ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

MUZEUM BROUMOVSKAKlášterní 1

Zařízení, které zajišťuje regionální muzejní a vlastivědnou činnost tím, že shromažďuje, odborně spravuje, vědeckými metodami zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje předměty muzejní hodnoty – hmotné doklady k vývoji přírody a společnosti na Broumovsku. Dále se cíleně snaží podnítit v lidech zájem o historii a vědomí jedinečnosti našeho regionu. Muzeum vytváří a zpřístupňuje základní expozici, pořádá výstavy z vlastních, nebo zapůjčených sbírek, nebo výstavy výtvarného umění zejména se vztahem k regionu Broumovska. Své sbírky zpřístupňuje vědeckým pracovníkům a poskytuje odbornou pomoc badatelům. Pracovníci muzea provádí výzkum a dokumentaci v rámci regionu jak samostatně, tak i ve spolupráci s jinými ústavy a odborníky.

Ředitel organizace: Karel Franze, tel. 491 522 185, mob. 604 228 038, e-mail: broumov.muzeum@worldonline.cz


Copyright © Město Broumov 2007, Kontakt na správce