Nejedná se o veřejnou zakázku. - Příloha: Specifikace zakázky

Datum vyvěšení:
15.02.2012
Lhůta pro nabídky:
01.03.2012 do 10:00 hodin
03

Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“) na střední zakázku „Webová prezentace města Broumov“.

Datum vyvěšení:
03.02.2012
Lhůta pro nabídky:
24.2.2012 do 10:00 hodin
02

Výběrové řízení zrušeno. Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce lávek na lesní stezce Broumov- Olivětín, zadané dle§ 18 ods.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), a podle směrnice rady města č. 2/2011 , o zadávání zakázek - střední stavební zakázka. - Příloha: Specifikace zakázky

Datum vyvěšení:
---
Lhůta pro nabídky:
---
01

Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“) na střední zakázku „Dodávka software k realizaci elektronických aukcí“.

Datum vyvěšení:
02.01.2012
Lhůta pro nabídky:
16.01.2012 do 10:00 hodin

Archív výběrových řízení: 2009, 2010, zadání 2011 (výsledky 2011), zadání 2012 (výsledky 2012).


Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce