PRODEJE A PRONÁJMY

Texty jsou uloženy ve formátu *.htm nebo *.pdf.
 2012
Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí - změr pronajmu střech na nemovitostech v majetku města za účelem jejich využití pro výstavbu fotovoltaické výrobny elektrické energie. - č.j.: 14/2012/SMM/Mik Platné do:
26. září 2012
Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - k.ú.Broumov - ulice Hesseliova, k zástavbě rodinnými domky p.p.č. 489/8, p.p.č. 1489/30, p.p.č. 489/9, p.p.č. 489/10, p.p.č. 489/31, p.p.č. 489/11, k.ú. Velká Ves u Broumova, pozemek pro výstavbu RD, p.p.č. 56/2 - čj: 13/2012/SMM/Mik Platné do:
trvale
Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - záměr prodeje pozemkových parcel v k.ú. Broumov: p.p.č. 1095/63 - zahrada o výměře 260 m2 p p.č. 1095/66 - zahrada o výměře 232 m2 p.p.č. 1095/53 - zahrada o výměře 189 m2 p.p.č. 1095/67 - zahrada o výměře 117 m2 - č.j.: 12/2012/SMM/Mik Platné do:
15. srpna 2012
Záměr prodeje nemovitostí: část p.p.č. 900/1 - ostatní plocha o výměře cca 35 m2 v k.ú. Broumov a p.p.č. 1109/1 - ostatní plocha o výměře 631 m2 v k.ú. Velká Ves u Broumova. - č.j. 11/2012/SMM/Mik Platné do:
19. července 2012
Záměr pronájmu nemovitostí: p.p.č. 1125/9 - vodní plocha o výměře 385 m2, k.ú. Velká Ves u Broumova (jedná se o neudržovanou vodní plochu - vodohospodář.rybář) - č.j. 10/2012/SMM/MIK Platné do:
02. července 2012
Záměr pronájmu: prostor komína , stojícího na p.p.č. 572/6 v k.ú. Broumov (vedle ulice Pionýrská, objekt Tepelného hospodářství), část p.p.č. 268/3, zahrada v k ú. Velká Ves u Broumova o výměře 200 m2 - č.j. 9/2012/SMM/MIK Platné do:
08. června 2012
Záměr prodeje nemovitosti z majetku Města Broumova - Broumov II/Soukenická č.p. 100, včetně st.p.č. 676/1 o výměře 700 m2 - 8 bytu, Soukenická č.p. 94, včetně stp.č. 586 o výměře 900 m2 a p.p.č 717/41 - ostatní plocha o výměře 1752 m2, vše v obci a k.ú. Broumov, část obce Olivětín - 12 bytů - č.j.: 8/2012/SMM/Mik Platné do:
21. května 2012
Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí: k.ú. Broumov - část p.p.č. 595/12 - zahrada o výměře 30 m2, část p.p.Č. 332 - ostatní plocha o výměře 22 m2, část p.p.č. 694/1 - TTP o výměře 100 m2, část p.p.č. 693/1 - zahrada o výměře 100 m2, část p.p.č. 294/1 - ostatní plocha o výměře 150 m, k.ú. Velká Ves u Broumova, p.p.č. 926 - TTP o výměře 592 m2 - č.j.: 7/2012/SMM/Mik Platné do:
18. května 2012
Nabídkové řízení na prodej městského bytu - prodej bytové jednotky č.378/7, o velikosti 2+1, nacházející se ve 4.N.P. domu ČSA 378, Broumov. Celková plocha bytu je 54,53 m2. Jedná se o obsazený byt,nájemní smlouva je na dobu neurčitou. - č.j. 6/2012/SMM/Mik Platné do:
30. dubna 2012
Zveřejnění záměru prodeje těchto nemovitostí: k.ú. Broumov, stavební parcela č. 1284 o výměře 3Om2, stavební parcela č. 1285 o výměře 29 m2, stavební parcela č. 1286 o výměře 29 m2 (stavební parcely se nacházejí pod garážemi v soukromém vlastnictví) - č.j. 5/2012/SMM/Mik Platné do:
23. března 2012
Zveřejnění záměru pronájmu těchto nemovitostí: část st.p.č. 281 o výměře 100 m2 v k.ú. Velká Ves u Broumova, část p.p.č. 268/2 o výměře 85 m2 v k.ú. Velká Ves u Broumova - č.j.4/2012/SMM/Mik Platné do:
23. března 2012
Nabídkové řízení na prodej městského bytu - bytové jednotky č.378/ 7, o velikosti 2+1, nacházející se ve 4.N.P. domu ČSA 378, Broumov. Celková plocha bytu je 54,53 m2. Jedná se o obsazený byt, nájemní smlouva je na dobu neurčitou. - č.j. 3/2012/SMM/Mik Platné do:
14. března 2012
Záměr prodeje a záměr darování nemovitostí - k.ú. Rožmitál: záměr prodeje, k.ú. Broumov - záměr prodeje, k.ú. Broumov — záměr darování - č.j. 2/2012/SMM/Mik Platné do:
23. února 2012
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor: - Broumov - Velká Ves, Lidická č.p. 35, o výměře 43,16 m2 - část nebytového prostoru v č.p. 240 o výměře 63 m2, stojícího na st.p.č. 534, k.ú. Broumov. - část p.p.Č. 694/1 - trvalý travní porost o výměře 200 m2 v k.ú. Broumov - č.j.: 1/2012/SMM/Mik Platné do:
17. února 2012
Záměr pronájmu nemovitostí: - Část p.p.Č. 840 - ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Broumov. - část stavební parcely č. 66/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Broumov. - nebytový prostor v Broumově I, Mírové nám. č.p. 109, na st.p.Č. 247/1 o výměře 105 m2, přízemí, k.ú. Broumov, prodejna masa. - č.j. 27/2011/SMM/MIK Platné do:
18. ledna 2012


 Důležité související dokumenty
Zásady č. 1/2011 prodeje bytových jednotek z majetku města Broumova.
Dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje směrnice rady města č. 5/2004 o pronájmu a nájmu nebytových prostor, o pronájmu pozemků, o nájemném z nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města
Směrnice RM č. 5/2004 o pronájmu a nájmu nebytových prostor, o pronájmu pozemků, o nájemném z nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města
Zásady č. 1/2004 o prodeji domů z majetku města


Copyright © Město Broumov 2012 Kontakt na správce