OBECNĚ ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

Texty jsou uloženy ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.pdf. Pro zobrazení klikněte na
číslo dokumentu. Neuvedení čísla dokumentu, označuje ukončenou platnost.

Město Broumov - Evidence právních předpisů - stav k 26.09.2012
(kompletní přehled ke stažení ve formátu PDF)

 2012
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
01/2011 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (ruší OZV č. 1/2011 a 2/2011) 19.09.2012 25.09.2012 01.01.2013 platné
02/2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 omezení provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 19.09.2012 25.09.2012 25.09.2012 příloha č. 1, část B – 1.1.2013 platné

 2011
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
01/2011 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 26.01.2011 03.02.2011 01.03.2011 platné
02/2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 26.01.2011 03.02.2011 01.03.2011 platné
03/2011 Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů 26.01.2011 03.02.2011 01.03.2011 platné
04/2011 Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity 26.01.2011 03.02.2011 01.03.2011 platné
05/2011 Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 26.01.2011 03.02.2011 01.03.2011 platné, změněna č. 7/2011
06/2011 Nařízení č. 6/2011 o zákazu vstupu do lesa [ příloha vyhlášky ] 17.08.2011 17.08.2011 17.08.2011 platné do 15.11.2011
07/2011 Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 21.09.2011 27.09.2011 12.10.2011 platné

 2010
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
Nebyl schválen žádný závazný předpis

 2009
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/2009 Nařízení č. 1/2009, o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (ruší Nařízení č. 4/2004 ) [ příloha vyhlášky ] 18.11.2009 27.11.2009 01.12.2009 platné

 2008
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/2008 Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 27.02.2008 29.02.2008 01.04.2008 platné
2/2008 Nařízení č. 2/2008, kterým se mění a doplňuje nařízení města Broumov č. 1/2003 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezených částech města Broumova, ve znění nařízení č. 4/2005 (mění nařízení č. 1/2003 a 4/2005) 06.05.2008 08.05.2008 01.06.2008 platné
3/2008 Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (ruší OZV č. 1/2005) [ příloha vyhlášky ] 18.06.2008 25.06.2008 01.01.2009 platné

 2007
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/2007 Nařízení č. 1/2007 o zákazu vstupu do lesa 14.2.2007 14.2.2007 14.2.2007 15.5.2007
2/2007 Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 – Požární řád Města Broumov (ruší OZV 1/2004) 12.12.2007 17.12.2007 02.01.2008 platné

 2006
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
Nebyl schválen žádný závazný předpis


 2005
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/2005Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí [ příloha vyhlášky ]18.05.200519.05.20051.1.2006
část
5.6.2005
platné do 31. 12. 2008
2/2005Nařízení č. 2/2005 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov1.6.200514.6.200514.6.2005platné
3/2005Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška Města Broumova č. 3/1996, o symbolech Města Broumova a o pravidlech jejich užívání (ruší OZV 3/1996). (Udělování souhlasu je upraveno směrnicí RM č. 2/2005).19.10.200520.10.20051.11.2005platné
4/2005Nařízení č. 4/2005, kterým se mění a doplňuje nařízení města Broumov č. 1/2003 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezených částech města Broumova2.11.20051.12.20051.12.2005platné
5/2005Nařízení č. 5/2005, o zákazu vstupu do lesa2.11.20052.11.20052.11.20052. 2. 2006
6/2005Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Broumov7.12.200514.12.20051.1.2006platné


 2004
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/2004OZV - Požární řád (ruší OZV č. 8/1991)13.10.200415.10.20041.11.200402.01.2008
2/2004OZV, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001, o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví Města Broumova13.10.200415.10.20041.11.2004platné
3/2004OZV, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (ruší OZV č. 1/1997 a 2/1996) [ příloha vyhlášky ]13.10.200415.10.20041.11.2004platné
4/2004Nařízení o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí [ příloha vyhlášky ]15.11.200416.11.20041.12.200430.11.2009
5/2004OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.8.12.20049.12.20041.1.200528.02.2011
6/2004OZV, o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob (ruší OZV 4, 9, 2/1995, 1/1999)8.12.20049.12.20041.1.2005platné

 2003
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/2003OZV, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (novelizována OZV č. 6/2003 a 5/2004), zrušuje OZV č. 4/2001 a 2/2002)24.9.200321.10.20031.1.200428.02.2011
2/2003OZV, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (ruší OZV č.2, 4, 5/1998)24.9.20033.10.20031.1.200428.02.2011
3/2003OZV, o místních poplatcích ze psů (novelizuje OZV č. 1/1998, novelizována OZV č. 7/2003, ruší OZV č. 2/1998, 4/1998, 5/1998)24.9.20033.10.20031.1.200428.02.2011
4/2003OZV, o poplatku z ubytovací kapacity (novelizuje OZV č.1/1998, novelizována OZV č. 8/2003)24.9.20033.10.20031.1.200428.02.2011
5/2003OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (novelizuje OZV č.1/1998, novelizována OZV č. 9/2003)24.9.20033.10.20031.1.200428.02.2011
6/2003OZV, o místním poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (novelizuje OZV č. 1/2003)3.12.20038.12.20041.1.200428.02.2011
7/2003OZV, o místních poplatcích ze psů ( novelizuje OZV č. 3/2003)3.12.20038.12.20041.1.200428.02.2011
8/2003OZV, o místním poplatku z ubytovací kapacity (novelizuje OZV č. 4/2003)3.12.20038.12.20041.1.200428.02.2011
9/2003OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (novelizuje OZV č. 5/2003)3.12.20038.12.20031.1.200428.02.2011
1/2003Nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Broumova [ příloha vyhlášky ]13.8.200318.8.200318.8.2003platné

 2002
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/2002OZV, kterou se stanoví výše koeficientu růstu nájemného (ruší OZV č. 2/1999) 20.5.20021.7.2002platné
2/2002OZV, která novelizuje OZV č. 4/2001 o místním poplatku za provoz systému a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV 1/2003)11.12.200214.12.20021.1.200331.12.2003

 2001
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/2001OZV, o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví města Broumova (zrušena OZV č. 2/2001 a ruší OZV č. 1/2000)18.4.2001Dnem vyhlášení19.6.2001
2/2001OZV, o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví města Broumova (ruší OZV č. 1/2001, zrušena OZV č. 2/2004)20.6.20011.7.20011.7.200131.10.2004
3/2001OZV kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Broumova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, (ruší OZV č. 2/2000)5.12.20016.12.20011.1.2002platné
4/2001OZV, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (změněna 2/2002 a zrušena OZV 1/2003, ruší 5/1999)5.12.20016.12.20011.1.200231.12.2003

 2000
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/2000OZV, o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví města Broumova (zrušena OZV č. 1/2001, ruší OZV 3/1999)28.6.200030.6.200030.6.200018.6.2001
2/2000OZV, kterou se stanoví sytém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů a stavebního odpadu, vnikajících na území města Broumova, včetně míst určených k odkládání odpadů (zrušena OZV 3/2001, ruší OZV 6/1998, 4/1999)29.11.20001.1.200131.12.2001

 1999
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/1999OZV, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin (ruší OZV 6/1993, ve znění 4/1996, zrušena OZV 6/2004)22.2.19991.4.1999 31.12.2004
2/1999OZV, kterou se stanoví výše koeficientu růstu nájemného (ruší OZV 10/1998, zrušena OZV 1/2002)10.5.19991.7.199930.6.2002
3/1999OZV, o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví města Broumova (ruší OZV č. 8/1998, zrušena OZV 1/2000)24.5.19991.7.199929.6.2000
4/1999OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/1998, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů a stavebního odpadu, vnikajících na území města Broumova, včetně míst určených k odkládání odpadů, ve znění OZVč. 9/1998 a č. 12/1998 (zrušena OZV 2/2000)24.11.19991.1.200031.12.2000
5/1999OZV, kterou se stanoví úhrada za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu (ruší OZV č. 13/1998 a zrušena OZV 4/2001)24.11.19991.1.200031.12.2001
6/1999OZV, kterou se vyhlašuje úplné znění obecně závazné vyhlášky MZ v Broumově č. 6/1998, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, vznikajících na území města Broumova, včetně míst určených k odkládání odpadu, ve znění vyhlášky č. 9/1998, č. 12/1998 a č. 4/1999 (zrušena OZV 2/2000)24.11.1999dnem vyhlášení31.12.2000

