Odborné poradenství v Broumově


Před časem bylo v Broumovských novinách publikováno několik článků, ze kterých se čtenáři mohli dozvědět o poskytování nových sociálních služeb v Broumově. V rámci individuálního projektu Města Broumova „Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov“, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00007, plně financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, vzniklo v bývalých prostorách ZŠ Broumov - Velká Ves, Lidická 174, v rámci realizace klíčových aktivit projektu nové středisko sociálních služeb pod názvem Centrum pro rodinu Broumov. Obecné informace o poskytovaných sociálních i návazných službách v rámci Centra, zaměřených především na pomoc rodinám s dětmi, i o cílových skupinách obyvatel, na které jsou primárně zaměřeny, byly zveřejněny v březnovém vydání Broumovských novin z letošního roku.

Dnes se chceme blíže zaměřit na sociální službu „Odborné poradenství“. Tato sociální služba je přednostně směřována na pomoc obyvatelům sociálně vyloučených lokalit města Broumova, ale i dalším občanům, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci (nezaměstnanost, zadlužení, ztráta bydlení, závislosti, výchovné či vztahové problémy apod.). Odborné poradenství je poskytováno bezplatně odborníkem na sociálně právní, protidluhové, pracovně právní či rodinné poradenství, který je schopen poradit a poskytnout pomoc v různých složitých či tíživých životních situacích, jako je ztráta zaměstnání či bydlení, nadměrné zadlužení, rozvod či úprava výchovy a výživy nezletilých dětí, výchovné problémy dětí apod. Potřebným občanům se zde dostane pomoci i s řešením úředních obsílek, v komunikaci s úřady či soudy, s orientací v problému, s řešením pracovně právních vztahů, s podáváním žádostí na úřady a instituce atd. Služba odborného sociálního poradenství je poskytována výhradně ambulantně, tedy ve speciální poradenské místnosti v přízemí budovy Centra pro rodinu, Lidická 174, Broumov. Poradnu je možno navštívit každé pondělí nebo středu, a to v době od 11.00 od 15.00 hodin. Bližší informace je možno získat přímo v Centru pro rodinu či webových stránkách www.cprbroumov.cz případně na webu Města Broumov www.broumov-mesto.cz - sociální služby.

Vedení Centra pro rodinu Broumov
Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce