NÁZEV PROJEKTU:
Tak jako Pat a Mat - propagace sousedských modelů, kulturních tradic a turistických atrakcí v oblasti pohraničí ve městech Broumov a Nowa Ruda

ČÍSLO PROJEKTU:
PL.3.22/3.2.00/08.00623

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR z Operačního program přeshraniční spolupráce ČR-PR v období 2007-2013.

Popis projektu:

Tento projekt ve svém základu předpokládá organizaci několika kulturních akcí, jak na české, tak na polské straně hranice. Budou to koncerty rockové a komorní hudby, umělecké workshopy pro děti, mezinárodní Den dětí, kurz českého jazyka, divadelní workshopy, venkovní keramicko-sochařský workshop, prezentace turistických atrakcí v pohraničí, přeshraniční sympozium, taneční soutěže. Všech výše zmíněných akcí se zúčastní místní obyvatelé v oblasti česko-polského pohraničí. Vytvoří se podmínky pro kontakty obyvatel pohraničí za upevněním a prohloubením sousedských vztahů. Realizaci projektu získá hlavně společnost polsko-českého pohraničí, protože bude nabídnuta bohatší kulturní nabídka. Z výše uvedeného lze konstatovat, že tento projekt přispívá k realizaci dosažení specifického cíle oblasti podpory v rámci které je projekt realizován.

Z důvodu nezbytného zpracování základu a aktivit byla povolána polsko-česká pracovní skupina, jejíž setkání se ukustečnila po obou stranách hranice. Díky tomu (spoluúčastí v přípravě projektu Čechů a Poláků) bude upevněno působení nově vzniklého turistického produktu spolupracovaného s českou stranou. Bude to cyklus akcí s názvem Rock stock a akcí Prezentace turistických atrakcí pohraničí. Jsou to aktivity, které, jak se domníváme, se vpíší do kalendáře kulturních aktivit pohraničí Noworudsko - Broumovsko. Přispěje to k upevnění sousedských vztahů. Mimo to v rámci projektu bude pracovat monitorovační výbor, který bude kontrolovat jeho realizaci, což přispěje k vypracování nové koncepce aktivit, proto abychom mohli v příštích letech žádat společně o prostředky z Evropské unie na nové přeshraniční akivity.

Realizace tohoto projektu přispěje k rozvoji mezilidských vztahů. Stane se tak přes už navázanou spolupráci mezi projektovými partnery a kulturními institucemi spadajícími pod partnery. Mimo to společná práce partnerů z Čech a Polska v etapě připravování žádosti do programu Přeshraniční spolupráce upevnila mezilidské a institucionální vztahy. Bude povolána monitorovační skupina, v které budou zasedat osoby z obou stran hranice, které reprezentují různé instituce. Při realizaci aktivit v rámci projektu budou upevněny mezilidské vztahy mezi místními obyvateli bromovského a noworudského pohraničí, vzájemnou účástí v kulturních aktivitách. Může to pomoci k lepšímu poznání tradic a obyčejů sousedů. Realizace aktivit projektu přispěje k rozvoji kultury v pohraničí.

Realizace projektových aktivit v Broumově po jednotlivých letech:

Rok 2009

Rok 2009 byl zahajujícím rokem celého projektu a organizátoři byli plni očekávání, s jakým ohlasem se jimi připravované aktivity setkají. Město Broumov v rámci tohoto projektu připravilo aktivity pro různé zájmové skupiny. Jednalo se o koncerty komorní hudby, festival regionálních českých i polských rockových kapel a divadelní workshop pro děti.

Ve čtvrtek 25. června se uskutečnila první akce tohoto česko – polského projektu. Byl jím koncert komorní hudby, na němž vystoupil Žesťový kvintet „Q“. Akce přivedla do klášterního kostela sv. Vojtěcha více než 60 lidí, kteří si přišli poslechnout převážně renesanční a barokní skladby světových autorů v podání trumpetistů Dmytrije Mischuka a Štěpána Přibyla, Jan Štemberka hrajícího na tubu a trombónistu Jakuba Vogela. Dámskou část souboru tvořila Alžběta Borůvková, která vystoupení obohatila hrou na lesní roh. Tento mladý, nadějný hudební soubor se koncertu zhostil se ctí a diváci po jeho skončení odcházeli potěšeni krásným hudebním zážitkem, který pro ně Žesťový kvintet „Q“ připravil.

Podobných koncertů komorní hudby se v tomto roce ale uskutečnilo ještě více. V pátek 11. září v Klášterním kostele sv. Vojtěcha proběhl komorní koncert nesoucí název „Perem starých mistrů“, kdy se českým i polským posluchačům představil soubor La Lusignuola. V tento večer se zdmi tohoto historického místa nesly skladby světových skladatelů, například Johanna Sebastiana Bacha, George Philippa Telemanna či Antonia Vivaldiho.

