TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BROUMOVA

Technické služby města Broumova, IČ: 71237321

Předmět činnosti podnikání: Správa a údržba místních komunikací, včetně zimní údržby, Správa a údržba veřejných prostranství v majetku zřizovatele, Správa a údržba veřejné zeleně v majetku zřizovatele, Technická správa hřbitova, Správa veřejného a slavnostního osvětlení, Správa sportovní haly, Provoz zahradnictví pro potřeby zřizovatele, Provozování veřejných WC a úschovny kol, Provoz a údržba parkovacího systému, Údržba a instalace dopravního značení ve městě, Opravárenská činnost pro vlastní potřebu, Komunální služby, Plánování a organizace zaměstnání v rámci veřejných prací a obecně prospěšných prací ve spolupráci se zřizovatelem, Skladování materiálu dle pokynů zřizovatele, Poskytování podkladů a vyjádření ke správním řízením a k poplatkovému řízení v oblasti užívání veřejného prostranství. Doplňková činnost: Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, Poskytování technických služeb, Rostlinná výroba

[
odkaz na RES ]

Adresa: Technické služby města Broumova, Smetanova 178, 550 01 Broumov
e-mail: technicke.sluzby@broumov-mesto.cz
Ředitel organizace: Ing. Josef Vlček, tel.: 491 521 206, 725 778 959


 Důležité informace:

Vyzva zájemcům k podání nabídky o zakázku "Dodání použitého rypadlonakladače (traktorbagru)" podle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zájemci o pronájem sportovní haly na sezónu od září 2012 do června 2013 musí předat žádost panu Cvrčkovi v hale nebo ing. Vlčkovi na Technických službách, případně na podatelně Městského úřadu v Broumově, nejpozději do konce června 2012.
Technické služby města Broumova nabízí k prodeji rypadlobagr. Písemné nabídky na Technické služby do 16.4.2012. Bližší info na e-mailu: technicke.sluzby@broumov-mesto.cz a telefonu: 725 778 959 - V příloze: znalecký posudek a fotografie.
Zápis z jednání komise ze dne 18.10.2011 pro výběr dodavatele zakázky Technických služeb města Broumova na opravy výtluků místních komunikací v rozsahu dle přiloženého seznamu metodou SILKOT.
Zájemci o pronájem sportovní haly na sezónu od září 2011 do června 2012 musí předat žádost panu Cvrčkovi v hale nebo ing. Vlčkovi na Technických službách, případně na podatelně Městského úřadu v Broumově, nejpozději do konce června 2011.
Ceník služeb nabízených Technickými službami
Ceník pronájmu dopravního značení
Směrnice RM č. 1/2009, postup upravující umísťování reklamních a propagačních zařízení
Město Broumov - Nařízení č. 1/2009, o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Oznámení občanům města o zavádění úsporných opatření - 15.01.2010
Rampouchy a to ostatní - 25.01.2010


Výběrová řízení - zadání

---

Datum vyvěšení:
---
Lhůta pro nabídky:
---


 Seznam služebních mobilních čísel:

číslojménomobilní číslopoznámka
1Ing. Vlček Josef725 778 959ředitel
2Vlček Petr725 778 960zástupce
3Jakubcová Marcela725 778 949účetní
4Cicák Julius725 778 951dopravní značení, řidič
5Janeček Zdeněk725 778 948veřejná zeleň
6Jelínek Petr725 778 956řidič
7Keller Ladislav725 778 952veřejné osvětlení
8Kment Jiří725 778 955městské komunikace
9Cvrček Petr725 778 947správce haly
10Gabriel Petr725 778 950vedoucí VPP a VS
11Winterová Eva725 778 957zahradnice
12Špitálský Vladimír725 778 953vysokozdvižná plošina
13Tomáš Miroslav725 778 954řidič
14Myšák Petr725 778 958dílna

Technické služby města Broumova, Smetanova 178, 550 01 Broumov
GPS souřadnice: Loc: 50°34'29.642"N, 16°20'6.882"E
Copyright © Město Broumov 2010, Kontakt na správce