VÝBĚROVÁ, KONKURZNÍ A POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ

Odkazy na dokumenty jsou aktivní pouze po dobu pro podávání přihlášek.

Vyhlášení řízení - 2012
4 Rada města Broumov vyhlašuje výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Broumova do 17.09.2012
3 Město Broumov vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky: Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod a Základní umělecká škola Broumov s nástupem od 1. 8. 2012 a předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele na období 6 let. do 13.04.2012
2 Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na funkci odborného referenta finančního odboru Městského úřadu Broumov do 26.03.2012
1 Místostarosta města Broumov vyhlašuje výběrové řízení na místo strážníka městské policie do 03.02.2012

Seznam výběrových a konkurzních řízení najdete v archívu: 2002, 2003, 2004. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012.


Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce