ODBORY MĚÚ BROUMOV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍbudova III, ulice K Ráji 220

Odbor zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí na těchto úsecích:

  • ochrana přírody a krajiny
  • ochrana zemědělského půdního fondu
  • lesní hospodářství
  • myslivost
  • rybářství
  • vodní hospodářství
  • odpadové hospodářství
  • ochrana ovzduší
  • ochrana zvířat proti týrání
Pro samosprávu zajišťuje výkon činností spojených s péčí o veřejnou zeleň - příprava podkladů pro výsadby, realizace výsadeb, ošetřování dřevin, kácení dřevin.
Vedoucí odboru: Ing. Marcela Žouželková, tel.: 491 504 341, e-mail: zouzelkova@broumov-mesto.cz


Copyright © Město Broumov 2007, Kontakt na správce