POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 

1. Oficiální název
Město Broumov
2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou.
3. Popis organizační struktury, právní forma
organizační řád a struktura, Právnická osoba - obec
4. Kontaktní spojení
Město Broumov
Třída Masarykova 239
55014 Broumov
Telefon: 491 504 111
Fax: 491 523 730
Email: podatelna@broumov-mesto.cz
Internetová stránka: www.broumov-mesto.cz
5. Bankovní spojení
KB Náchod, číslo účtu: 9005-1823551/0100
(variabilní symbol dle druhu poplatku, popř. platby)
6. Identifikační číslo organizace
00272523
7. Daňové identifikační číslo
CZ00272523 (od 01.04.2009)
8. ID datové schránky "Město Broumov"
mdubzhy
9. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
finance města 2011, finance města 2012.
10. Žádosti o informace; příjem žádostí a dalších podání
Písemným dotazem, prostřednictvím webových stránek www.broumov-mesto.cz nebo přímo na adresu podatelna@broumov-mesto.cz, písemným dotazem na adresu MěÚ Broumov, ústním dotazem v místě.

Pokyn starostky č. 1/2006 o poskytování informací
11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Městským úřadem Broumov se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
12. Formuláře
K vyzvednutí na jednotlivých odborech MěÚ, nebo v elektronické podobě na těchto stránkách.
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
řešení životních situací
14. Přehled nejdůležitějších předpisů
Přehled nejdůležitějších právních předpisů - všeobecný a místně platný
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Více informací
16. Výroční zpráva o činn. subjektu v oblasti poskytování inf. podle zákona č.106/1999
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
17. Seznam organizací
Více informací
Úřední hodiny
Pondělí
07:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

Středa
07:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Odbory (oddělení)
Více informací


Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce