CENTRUM PRO RODINU V BROUMOVĚ


Městu Broumov se podařilo v loňském roce získat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR na realizaci projektu "Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov" (reg.č. CZ.1.04/3.2.00/55.00007).

Hlavním cílem projektu města bylo zajistit dostupné a kvalitní sociální služby zejména pro rodiny s dětmi i jednotlivce ze sociálně vyloučených lokalit, nezaměstnané i další potřebné občany ze sociálně znevýhodněného prostředí. Aktivity projektu jsou zaměřeny mimo jiné i na vzdělávání, poradenství a podporu zlepšení přístupu na trh práce pro zmiňovanou cílovou skupinu - obyvatele sociálně vyloučených lokalit a dlouhodobě nezaměstnané. V rámci projektu bylo zřízeno Centrum pro rodinu v prostorách prvních dvou poschodí bývalé Základní školy Broumov - Velká Ves, Lidická 174, a od 1.10.2011 bylo zahájeno poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborného rodinného a sociálně-právního poradenství a klubu pro rodiče s nejmenšími dětmi od 3 měsíců. Sociální služby v rámci projektu jsou poskytovány jak ambulantní (v budově), tak i terénní formou, a to všem potřebným občanům ohroženým sociálním vyloučením bez ohledu na etnickou či jinou příslušnost. Zaměřují se na programy pro mládež a pro rodiče s dětmi, na celé rodiny i na nezařazenou mládež. Služby mezi sebou budou provázány a bude kladen důraz i na spolupráci s dalšími relevantními subjekty tak, aby bylo zaručeno řešení širokého spektra problémů klientů. Realizace daných služeb v rámci tohoto projektu je nastavena na období 44 měsíců - od 1.10.2011 do 31.5.2015.

Předem děkujeme za Vaši účast!

Realizační tým projektu
Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce