TELEFONNÍ SEZNAM

TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA, FAX, E-PODATELNA
tel.: 491 504 111
fax: 491 523 730

(budova III.)
fax: 491 504 346

e-mail: podatelna@broumov-mesto.cz

Mobilní telefony jsou určeny pro volání v rámci pracovní doby.
Výjimku tvoří Městská policie na čísle: 602 817 301

RADA MĚSTA
FRÖDE Pavel městský radní frode@broumov-mesto.cz
KOTRNEC Milan starosta 491 504 235 739 527 537 kotrnec@broumov-mesto.cz
OBST Arnošt městský radní obst@broumov-mesto.cz
RINGEL Jiří, Mgr. městský radní ringel@broumov-mesto.cz
SLEZÁK Kamil místostarosta 491 504 215 739 572 803 slezak@broumov-mesto.cz
VESELÝ Jiří, MUDr. městský radní vesely@broumov-mesto.cz
VODOCHODSKÝ Arnold městský radní vodochodsky@broumov-mesto.cz

Budova I - Třída Masarykova 239
STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, TAJEMNICE Budova I - Třída Masarykova 239
KOTRNEC Milan starosta 491 504 235 739 527 537 kotrnec@broumov-mesto.cz
SLEZÁK Kamil místostarosta 491 504 215 739 572 803 slezak@broumov-mesto.cz
BLAŽKOVÁ Eva, Ing. tajemnice 491 504 225 604 228 002 blazkova@broumov-mesto.cz
ÚTVAR STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY Budova I - Třída Masarykova 239
NOSKOVÁ Drahomíra sekretariát 491 504 216 noskova@broumov-mesto.cz
ŠPŮR Václav, Mgr. sídlí na budově III - kontakt uveden níže
ÚTVAR TAJEMNICE Budova I - Třída Masarykova 239
SLEZÁKOVÁ Eliška 491 504 220 slezakova@broumov-mesto.cz
KUBALÍK Daniel, Ing. úřad ÚP 491 504 226 604 228 017 kubalik@broumov-mesto.cz
DUCHÁČ Karel úřad ÚP a krizové řízení 491 504 252 duchac@broumov-mesto.cz
GORGAN Josef 491 504 237 734 860 331 gorgan@broumov-mesto.cz
TEICHMAN Miloš, Bc. sídlí na budově III - kontakt uveden níže
HRUBÝ Tomáš sídlí na budově III - kontakt uveden níže
KREJCAR Stanislav, Bc. sídlí na budově III - kontakt uveden níže
ODBOR SPRÁVNÍ Budova I - Třída Masarykova 239
ŠRÁMKOVÁ Kateřina, Ing. vedoucí odboru 491 504 227 604 228 010 sramkova@broumov-mesto.cz
BURDYCHOVÁ Naděžda 491 504 228 burdychova@broumov-mesto.cz
PTÁČKOVÁ Irena 491 504 231 ptackova@broumov-mesto.cz
HEJNIŠOVÁ Dana, Bc. 491 504 223 hejnisova@broumov-mesto.cz
ŠÍPKOVÁ Miloslava 491 504 255 sipkova@broumov-mesto.cz
KONEČNÁ Alena 491 504 221 konecna@broumov-mesto.cz
MANTELOVÁ Nina 491 504 213 mantelova@broumov-mesto.cz
VIGLÁŠ Štefan 491 504 218 viglas@broumov-mesto.cz
MACHOVÁ Andrea 491 504 111 491 504 250 amachova@broumov-mesto.cz
VEČERKOVÁ Dana 491 504 239 vecerkova@broumov-mesto.cz
ODBOR FINANČNÍ Budova I - Třída Masarykova 239
ROUSKOVÁ Jana, Bc. vedoucí odboru 491 504 229 604 228 007 rouskova@broumov-mesto.cz
VODOCHODSKÁ Eva 491 504 256 vodochodska@broumov-mesto.cz
OPATRNÁ Alena 491 504 224 opatrna@broumov-mesto.cz
KNOPOVÁ Romana 491 504 249 knopova@broumov-mesto.cz
MALICHOVÁ Eva pokladna 491 504 251 malichova@broumov-mesto.cz
VLASÁKOVÁ Lenka 491 504 248 vlasakova@broumov-mesto.cz
VYTLAČILOVÁ Gabriela, Bc. 491 504 234 vytlacilova@broumov-mesto.cz
DURDINCOVÁ Jana, Ing. 491 504 212 durdincova@broumov-mesto.cz
ODBOR INVESTIC A ROZVOJE Budova I - Třída Masarykova 239
KUCHTA Petr vedoucí odboru 491 504 246 603 817 912 kuchta@broumov-mesto.cz
CHEJNOVÁ Petra 491 504 247 chejnova@broumov-mesto.cz
MACHKOVÁ Pavlína, Bc. 491 504 247 machkova@broumov-mesto.cz
ODBOR ŠKOLSTVÍ Budova I - Třída Masarykova 239
KITLER Aleš, Ing. vedoucí odboru 491 504 230 604 228 008 kitler@broumov-mesto.cz
VAŇKOVÁ Renata 491 504 219 vankova@broumov-mesto.cz
ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Budova I - Třída Masarykova 239
HARTMAN Miloš, Ing. vedoucí odboru 491 504 211 604 228 011 hartman@broumov-mesto.cz
ŠIMONOVÁ Alena 491 504 214 simonova@broumov-mesto.cz
KEJZLAROVÁ Zuzana 491 504 233 kejzlarova@broumov-mesto.cz
ZASEDACÍ MÍSTNOST ZM Budova I - Třída Masarykova 239
Notářka 491 504 232
ZASEDACÍ MÍSTNOST RM Budova I - Třída Masarykova 239
491 504 240


