NÁZEV PROJEKTU:
Mezi námi sousedy

ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.3.22/3.3.02/10.02130

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR z Operačního program přeshraniční spolupráce ČR-PR v období 2007-2013.

Popis projektu:

Žadatel: Město Broumov
Statutární zástupce: Milan Kotrnec
Osoba zodpovědná za řízení projektu: Bc. Lucie Lesáková

Na základě společných jednání partnerských měst Broumov a Nowa Ruda vznikl záměr, který si klade za cíl rozvoj cestovního ruchu, kulturní spolupráci a z toho vyplývající rozvoj společného příhraničního území na základě použití vlastního přírodního a kulturního potenciálu regionů Broumovsko a Noworudsko. Obě města krom tohoto mikroprojektu spolupracují na různých projektech na základě partnerské smlouvy již více než 15 let. Realizací mikroprojektu Mezi námi sousedy se povzbudí vzájemná budoucí spolupráce a podpora, dojde k upevňování osobních kontaktů a vzájemné soudržnosti vycházející z podobného kulturně - historického vývoje obou regionů. Partneři zrealizují aktivity na své straně hranice ve vlastní režii. Na veletrhy cestovního ruchu (Gdańsk, PL - duben 2012, Praha, CZ - únor 2012) vyjedou obě města společně a společně také budou prezentovat tuto česko - polskou příhraniční oblast (každá strana plně uhradí vždy jeden veletrh cestovního ruchu). Společnou propagací pomůžeme zvýšit konkurenceschopnost noworudského a broumovského regionu.

  Fyzická realizace projektu probíhá od 1. dubna 2011 do 31. května 2012 a v Broumově je protkána těmito aktivitami:

 • přehlídka cestopis. filmů z Kladského regionu a regionu Broumovsko a v kongres. sále iKINA v Broumově (listopad 2011)
 • konference cestovního ruchu v kongresovém sále iKINA v Broumově (únor 2012)
 • veletrh cestovního ruchu (Praha - 2/2012, Gdańsk - 4/2012)
  Dále se město Broumov zaměří na přípravu obsahově i graficky zajímavých tištěných materiálů v českém a polském jazyce, které budou následně distribuovány na veletrzích, konferenci cest. ruchu a v partner. regionech (např. v infocentrech):

 • brožura A5 s informacemi o obou partnerských regionech
 • skládačka Ubytování v regionu Broumovsko
 • mapa regionů, propisky, papírové bloky formátu A5 k použití na veletrzích, konferenci cestovního ruchu a v informačních centrech partnerských regionů
 • papírové a látkové tašky na materiály, které budou poskytovány na veletrzích, konferenci cestovního ruchu a v informačních centrech partnerských regionů.
 • nákup fotografií z regionu Broumovsko sloužících k výměně s polským partnerem a následným použitím do materiálů vydávaných oběma partnery v rámci tohoto projektu.

Na podporu výše uvedených aktivit město Broumov pořídí dary účastníkům akcí, informační tabule, samolepky, plakáty, bannery, stolní a podlahové stojany, kapsy na vizitky ke konferenci a veletrhy cestovního ruchu, závěsné a podlahové stojany na propagač. materiály o polském příhraničním regionu apod. jako prostředek na zvýšení účinnosti propagace regionů Broumovsko a Noworudsko.

Aktivity polské Nowe Rudy:

Aktivity naplánované na polské straně mikroprojektu spočívají zejména v přípravě podrobných a obsahově zajímavých materiálů vydaných formou tištěných publikací a následně publikovaných v elektronické podobě na internetových stránkách partnerů i ve veřejně přístupném multimediálním kiosku. Propagační materiály v podobě brožury/katalogu, společného plánu měst a tří verzí letáků budou vydány dvojjazyčně, tj. v polštině a češtině:

 1. Brožura prezentující přednosti a atraktivity Nowé Rudy a Broumova.
 2. Tři verze malých letáčků s informacemi týkající se možností stravování, ubytování a turistických atraktivit v regionech
 3. Plán měst - společný oboustranný plán bude z jedné strany obsahovat mapu Nowé Rudy a na druhé straně mapu Broumova
 4. Doplňkem k vydávaným propagačních publikacím budou i papírové tašky.


Lucie Lesáková
Infocentrum Broumov

Copyright © Město Broumov 2011, Kontakt na správce