GRANTY MĚSTA / PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM

 2012
02Vyhodnocení Grantů města Broumova a příspěvky spolkům na rok 2012
01Granty města Broumova a příspěvky spolkům na činnost pro rok 2012

 2011
05Vyhodnocení Grantů města Broumova (2. kolo) na rok 2011
04Vyhlášení podávání žádostí o granty (2. kolo)
03Vyhodnocení Grantů města Broumova (1. kolo) a příspěvky spolkům na rok 2011
02Vyhlášení podávání žádostí o granty (1. kolo)
01Zásady pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Města Broumova

 2010
03Vyhodnocení Grantů města Broumova a příspěvky spolkům na rok 2010
02Vyhlášení podávání žádostí o granty
01Grantové zásady - Granty města Broumova

 2009
03Vyhodnocení Grantů města Broumova a příspěvky spolkům na rok 2009
02Vyhlášení podávání žádostí o granty
01Grantové zásady - Granty města Broumova

 2008
03Vyhodnocení Grantů města Broumova
02Vyhlášení podávání žádostí o granty
01Grantové zásady - Granty města Broumova

 2007
03Vyhodnocení Grantů města Broumova
02Vyhlášení podávání žádostí o granty
01Grantové zásady - Granty města Broumova

 2006
03Vyhodnocení Grantů města Broumova
02Vyhlášení podávání žádostí o granty
01Grantové zásady - Granty města Broumova

 2005
03Vyhodnocení Grantů města Broumova
02Vyhlášení podávání žádostí o granty
01Grantové zásady - Granty města Broumova

 2004
03Vyhodnocení Grantů města Broumova
02Vyhlášení podávání žádostí o granty
01Grantové zásady - Granty města Broumova

 2003
05Vyhodnocení druhého kola Grantů města Broumova
04Vyhlášení druhého kola podávání žádostí o granty
03Vyhodnocení prvního kola Grantů města Broumova
02Vyhlášení prvního kola podávání žádostí o granty
01Grantové zásady - Granty města Broumova


Copyright © Město Broumov 2011, Kontakt na správce