 1998
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/1998OZV o místních poplatcích (novelizována OZV č. 3, 4, 5/2003 a zrušuje OZV č. 2, 3, 4, 6, 7,/1991, 1/1992, 7/1992, 2, 3/1993, 4/1995, 1/1996, 7/1997)9.2.199816.2.19983.3.1998platné
2/1998OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (zrušena OZV č. 2/2003)9.2.199816.2.19983.3.199831.12.2003
3/1998OZV, kterou se mění OZV č. 1/1994 o vytvoření a použití prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Broumova, ve znění OZV č. 6/19979.2.199816.3.1998platné
4/1998OZV, kterou se mění OZV č. 2/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (zrušena OZV č. 2/2003)23.3.1998dnem vyhlášení31.12.2003
5/1998OZV, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (úplné znění) (zrušena OZV č. 2/2003)23.3.1998dnem vyhlášení31.12.2003
6/1998OZV, kterou se stanoví systém sběru , třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů a stavebního odpadu, vznikajících na území města Broumova, včetně míst k odkládání odpadů (zrušena OZV č. 2/2000)23.4.19981.4.199820.4.199831.12.2000
7/1998OZV, kterou se stanoví úhrada za svoz, třídění, a zneškodňování komunálního odpadu (zrušena OZV č. 13/1998)6.4.199810.4.199810.4.19988.10.1998
8/1998OZV, o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví města Broumova (zrušena OZV č. 3/1999, ruší OZV č. 5/1995 a 3/1997)27.4.199818.5.199830.6.1999
9/1998OZV, kterou se mění OZV 6/1998 (odpady) (zrušena OZV č.2/2000)27.4.1998dnem vyhlášení31.12.2000
10/1998OZV, kterou se stanoví výše koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce (ruší OZV č.4/1997, zrušena OZV 2/1999)20.4.19984.5.19981.6.199830.6.1999
11/1998OZV, kterou se mění OZV 2/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ve znění OZV č.4/1998 (zrušena OZV č. 2/2003)10.8.199814.8.19981.9.199831.12.2003
12/1998OZV, kterou se mění OZV 6/1998, ve znění 9/1998 (zrušena OZV 2/2000)7.10.19989.10.19989.10.199831.12.2000
13/1998OZV, kterou se stanoví úhrada za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu (ruší OZV 7/1998, zrušena OZV č.5/1999)7.10.19989.10.19989.10.199831.12.1999

 1997
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/1997OZV, kterou se stanová omezující opatření při chovu zvířat ve městě Broumově (zrušena OZV č. 3/2004)21.4.19979.5.199731.10.2004
2/1997OZV, o parkování na Mírovém náměstí (zrušena nařízením 1/2003)21.4.19971.6.199717.8.2003
3/1997OZV, kterou se mění OZV 5/1995 o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví města Broumova21.4.19971.7.199717.5.1998
4/1997OZV, kterou se stanoví výše koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce13.5.199714.5.19971.7.199731.5.1998
5/1997OZV o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou29.9.19971.10.199716.10.1997platné
6/1997OZV, kterou se doplňuje OZV č. 1/1994 o vytvoření a použití účelových prostředků „fondu rozvoje bydlení" na území města Broumova29.9.19971.10.199716.10.1997platné
7/1997OZV, kterou s mění a doplňuje OZV č. 3/1991 o místním poplatku ze psů (zrušena OZV č. 1/1998)15.12.199718.12.19975.1.19982.3.1998

 1996
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/1996OZV, o místním poplatku ze vstupného (ruší OZV 5/1991, zrušena OZV č.1/1998)31.1.19962.2.199618.2.19962.3.1998
2/1996OZV, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (ruší OZV č. 9/1991, zrušena OZV č. 3/2004)27.3.199615.4.199631.10.2004
3/1996OZV, o symbolech města Broumova a o pravidlech jejich užívání27.3.199615.4.199631.10.2005
4/1996OZV, kterou se mění a doplňuje vyhláška číslo 6/1993, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin (zrušena OZV č. 1/1999)16.12.19962.1.199731.3.1999

 1995
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/1995OZV, o prodeji nemovitostí a pozemků z majetku města Broumova ( RUŠÍ ozV Č. 1, 4, 7/1993, zrušeno zásadami 2/2002)17.5.1995Dnem vyhlášení1.7.2002
2/1995OZV, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v jeslích, zřízených městem (zrušena OZV 6/2004)23.2.19951.3.199531.12.2004
3/1995OZV, prohlášení parkovacích ploch na veřejných prostranstvích26.9.1995Dnem vyhlášení28.11.1995
4/1995OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (ruší OZV č. 4/1991, 1/1992, 7/1992, zrušena OZV č. 1/1998)15. dnem po vyhlášení2.3.1998
5/1995OZV, o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví města Broumova (novelizována OZV č. 3/1997, zrušena OZVč8/1998)26.9.199515. dnem po vyhlášení17.5.1998

 1994
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/1994OZV, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení (novelizována OZV č.6/1997 a 3/1998)platné
2/1994OZV, kterou se vydává řád pohřebiště (ruší OZV ze dne .7.1989, zrušena OZV 1/2005)30.6.199415. dnem po vyhlášení5.6.2005
3/1994OZV, kterou se určují lokality, ve kterých je možné sjednat nájemné z nebytových prostor bez omezení (ruší obecně závazné. nařízení ze dne 25.10.1990, zrušena OZV 1/2005)25.8.199415. dnem po vyhlášení5.6.2005

