ODBORY MĚÚ BROUMOV

ODBOR SPRÁVNÍbudova I, Třída Masarykova 239

Zajišuje výkon státní správy na úsecích: matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, volby, sčítání lidu, referenda, přestupky.

Vedoucí odboru: Ing. Kateřina Šrámková, tel.: 491 504 227, e-mail: sramkova@broumov-mesto.cz


Copyright Š Město Broumov 2007, Kontakt na správce