O měsíc později se klášterní kostel pro posluchače klasické hudby znovu otevřel. Tentokrát na ně čekal vynikající polský pěvecký sbor Cantate Domino založený již roku 1995. Celý koncert byl zahájen středověkou velikonoční písní "Kristus z mrtvých vstal", která je nejstarším známým poetickým dílem v polském jazyce. V programu souboru posluchači nalezli i skladbu prvního známého skladatele polyfonické hudby v Polsku Mikolaje z Radomia, žalmy z 16. století či renesanční skladby evropských tvůrců.

V neděli 6. prosince 2009, v době Adventu, se uskutečnil ještě jeden koncert tohoto žánru. Milovníci komorní hudby se v místním klášterním kostele zúčastnili tradičního adventního koncertu, na němž vystoupil místní smíšený pěvecký sbor Stěnavan. Když se posluchači, ponořeni do libých tónů klášterních varhan a zpěvu sboru, zahleděli na nádherný vysoce klenutý strop klášterního kostela, mohli si právem představovat, že k nám zavítali uznávaní a žádaní umělci zvučných jmen. Tak vynikající zážitek v nás soubor zanechal. A když zpívala jeho sólistka, paní Romana Rošková, běhal z té krásy a profesionálního podání mráz po zádech. Skvělý repertoár a vynikající podání vneslo do duší posluchačů atmosféru radostného očekávání Vánoc.

Krom komorních koncertů město Broumov ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska pořádalo festival českých a polských rockových kapel ROCKSTOCK. První ročník se uskutečnil v neděli 23. srpna 2009 v klášterní Zahradě* Broumov. Návštěvníci se mohli zaposlouchat do rockových melodií regionálních českých i polských kapel. Z českých kapel vystoupili ČESKÝ RUCE z Police nad Metují a 4 AKORDY a IMODIUM z Broumova. Z Polska pozvání přijali členové skupiny ZOOI či ENER-ZA. Obě skupiny pocházejí z Nowe Rudy a obě svým posluchačům ukázali, jak dobře se dá zahrát na rockové nástroje. Na tento festival nakonec nepřišlo tolik návštěvníků, jak si organizátoři zprvu mysleli, napočítali jich dohromady kolem dvou set. I tak se dá ale konstatovat, že akce byla vydařená a pořadatelé se nenechali nižší návštěvností odradit od konání dalšího ročníku.

Ve dnech 23. – 25. října 2009 se v Městském divadle v Broumově pod vedením režiséra a herce Jana Holka a Pavla Nováka uskutečnil první ročník divadelního workshopu určený pro českou i polskou mládež se zájmem o rozvoj svých divadelních zkušeností. V průběhu tohoto říjnového víkendu se účastníci seznámili s různými divadelními profesemi, které se u divadla vyskytují, vyzkoušeli různé herecké role a pokusili se spolupracovat jako divadelní tým na nové inscenaci. Nechybělo ani mnoho různých praktických cvičení - pohybových, hlasových a především hereckých. Dílna byla díky mezinárodní účasti zaměřena na nonverbální typ divadla. Mladí herci pracovali na krátkém šestiminutovém představení na téma Romeo a Julie. Základním prvkem inscenace byla šestiminutová skladba od Prodigy, na kterou herci s lektory vytvářeli základní příběh světoznámého dramatu. Jedinými výrazovými prostředky pro ně byl pohyb, mimika a gesta. Výsledný projekt – závěrečné představení – odehrály děti v neděli před ukončením celé herecké dílny. Umělci i jejich lektoři byli po vystoupení obdarováni dlouhým potleskem.

Velkou oporou byli pro děti již výše zmínění vedoucí workshopu. Jan Holek v roce 1996 ukončil studie na JAMU obor činoherní herectví a ihned nastoupil do stálého angažmá divadla Rokoko v Praze. Vedle herecké činnosti se věnuje také tvorbě hudební. Na jedné straně komponuje pro divadelní inscenace, spolupracuje na různých hudebních projektech a na druhé straně se věnuje své písničkářské tvorbě a koncertování. Od roku 2006 působí jako režisér a umělecký vedoucí broumovského divadelního souboru Wokno. V roce 2007 v Broumově založil i profesionální divadlo Zahrada*.

Pavel Novák je v současné době studentem Masarykovy univerzity Brno, obor Teorie a dějiny divadla. Od útlého mládí se plně věnuje amatérskému divadlu jak na pozici herce, tak rovněž nedávno debutoval jako režisér. Působil v mnoha divadelních souborech. Nyní se soustavně věnuje studiu a herectví v nezávislém souboru Buranteatr Brno.