Budova II - Třída Komenského 275
MĚSTSKÁ POLICIE Budova II - Třída Komenského 275
HAVELKA Radek vedoucí strážník 491 504 222 733 613 974 policie@broumov-mesto.cz
HORNYCH František 491 504 222 739 572 804 policie@broumov-mesto.cz
BUREŠ Václav 491 504 222 739 572 805 policie@broumov-mesto.cz
HOP František 491 504 222 739 572 807 policie@broumov-mesto.cz
ŠRYTR Jan 491 504 222 739 572 808 policie@broumov-mesto.cz
KNOP Miroslav 491 504 222 739 527 541 policie@broumov-mesto.cz
KUREČKA Karel 491 504 222 739 572 806 policie@broumov-mesto.cz
KORITYÁK Jaroslav 491 504 222 733 613 975 policie@broumov-mesto.cz
PUHAJKO Igor, Mgr. 491 504 222 734 161 370 policie@broumov-mesto.cz
Kontakt na Městský útulek pro psy - tel. 721 543 498 - Jana Slováková (není členem MP)


Budova III - K Ráji 220
ODBOR SPRÁVNÍ Budova III - K Ráji 220
spisovna, archiv 491 504 311
ÚTVAR STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY Budova III - K Ráji 220
ŠPŮR Václav, Mgr. právník města 491 504 321 spur@broumov-mesto.cz
ÚTVAR TAJEMNICE Budova III - K Ráji 220
TEICHMAN Miloš, Bc. 491 504 312 604 228 003 teichman@broumov-mesto.cz
HRUBÝ Tomáš 491 504 312 hruby@broumov-mesto.cz
KREJCAR Stanislav, Bc. 491 504 318 krejcar@broumov-mesto.cz
ODBOR DOPRAVY Budova III - K Ráji 220
DOLEŽAL Martin, Bc. vedoucí odboru 491 504 314 604 228 009 dolezal@broumov-mesto.cz
LNĚNIČKOVÁ Štěpánka, Bc. technik 491 504 313 lnenickova@broumov-mesto.cz
HÁZOVÁ Šárka evidence řidičů 491 504 315 hazova@broumov-mesto.cz
KLUSÁČKOVÁ Renata evidence vozidel 491 504 316 klusackova@broumov-mesto.cz
ČERNÝ Roman zkušební komisař 491 504 347 cerny@broumov-mesto.cz
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Budova III - K Ráji 220
ŽOUŽELKOVÁ Marcela, Ing. vedoucí odboru,
odpadové hospodářství
491 504 341 604 228 012 zouzelkova@broumov-mesto.cz
HVĚZDA Jan, Bc. lesní hospodářství,
myslivost
491 504 342 604 228 001 hvezda@broumov-mesto.cz
ŠEDEK Dušan, Ing. vodní hospodářství 491 504 344 604 228 014 sedek@broumov-mesto.cz
ARCHLEBOVÁ Lenka, Ing. ovzduší, ZPF,
vodní hospodářství