 1993
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/1993OZV, o prodeji nemovitostí z majetku města Broumova (zrušena OZV č. 1/1995, ruší OZV 5/1992)17.2.1993Dnem vyhlášení16.5.1995
2/1993OZV, o místním poplatku z prodeje alkoholických nápojů (novelizuje OZV č. 7/1991 a 1/1992, zrušena OZV č. 1/1998)25.2.1993Dnem vyhlášení2.3.1998
3/1993OZV, o místním poplatku z prodeje alkoholických nápojů a tabák. Výrobků (novelizuje OZV 7/1991, 1/1992 a 2/1993, zrušena OZV č. 1/1998)15.4.19931.5.19932.3.1998
4/1993OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/1993 o prodeji nemovitostí z majetku města Broumova (zrušeno OZV 1/1995)20.4.1993Dnem vyhlášení30.6.2002
5/1993OZV o prodeji pozemků z majetku města Broumova, obsah rozšířen Zásadami č. 1/2003 o přípravě prodeje pozemků z majetku města Broumova24.8.19931.9.1993platné
6/1993OZV, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin (zrušena OZV č.1/1999)24.8.19931.9.200331.3.1999
7/1993OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/1993, o prodeji nemovitostí z majetku města Broumova, ve znění OZV č. 4/1993) (zrušena OZV č. 1/1995)9.12.1993Dnem vyhlášení30.6.1995

 1992
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/1992OZV o místním poplatku z užívání veřejného prostranství a poplatku z reklamních zařízení, o místním poplatku z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků (mění OZV 4/1991 a 7/1991, zrušena OZV 1/1998)27.2.199216.3.1992Dnem vyhlášení2.3.1998
2/1992OZV o městské policii27.2.199216.3.1992Dnem vyhlášeníplatné
3/1992OZV o stejnokroji strážníků městské policie v Broumově27.2.199216.3.1992Dnem vyhlášeníplatné
4/1992OZV, kterou se vydává tržní řád (zrušena OZV 6/2004)27.2.199216.3.1992Dnem vyhlášení31.12.2004
5/1992OZV, o prodeji nemovitostí z majetku města Broumova (zrušena OZV 1/1993)27.2.199223.3.1992Dnem vyhlášení16.2.1993
6/1992OZV, o úhradě za užívání bytu a za služby s užíváním (bytu zrušena OZV 1/2005)14.4.199221.4.1992Dnem vyhlášení5.6.2005
7/1992OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení a stav. skládek (mění OZV 4/1991, zrušena OZV 1/1998)14.4.199221.4.1992Dnem vyhlášení2.3.1998
8/1992OZV, o památkové zóně města Broumova (bytu zrušena OZV 1/2005)20.8.1992Dnem vyhlášení5.6.2005
9/1992OZV, o propagaci a reklamě (zrušena OZV 6/2004)10.9.199217.9.19923.10.199231.12.2004
10/1992OZV, o hospodaření s bytovým fondem města Broumova (bytu zrušena OZV 1/2005)/td>10.9.199217.9.19923.10.19925.6.2005
11/1992OZV - koeficienty pro přepočet základní sazby daně z pozemků a daně ze staveb17.12.19921.1.1993platné

 1991
Číslo Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/1991OZV, o čistotě města (ruší OZV ze dne 1. 5. 1984, zrušena OZV 1/2005)Dnem vyhlášení5.6.2005
2/1991OZV, o místních poplatcích (zrušena OZV č. 1/1998)30.4.1991Dnem vyhlášení2.3.1998
3/1991OZV, o místním poplatku ze psů (ruší OZV z 1.1.1987, zrušena OZV č. 1/1998)Dnem vyhlášení2.3.1998
4/1991OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku z reklamních zařízení (zrušena OZV č. 1/1998, ruší OZV ze dne 1.1.1987)30.5.1991Dnem vyhlášení2.3.1998
5/1991OZV, o místním poplatku ze vstupného (zrušena OZV 1/1996)30.5.1991Dnem vyhlášení17.2.1996
6/1991OZV, o dislokačním poplatku (zrušena OZV č. 1/1998)30.5.1991Dnem vyhlášení2.3.1998
7/1991OZV, o místním poplatku z prodeje alkoholických (zrušena OZV č. 1/1998)30.5.1991Dnem vyhlášení2.3.1998
8/1991OZV, kterou se vydává požární řád obce BroumovDnem vyhlášení31.10.2004
9/1991OZV, o zachování klidu, zejména nočního (zrušena OZV 2/1996)Dnem vyhlášení14.4.1996


Copyright © Město Broumov 2011, Kontakt na správce