ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb. ze dne 30.8.2001 zřizuje Městský úřad Broumov elektronickou podatelnu a vydává následující informace:

§1 odst.1, písm.e) Elektronická podatelna: podatelna@broumov-mesto.cz
§1 odst.1, písm.e) Formáty datových zpráv: (elektronicky nešifrované) soubory MS Office
a txt, rtf, pdf, jpg, gif
§1 odst.1, písm.e) Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců: správní odbor
Andrea Machová
§1 odst.1, písm.b) Zaměstnanci pověření
ověřováním zaručených elektronických podpisů:
správní odbor
Andrea Machová
§1 odst.1, písm.d) Příjem podání
na technickém nosiči dat
(disketa 3,5", CD-ROM,
USB flashdisk):
správní odbor
Andrea Machová


Copyright © Město Broumov 2011, Kontakt na správce