POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ - POKYNY, ZPRÁVY, ODPOVĚDI

Texty jsou uloženy ve formátu *.htm nebo *.pdf.
 Pokyn o poskytování informací
Pokyn starostky č. 1/2006 o poskytování informací, včetně sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací


 Výroční zprávy o poskytování informací
Výroční zpráva o poskytování informací na Městském úřadě v Broumově za rok 2011
Výroční zpráva o poskytování informací na Městském úřadě v Broumově za rok 2010
Výroční zpráva o poskytování informací na Městském úřadě v Broumově za rok 2009
Výroční zpráva o poskytování informací na Městském úřadě v Broumově za rok 2008
Výroční zpráva o poskytování informací na Městském úřadě v Broumově za rok 2007
Výroční zpráva o poskytování informací na Městském úřadě v Broumově za rok 2006
Výroční zpráva o poskytování informací na Městském úřadě v Broumově za rok 2005
Výroční zpráva o poskytování informací na Městském úřadě v Broumově za rok 2004
Výroční zpráva o poskytování informací na Městském úřadě v Broumově za rok 2003
Výroční zpráva o poskytování informací na Městském úřadě v Broumově za rok 2002
Výroční zpráva o poskytování informací na Městském úřadě v Broumově za rok 2001
Výroční zpráva o poskytování informací na Městském úřadě v Broumově za rok 2000


 Odpovědi k žádostem o poskytování informací
Odpověď společnosti AAA POPTÁVKA CZ, s.r.o. ve věci požadovaných informací: jakému dodavateli (dodavatelům) byla veřejná zakázka „Veřejné osvětlení na hřbitově v Broumově" zadána (název, sídlo a IČ) a jaká nabídková cena byla firmou předložena.. 02-07-2012
Odpověď společnosti AAA POPTÁVKA CZ, s.r.o. ve věci požadovaných informací: jakému dodavateli (dodavatelům) byla veřejná zakázka „Projektová dokumentace DDM Ulita Broumov" zadána (název, sídlo a 1Č) a jaká nabídková cena byla firmou předložena.. 02-07-2012
Odpověď společnosti AAA POPTÁVKA CZ, s.r.o. ve věci požadovaných informací, které se týkají uvedení dodavatele (dodavatelů), kterým byla veřejná zakázka s názvem „Tablety pro město Broumov" zadána (název, sídlo a IČ) a jaká nabídková cena byla ve výběrovém řízení předložena.. 25-06-2012
Odpověď na počet odvolání podaných proti rozhodnutí vydaným ve správním řízení orgánem obce v období od 1.1.2007.. 10-05-2012
Odpověď společnosti BEAS, a.s., Hradec Králové ve věci požadovaných informací, které se týkají podaných připomínek či námitek k územnímu plánu, jednotlivým stavebním řízením nebo účastenství v jiných než územních a stavebních řízeních nebo podání připomínek v jiných věcech Občanským sdružením Pekaři - severovýchod a Občanským sdružením AKÁT v průběhu roku 2010 a 2011. 27-03-2012
Odpověď společnosti AMA, s.r.o., Liberec ve věci požadovaných informací, které se týkají zaslání investičních plánů města pro rok 2012. 02-02-2012
Odpověď Bc. Janovi Malachovi ve věci ve věci prezentace města.
Přílohy: Dotazník - prezentace města.
09-12-2011
Odpověď Oživení o.s. ve věci ve věci písemné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě § 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vypracované k zadané veřejné zakázce vedené v uveřejňovacím subsystému ISVZ pod evidenčním číslem 60054439.
Přílohy: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.
12-04-2011
Odpověď JUDr. Ladislavu Polákovi ve věci záměru města Broumova odprodat domy č. p. 176, č. p. 177 a č. p. 178 v obci Broumov a kat. území Velká Ves u Broumova ( Polákovy domy ). 26-11-2010
Odpověď Ing. Baudyšovi ve věci celkových objemů veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných naší institucí v letech 2007, 2008 a 2009. 21-03-2010
Odpověď Bc. Pavle Svobodové ve věci místního referenda v období od 24.11.1990 do 30.06.2006.. 12-10-2010
Odpověď Transparency International - Česká republika, o.p.s. ve věci pronájmu nemovitosti - bývalého Měšťanského pivovaru
Přílohy: Záměry pronájmu, Zápis RM č. 87, Nájemní smlouva s APRB servisní s.r.o.,
31-03-2010
Odpověď firmě Business Media CZ, s.r.o. ve věci investičních akcí města.
Přílohy: Seznam investičních akcí města pro rok 2010
15-02-2010
Odpověď panu Slavomíru Haladějovi ve věci zveřejnění výdajů alokovaných do projektů na ochranu životního prostředí na území v působnosti ORP.
Přílohy: Seznam realizovaných projektů – Město Broumov, Seznam adres obcí v ORP Broumov a kontakt na AOPK, SCHKO Broumovsko
05-02-2010
Odpověď firmě Business Media CZ, s.r.o. ve věci investičních akcí města 06-05-2009
Odpověď Stavebního odboru, MěÚ Broumov ve věci vydaných stavebních povolení za léta 2000 - 2007 a celkového počtu povolení provádět terénní úpravy 06-03-2008
Odpověď společnosti Remondis, s.r.o. ve věci odpadového hospodářství 12-07-2007
Odpověď panu Pivničkovi ve věci inzerce v Broumovském zpravodaji 07-03-2007
Odpověď Davidu Ticháčkovi ve věci výsledků přestupkových případů 10-02-2006
Odpověď společnosti Remondis, s.r.o. ve věci údržby komunikací v roce 2005 10-02-2006
Odpověď Davidu Ticháčkovi ve věci počtu přestupků od 1.1.2003 - 7.3. 2006.PDF 24-03-2006
Odpověď Lence Hluškové ve věci místních poplatků 07-03-2006
Pavel Chmelík - Dotaz ze dne 18. 9. 2006 ve věci informace o výši příjmů z poplatků ze psů za rok 2005 a jejich využití 26-09-2006
Institut regionálních informací, s. r. o. - Žádost ze dne 8. 8. 2006 ve věci výše nájemného v bytech ve vlastnictví města Broumova 30-08-2006
OSMPB, občanské sdružení - Dotaz ze dne 15. 8. 2006 ve věci vyřizování podnětů občanů, týkajících se případné korupce související s činností našeho úřadu 30-08-2006


Copyright © Město Broumov 2012Kontakt na správce