491 504 345 603 248 033 archlebova@broumov-mesto.cz
STRNADOVÁ Blanka ochrana přírody,
vodní hospodářství
491 504 339 604 228 013 strnadova@broumov-mesto.cz
ODBOR SOCIÁLNÍ Budova III - K Ráji 220
ANDRŠ Miloš, Ing. vedoucí odboru 491 504 332 604 228 015 andrs@broumov-mesto.cz
CEPKOVÁ Kateřina, DiS. 491 504 329 cepkova@broumov-mesto.cz
HAMERSKÁ Jarmila 491 504 330 739 527 535 hamerska@broumov-mesto.cz
FISCHEROVÁ Eva 491 504 319 fischerova@broumov-mesto.cz
MACHOVÁ Markéta, Bc. 491 504 322 machova@broumov-mesto.cz
HLOUŠKOVÁ Lenka, Bc. 491 504 323 604 228 016 hlouskova@broumov-mesto.cz
MIKUŠKOVÁ Daniela, Bc. 491 504 334 mikuskova@broumov-mesto.cz
TRNOVSKÁ Jiřina 491 504 331 trnovska@broumov-mesto.cz
STAVEBNÍ ODBOR Budova III - K Ráji 220
PÍROVÁ Iveta, Bc. vedoucí odboru 491 504 317 604 228 033 pirova@broumov-mesto.cz
MATĚJ Kamil 491 504 335 matej@broumov-mesto.cz
KOPECKÝ Jan, Dis. 491 504 336 kopecky@broumov-mesto.cz
KUČEROVÁ Jiřina 491 504 337 kucerova@broumov-mesto.cz
MAREK Ondřej 491 504 324 marek@broumov-mesto.cz
BUREŠOVÁ Helena 491 504 338 buresova@broumov-mesto.cz
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Budova III - K Ráji 220
MIKULENKOVÁ Marie, Ing. vedoucí odboru 491 504 320 604 228 004 mikulenkova@broumov-mesto.cz
KUBÍKOVÁ Monika 491 504 328 kubikova@broumov-mesto.cz
JELENOVÁ Božena 491 504 326 jelenova@broumov-mesto.cz
KRÁL Tomáš 491 504 327 kral@broumov-mesto.cz


ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

KULTURA A INFOCENTRUM Mírové náměstí 105
LESÁKOVÁ Lucie, DiS vedoucí 491 524 168 604 228 019 info@broumov.net
EXNEROVÁ Jitka, DiS. odd. kultury 604 228 020 kultura@broumov.net
RAIN Miloš správce divadla 604 228 030
DUCHÁČ František správce Střelnice 604 228 031
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Mírové náměstí 52
MEIER Jan, PhDr. vedoucí 491 523 733 knihovna@broumov.net
MEIER Jan, PhDr. půjčovna knih 491 523 719 knihovna@broumov.net
MUZEUM BROUMOVSKA Klášter 1
FRANZE Karel vedoucí 491 522 185 604 228 038 broumov.muzeum@worldonline.cz
BUREŠ Michal, Mgr. muzeum 491 522 185 broumov.muzeum@worldonline.cz


PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

TECHNICKÉ SLUŽBY Smetanova 178
VLČEK Josef, ing. ředitel 491 521 206, 725 778 959 technicke.sluzby@broumov-mesto.cz
VLČEK Petr zástupce 725 778 960
JAKUBCOVÁ Marcela účetní 725 778 949
CICÁK Julius dopravní značení, řidič 725 778 951
JANEČEK Zdeněk veřejná zeleň 725 778 948
JELÍNEK Petr řidič 725 778 956
KELLER Ladislav veřejné osvětlení 725 778 952
KMENT Jiří městské komunikace 725 778 955
CVRČEK Petr správce haly 725 778 947
GABRIEL Petr vedoucí VPP a VS 725 778 950
WINTEROVÁ Eva zahradnice 725 778 957
ŠPITÁLSKÝ Vladimír vysokozdvižná plošina 725 778 953
TOMÁŠ Miroslav řidič 725 778 954
MYŠÁK Petr dílna 725 778 958
 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE BROUMOV Jiráskova 193
KUBALÍKOVÁ Milada, Ing. ředitelka 491 523 596, 774 450 631 domovd.broumov@tiscali.cz

Domov důchodců, Jiráskova 193
KUBALÍKOVÁ Milada, Ing. ředitelka 491 523 596, 774 450 631 domovd.broumov@tiscali.cz
MARKOVÁ Jana ekonomka 491 520 019, 774 450 632
PAVLÍNKOVÁ Martina sociální pracovnice 491 523 595
LANTOVÁ Radomíra vedoucí soc. zdrav. úseku 491 520 019

Pečovatelská služba (Terénní pečovatelská služba, Dům s pečovatelskou službou), Dělnické domy 78
HOVORKOVÁ BEATA vedoucí 491 524 808, 608 408 817
777 050 053, 774 450 633
pecslbr@tiscali.cz

Dům s pečovatelskou službou, Jiráskova 193
pečovatelka   491 523 721  
 

ZŠ HRADEBNÍ Hradební 244
VONDROUŠ Vladimír ředitel 491 523 636, 604 228 022 hradebka@zshrbroumov.cz
 

ZŠ MASARYKOVA Komenského 312
ŠROTTOVÁ Vlasta, Mgr. ředitelka 491 523 700 , 604 228 024 reditel@masarykova.broumov.indos.cz

ZŠ Masarykova - ul. Cihlářská
NYKLÍČKOVÁ, PaedDr. vedoucí 491 523 727, 604 228 025 zs.broumov.olivetin@worldonline.cz

ZŠ Masarykova - Přípravný ročník
TREJTNAROVÁ vedoucí 491 523 732
 

ZUŠ BROUMOV V Kopečku 89
VOGEL Rudolf ředitel 491 521 169 zus.broumov@tiscali.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ULITA BROUMOV Komenského 245
FRÖMMEL Miroslav, Bc. ředitel 491 521 381 ulita@worldmail.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA BROUMOV Příčná 227 (sídlo MŠ Broumov)

MŠ Broumov č.6 - Příčná 227
LOUDOVÁ Taťána ředitelka 491 523 725 604 228 029 loudova@skolkabroumov.cz

MŠ Broumov č. 5 - MŠ Příčná 226
HRUBÁ Jana vedoucí 491 523 714 604 228 040 hruba@skolkabroumov.cz

MŠ Broumov č.1 - Masarykova 233
DUCHÁČOVÁ Jitka vedoucí 491 523 731 604 228 026 duchacova@skolkabroumov.cz

MŠ Broumov č.2 - Cihlářská 156
JANSOVÁ Ludmila, Mgr. vedoucí 491 521 554 724 190 204 ms2olivetin@tiscali.cz

MŠ Broumov č.4 - Přádlácká 175
ŠIŠKOVÁ Michaela, Bc. vedoucí 491 523 723 604 228 028 ms4broumov@tiscali.czCopyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce