NÁZEV PROJEKTU:
Spolupráce knihoven Broumov - Radkov

ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.3.22/3.3.02/09.01369

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR z Operačního program přeshraniční spolupráce ČR-PR v období 2007-2013.


Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

MIKROPROJEKT SPOLUPRÁCE KNIHOVEN BROUMOV - RADKOV

  • se odehrál na širším základě vzájemné spolupráce mezi městy Broumovem a Radkovem. Partnerský projekt z druhé strany zpracovala a realizovala Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera.

  • v rámci projektu došlo k vzájemným setkáním a aktivitám mezi pracovníky knihoven.

  • pro potřeby projektu byla v knihovně nově vybavena čítárna a internetové pracoviště.

Další akce uskutečněné v projektu

Výstavy knih s regionální tématikou:

Jako první akce v nově vybavené čítárně proběhla v srpnu 2010 v Městské knihovně v Broumově výstava knih z fondu knihovny v Radkově nazvaná „Radkov a polské příhraničí“. Výstava se těšila zájmu veřejnosti a o některých knihách, přibližujících zejména moderní dějiny našich sousedů, referovaly Broumovské noviny. Několik publikací prezentovaných na výstavě později obohatilo fond Městské knihovny v Broumově.

Od září do listopadu 2010 probíhala v Radkově výstava knih s regionální tématikou z fondu broumovské knihovny. Broumov a okolí přestavily radkovským čtenářům na tři desítky titulů. Byly mezi nimi jak obrazové publikace, tak i odborná pojednání a beletrie.


Výstavy výtvarníků a fotografů v knihovně v Broumově:

Tomasz Groszek: Radkov, fotografie
Bogdan Nikadon: Obrazy
Boguslav Michnik: Oknamžiky, fotografie
Krzysztof Karwowski: Koncepty, konkrétní poezie, objekty, performance
David Magen: Cestovní deník, fotografie
Adam Oszczęda: fotografické cykly Stromy a Listy
Cezary Tymczuk: Dětský balet, fotografie

v knihovně v Radkově:

Vladimír Waage: Broumov a okolí, fotografie
Jana Wienerová: Kresby, litografie, fotografie
Věra Kopecká: Fotografie
Lenka Židová: Toskánsko, fotografie
Jana Matysíková: Kresby, ilustrace, animace
Josef Pavlů: Fotografie
Jiří Samek: Grafika


Vystoupení a společná tvorba básníků:

5. října 2010 se v Broumově uskutečnilo vystoupení polských básníků Krzysztofa Karwowského a Tomasze Groszka a šansonového uskupení 6 NaChodníku z Náchoda. Společný, zčásti improvizovaný program zhlédlo 53 návštěvníků.

25. června 2011 proběhl v Radkově „Básnický kolotoč“. Básníci z Radkova a Broumova a z okolí při něm celý den plnili zadané literární úkoly a nakonec svou tvorbu společně prezentovali na veřejnosti.


Setkání dětských čtenářů a navázání vzájemné internetové komunikace:

5. října 2011 navštívili dětští čtenáři z Broumova Radkov a setkali se zde s dětskými čtenáři zdejší knihovny. V radkovské knihovně vzájemně komunikovali na počítačích a vytvořili společnou prezentaci. Děti z Radkova provedly hosty po městě a představily jim svou školu. V programu byl i společný výlet do Vambeřic a prohlídka výstavy grafik Jiřího Samka v knihovně, při které si děti mohly pohovořit s autorem.

12. října 2011 broumovským čtenářům jejich radkovské protějšky návštěvu oplatily. Děti pokračovaly ve vytváření společné prezentace na počítačích, umístily sem fotografie z předchozího setkání a napsaly své dojmy. Společně si pak prohlédly broumovský klášter. Zájmu se těšilo i Muzeum Broumovska a také výstava obrazů a kreseb Jaroslava Soumara v klášterní zahradě. Poté, co si radkovské děti prohlédly základní školu Hradební, broumovští žáci pozvali své hosty do Základní umělecké školy a ve sklepní zkušebně jim někteří z nich předvedli své umění rockových hudebníků. Při loučení padla řada vzájemných slibů, že děti zůstanou v kontaktu, a to nejen přes internet.


Účastníci konference pracovníků a aktivistů knihoven z Broumova a Radkova
Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce