NÁZEV PROJEKTU:
Vyhlídky bez hranic

ČÍSLO PROJEKTU:
PL.3/22/2.2.00/09.01523

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR z Operačního program přeshraniční spolupráce ČR-PR v období 2007-2013.

PROJEKT VYHLÍDKY BEZ HRANIC - ČLÁNEK - MĚKKÉ AKTIVITY

Partneři projektu: Gmina Radków (vedoucí partner), Město Broumov, Gmina Miejska Nowa Ruda, Národní park Stolové hory.

PARTNER BROUMOV: V rámci fyzické realizace tohoto projektu plánuje partner Město Broumov uskutečnit vedle rekonstrukce vyhlídkového místa zvaného "Hladomorna" i další aktivity.

  1. tvorba loga a logomanuálu. K jeho slavnostnímu předání všem projektovým partnerům došlo na konci června 2011 v polském Radkówě.
  2. S ohledem na podporu propagace celé turistické oblasti a jejích přírodních, kulturních a architektonických hodnot město Broumov vydalo během letošního podzimu:
    • brožuru s pohádkou od Karla Čapka s názvem „Velká doktorská pohádka" doprovázenou kresbami z polské stolové hory Hejšoviny,
    • propagační DVD prezentující příhraniční regiony všech partnerů.
Lucie Lesáková
Infocentrum Broumov

Prezentace:


Fotografie:

hradby hradby hradby hradby Hradby


Copyright © Město Broumov 2011, Kontakt na správce