TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ BROUMOV S.R.O.

Tepelné hospodářství Broumov s.r.o., IČ: 25272837Pionýrská 361
Předmět činnosti - výroba a prodej tepelné energie, výroba a prodej elektrické energie, montáž měřidel

[ odkaz na OR ]
Jednatel společnosti: Josef Marek, tel. 603 803 798, teplobroumov@tiscali.cz
obsluha dispečinku kotelen: 739 042 410

Aktuální informace:

Informace odběratelům tepla pro rok 2012 zveřejněno: 30.12.2011
Informace odběratelům tepla pro rok 2011 zveřejněno: 01.12.2010
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zakázky malého rozsahu 2. stupně - Výběr manažera projektu zakázky - „Rekonstrukce kotelny a teplovodů na sídlišti Spořilov v Broumově“ zveřejněno: 31.03.2010
Informace odběratelům tepla v roce 2010 - zvýšení DPH zveřejněno: 28.12.2009
Informace k vývoji tepla v roce 2009 zveřejněno: 01.10.2009
Cena tepla - vyúčtování za rok 2008 zveřejněno: --.--.-----

V současné době dostávají odběratelé vyúčtování za teplo v roce 2008. Ve většině případů jsou nemile překvapeni velikostí doplatků. Jsme si vědomi, že zvýšení nákladů na topení a teplou vodu je vysoké a proto chceme zdůvodnit toto navýšení.

Zálohy na dodávky byly od počátku roku stanoveny s předpokladem obdobného rozsahu spotřeby tepla (37500 GJ) a maximální platbě za dodaný plyn v roce 11 mil. Kč na cenu 534,50 Kč/GJ. V důsledku zvyšování cen plynu, kdy se pouze platby za plyn v letních měsících rovnaly příjmům z fakturace odběratelům tepla (viz. graf).Od září razantně zvýšená cena tepla na 630,30 Kč/GJ měla pokrýt předpokládané navýšení cen vstupů. Proti předpokladu plateb za plyn 11mil. Kč byly skutečné náklady na plyn v roce 2008 více než 14mil. Kč. Tuto skutečnost nelze zahrnout do ceny tepla na počátku roku, protože cena plynu se měsíčně mění a je nám oznámena pouze měsíc dopředu. Růst cen plynu v průběhu roku 2008 zobrazuje graf:Z celkové ceny, kterou platí odběratel může TH ovlivnit přímo pouze v položkách mezd, oprav a režií. Tyto položky činí ve výsledné ceně 10% a v absolutní částce 2300tis. Kč. Snížení celkových nákladů o 100tis. Kč sníží cenu 1GJ tepla o 3 Kč.

Příčinou nespokojeností koncových odběratelů je porovnání s platbami za roky 2006 a 2007, které byly podstatně nižší a odběratelům byly vraceny přeplatky. Důvodem byly mírnější zimy a v případě roku 2006 i to, že TH prodávalo teplo "pod cenou" (ztráta TH 118tis. Kč). Hlavním viníkem však bylo razantní navýšení cen plynu.

Že ceny v Broumově nejsou nejvyšší v republice ukazuje tabulka:Od února letošního roku ceny plynu klesají a od května je předpoklad snížení až pod hodnotu ceny v lednu 2008. Proto dozorčí rada TH schválila zálohovou cenu tepla od května na cenu 543,40 Kč/GJ ze současné 630,30 Kč/GJ to je snížení o 13,8 %.

Abychom do budoucnosti nebyli absolutně závislí na tom, jak se bude měnit cena plynu připravilo město projekty na úspory tepla (výměna tepelných rozvodů na sídlišti Spořilov) a doplnění kotelen na Křinickém sídlišti i na Spořilově kotli na spalování biomasy. Realizace je podmíněna získáním státních dotací na výstavbu, které by měli tyto investice zlevnit. Dále připravujeme i předehřev teplé vody pomocí solárních kolektorů.

Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonu: 603803798, e-mailu: teplobroumov@tiscali.cz nebo přímo v sídle společnosti na kotelně sídliště Spořilov.

Josef Marek, jednatel
Tepelné hospodářství Broumov s.r.o.
Cena tepla včetně DPH (Kč/GJ):
  • cena fakturovaná 01/2008 - 08/2008: 534,50
  • cena fakturovaná 09/2008 - 04/2009: 630,30
  • skutečnost 2008 (platná pro vyúčtování): 616,80
  • cena fakturovaná od 05/2009: 543,40

Tepelné hospodářství Broumov s.r.o., Pionýrská 361, 550 01 Broumov
GPS souřadnice: Loc: 50°35'30.88"N, 16°19'48.753"E
Copyright © Město Broumov 2009, Kontakt na správce