ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY MĚSTSKÉHO ÚŘADU BROUMOV

MĚSTSKÁ POLICIE
Sídlo / umístění: budova II, Komenského 275
Kontaktní osoba: řídící strážník: Radek Havelka, tel.: 491 504 222, e-mail: policie@broumov-mesto.cz
Popis činnosti:

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc.

Tiskopisy žádostí:- - -
Další informace:webové stránky - www.mpbroumov.cz


Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce