NÁZEV PROJEKTU:
Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu
Stolových hor a Broumovských stěn


ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.3.22/2.2.00/08.00668

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR z Operačního program přeshraniční spolupráce ČR-PR v období 2007-2013.

Popis projektu:

PROJEKT PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU STOLOVÝCH HOR A BROUMOVSKÝCH STĚN

Vedoucí partner: Město Broumov

Město Broumov je vedoucím partnerem projektu financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika s názvem „Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn“. Společně s dalšími projektovými partnery, obcí Radków a městem Police nad Metují, realizují projektové aktivity zaměřené na zvýšení účinnosti využití přírodního bohatství, architektonických a kulturních památek celkem po tři léta do konce roku 2011. V rámci rozvoje cestovního ruchu jsou organizovány aktivity spojené s ochranou a obnovou kulturního dědictví, rozvojem kulturních tradic, udržením stávajících řemeslných tradic a zvyků. Projektovými cíli projektu je zvýšení počtu turistů a prodloužení jejich pobytu v oblastech Stolových hor, Policka a Broumovska.

Hlavní projektovou aktivitou města Broumova byla výstavba nového informačního centra, díky níž vzrostl význam turistiky v celém regionu. Stavba infocentra počala vydáním stavebního povolení v prosinci 2008, ke kolaudaci celé budovy došlo v listopadu 2010. Nové využití našel rekonstruovaný objekt v umístění kanceláře Informačního centra. Prostory bývalého kina byly upraveny na víceúčelový sál s balkónem, a to pro využití k přednáškám, konferencím či seminářům, popř. k souvisejícím tanečním, hudebním a audio – projekčním aktivitám s potřebným zázemím. Stěhování prostor infocentra ze staré adresy do nového objektu se uskutečnilo na začátku února 2011 tohoto roku a provoz pro veřejnost byl slavnostně spuštěn 7. února 2011.

První akce v tomto komplexu proběhla ale již 18. ledna. Byla zde zorganizována regionální konference cestovního ruchu na téma „Nové příležitosti rozvoje regionálního cestovního ruchu“ za přítomnosti zástupců všech partnerů a dalších obcí a měst česko – polského příhraničí Broumovska, Radkówska, Mieroszówska a Nowe Rudy.

Další akcí byla výstava fotografií účastníků fotosoutěže „Policko a Góry Stolowe“, která proběhla v prostorách IC. Fotografie dodal partner projektu – Město Police n. Metují. Celkem bylo vystaveno na 50 ks fotografií v období od 7. února do 4. března a navštívilo ji kolem 50 účastníků.

Třetí aktivitou bylo setkání studentů základních škol z Broumova a Nowé Rudy 22. března. V rámci této aktivity proběhl interaktivní workshop na různá témata (rodina, poznávání příhraničních sousedních kultur, tradic a zvyků apod.), kterého se zúčastnilo přes 50 dětí z Česka i Polska. Cílem této společensky významné akce bylo sblížení těchto dvou ač sousedních, přesto odlišných kultur a národností a nastartování vzájemné budoucí aktivní spolupráce u mladé generace lidí.

V rámci tohoto projektu je v Informačním centru Broumovska během hlavní turistické sezony v červenci a srpnu zaměstnaný i polský brigádník. Jedná se o slečnu Dorotu z Radkówa. Tímto počinem došlo ke zlepšení přístupu informací o městě, regionu a příhraniční oblasti i mezi návštěvníky ze sousední země a k odstranění případných jazykových bariér. Tím, že pracovníci infocentra mají mezi sebou i rodilého Poláka, stouply pozitivní reakce hlavně od polských turistů. Polského brigádníka tu můžete potkat vždy od července do srpna, a to min. v letech 2011 – 2016.

V sobotu 24. září 2011 proběhl na Mírovém náměstí v Broumově Svatováclavský jarmark v rámci Svatováclavských slavností s aktivní účastí polského Radkówa. Jeho zástupci, pánové Marek Niewiadomy, Tomasz Pawlowski a Jan Bednarczyk, představovali nejzajímavější turistické atraktivity sousedního polského regionu prostřednictvím nově vytvořených tištěných propagačních a upomínkových předmětů. Doplňkovou, neméně důležitou činností na programu během slavností byl i prodej řemeslných výrobků a hudební produkce.

0001

Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 se v konferenčním sále nového česko – polského infocentra v Broumově sešli všichni projektoví partneři během konference ke slavnostnímu ukončení tohoto projektu. Více informací zde.

JZ-20111103-142118

Na podzim tohoto roku město Broumov zrealizuje poslední projektové aktivity, mezi nimiž najdeme např. Adventní koncert, Výstavu dětských prací z Mateřských školek či Vánoční koncert Základní umělecké školy z Broumova a Nowé Rudy. Podrobnosti o konaných akcích naleznete na www.info.broumovsko.cz nebo na www.broumov-mesto.cz.

Lucie Lesáková
Infocentrum Broumov


Copyright © Město Broumov 2011, Kontakt na správce