ODBORY MĚÚ BROUMOV

ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘADbudova I, Třída Masarykova 239

V souladu se zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, odbor obecní živnostenský úřad zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Působí jako centrální registrační místo. Je provozovatelem živnostenského rejstříku. Zajišťuje evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje služby CzechPointu.

Vedoucí odboru: Ing. Miloš Hartman, tel.: 491 504 211, e-mail: hartman@broumov-mesto.cz

Další informace odboru:Copyright © Město Broumov 2007, Kontakt na správce