Rok 2010

Rok 2010 probíhal v podobném duchu, organizátoři již měli jisté zkušenosti nasbírané z prvního ročníku. V tomto roce také došlo na broumovské straně ke změně manažera projektu. Po květnovém odchodu pracovníka Oddělení kultury Pavla Nováka si projekt za své vzala slečna Lucie Lesáková, pracovnice Informačního centra Broumovska.

V neděli 18. dubna se zhostil prvního komorního koncertu uskutečněného v tomto roce Rychnovský chrámový sbor. Toto amatérské smíšené pěvecké těleso se specializuje na provozování duchovní hudby již od roku 1902.

Další koncert komorní hudby proběhl v sobotu 26. června pod taktovkou smíšeného sboru vystupujícího pod názvem Polyfonní sdružení. Tento sbor pochází z východočeského Nového Města nad Metují. Byl založen v roce 1998 se záměrem přispět kvalitním provedení hudby při římskokatolické liturgii – tedy vlastně jako „chrámový sbor“. Časem se ale těžiště činnosti přeneslo do koncertní oblasti, ačkoliv se sbor i nadále bohoslužeb účastní. Jejich repertoár je naplněn duchovní hudbou prakticky všech slohových období. Mezi provedenými skladbami je kromě Zelenkovy Mše k Nejsvětější Trojici například Requiem a několik mší od W. A. Mozarta. I česká hudba má v repertoáru rychnovských umělců své zastoupení, a to například ve skladbách P. Ebena, Z. Lukáše, J. Zacha, F. X. Brixiho či J. C. Vodňanského.

V sobotu 11. září proběhl v klášterní Zahradě* druhý ročník česko – polského hudebního festivalu ROCKSTOCK. Návštěvníkům, kterých letos na akci přišlo přes neuvěřitelných pět set, opět zahrály kapely z České i Polské republiky. Všichni se těšili na polské LOWCY SZMALU a na broumovské IMODIUM, MASTERPIECE a BENJAMING BAND z Petříkovic. Akce se měly zúčastnit i polští hudebníci z ENER-ZA, ti se ale krátce před festivalem ze zdravotních důvodů omluvili. Celá klášterní Zahrada* se od brzkého odpoledne vlnila v rytmu kvalitního regionálního rocku. Pozitivní náladu podporovaly i v září stále teplé sluneční paprsky.

V sobotu 25. září se v rámci projektu uskutečnila další akce. Jednalo se o koncert komorní hudby. V klášterním kostele sv. Vojtěcha přivítali čeští i polští posluchači Pěvecký sbor Křížkovský v Opavě. Mezi skladbami, které tento večer zazněly, se objevily díla převážně světových skladatelů, například Georga F. Händela, Franze Schuberta, W. A. Mozarta nebo Leoše Janáčka.

Ve dnech 8. – 10. října proběhl v Broumově druhý ročník divadelního workshopu pro české a polské děti. Tato akce se uskutečnila pod vedením herce a režiséra Jana Holka a asistence paní Zofie Twardovské, vedoucí polských dětí z Nowé Rudy. Jelikož se této intenzivní víkendové dílny účastnily české i polské děti, naklonili se lektoři k nonverbálnímu typu divadla, jak tomu bylo i během prvního ročníku. Hereckým výstupem celého workshopu bylo představení ztvárněné na téma problému drog a jejich vlivu. Jedinými výrazovými prostředky pro ně byl tedy pohyb, mimika a gesta. Samotná dílna začala v páteční podvečer – na úvodní schůzce se sešlo celkem 12 dětí ve věkovém rozmezí 13 – 18 let. Z české strany tu byly děti ze Základní umělecké školy Broumov, z polské strany děti z Gymnázia v Nowé Rudě. Na začátku herecké dílny tvůrci mládeži představili celý projekt a seznámili je s tématem práce, která pro ně byla připravena. Následovala herecká cvičení na seznamování a uvolnění všech dětí. Herecký víkend byl proložený různými etudami, improvizacemi, emocemi a zajímavými nápady, které utvořily scénář divadelní inscenace. Ta byla následně doplněna hudbou a osvětlením. Celá dílna vyvrcholila veřejným představením, které se odehrálo v Městském divadle Broumov, kde i celá herecká dílna probíhala. Představení mělo veliký ohlas jak u diváků, tak i u mladých herců.

Necelý týden po divadelním workshopu, v pátek 15. října, se posluchačům klasické hudby otevřel klášterní kostel sv. Vojtěcha. Tentokrát vystoupil vynikající polský pěvecký sbor CANTUS z Wambierzyc. Celkem 23 členů představilo zhruba polovinu svého repertoáru prostřednictvím skladeb nejslavnějšího skladatele Kladské země – Ignaze Reimanna. Jeho hudební dílo v současnosti tvoří linku mezi českou, polskou a německou kulturou. Ve večerním programu, který si sbor pro své posluchače připravil, se objevily mimo jiné i skladby autorů Zoltana Kodalyho či StanisŁawa Paluszka.

Organizátoři druhého ročníku projektu Tak jako Pat a Mat v Broumově ve srovnání s prvním zaznamenali celkově větší zájem o projektové aktivity ze strany návštěvníků. Je to určitě i díky opakujícímu se cyklu stejných či podobných akcí. S touto vzestupnou tendencí realizátoři počítají i pro rok 2011. Uvidíme, jak se akcím letos dařit bude a s jakým ohlasem se setkají.

I v tomto roce projekt úspěšně pokračuje, vstupuje tak do posledního období své realizace...

Rok 2010 – Co už proběhlo

V této chvíli již máme za sebou první dva komorní koncerty. První koncert komorní hudby polského varhaníka Piotra Matuszewskiego se milovníci vážné hudby zúčastnili v pátek 29. dubna v klášterním kostele sv. Vojtěcha. Tento varhaník, dirigent a skladatel vystudoval Akademii múzických umění. Jeho repertoár byl plný skladeb J. S. Bacha, G. F. Haendela, A. Vivaldiho, G. Younga, J. Williamse a dalších.

Stejné prostory přivítali v pátek 17. června pardubický sbor Barocco Sempre Giovane. Soubor založený v roce 2004 se specializuje na interpretaci skladeb vrcholného baroka, nevyhýbá se však ani jiným slohovým obdobím. Tento večer organizátoři zaznamenali opravdu zdařilou návštěvnost.

Ve dnech 26. – 28.7.2011 proběhl v Broumově třetí ročník Herecké dílny české a polské mládeže a úspěšně navázal na svůj první a druhý ročník. Tato akce se uskutečnila pod vedením herce a režiséra Jana Holka a asistence vedoucí polských dětí paní Zofie Twardovské. Stejně jako v minulých letech byla dílna připravována dlouhodobě dopředu. Ovšem tento ročník byl v mnoha směrech ojedinělý. Dílna poprvé probíhala zároveň s divadelním festivalem „Malé letní divadlení“ a záměrem bylo uskutečnit závěrečné vystoupení dílny právě v rámci tohoto festivalu. Lektor Jan Holek rozhodl, že nejideálnější bude práce na jedné z básní sbírky „Kytice“, která na festivalu byla uváděna a včlení se tak do velkého tvaru. Tím se získá jednak na atraktivitě pro diváka a jednak budou mít seminaristé možnost získat zkušenosti při souhře obou celků v jeden. Pro práci byla vybrána báseň „Štědrý den“ a zvolen styl dramatizace „české děti mluví, polské hrají“. Samotná dílna začala v úterý 26. 7. 2011 v 9 hodin. Sešlo se zde celkem 7 dětí ve věkovém rozmezí 13 – 18 let. Z české strany děti ZUŠ Broumov a z polské strany děti Gymnázia v Nowé Rudě pod vedením Zofie Twardovské.

Na začátku herecké dílny tvůrci mládeži představili celý projekt a seznámili je s tématem práce, která pro ně byla připravena. Následovala hlavně pohybová cvičení navazující na precizní recitaci. Velice důležitý byl synchronní pohyb recitátorů a herců. Na tuto sehranost byly použity herecké etudy a cvičení. Stylizace celého tvaru směřovala k již hotovému představení „Kytice“, aby se s ním spojila v jednolitý celek. Herecká dílna vyvrcholila veřejným představením, které se odehrálo v rámci představení „Kytice“ na festivalu Malé letní divadlení ve venkovním prostoru broumovského kláštera. Představení mělo veliký ohlas jak u diváků, tak i u mladých herců a celá herecká dílna tak naplnila svůj účel.

V sobotu 10. září 2011 přivítal Broumov všechny zájemce o poslech dobré rockové hudby na třetím ročníku festivalu českých a polských kapel Rockstock. Akce se uskutečnila na Dětském hřišti v Broumově a těšila se neuvěřitelné účasti. Zhruba sedmi stům diváků zahráli skupiny Iskejp, Kluci z Marmelády, Mud From Heaven, Free – Bree, Imodium a dvě polské kapelky K.M.D. a Ener – Za.

V pátek 18. listopadu 2011 se za zdmi klášterního kostela sv. Vojtěcha uskutečnil již třetí letošní komorní koncert. Umělkyně přijela z polské Nowé Rudy a prostředí zaplnila svým hodinovým vystoupením s hrou na housle.

A co nás ještě v letošním roce čeká?

Bude to poslední koncert komorní hudby, konkrétně ve středu 21. prosince 2011. Slavnostního ukončení realizace celého projektu na české straně se tímto ujme broumovský Stěnavan.

Text: Lucie Lesáková

Fotogalerie:


Copyright © Město Broumov 2011, Kontakt na správce