ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI, TISKOPISY

Pro práci s formulářem ve formátu ZFO budete potřebovat bezplatný program Software602 Form Filler. Pokud jej nemáte nainstalován, můžete si jej zdarma stáhnout zde. Po vyplnění je možné formulář jednoduše jedním kliknutím odeslat na úřad, kde se automaticky dostane do rukou příslušnému úředníkovi, který začne podání řešit. Je samozřejmě možné formulář uložit i vytisknout a pracovat s ním v jeho papírové podobě. Inteligentní formulář upozorní na kolonky, které je nutné zadat a kontroluje správnost vyplnění, může zobrazit i nápovědu.

Pro práci s formulářem budete potřebovat bezplatný prohlížeč dokumentů PDF, Adobe Acrobat Reader. Pokud jej nemáte nainstalován, můžete si jej stáhnout zde. Tyto formuláře slouží k vytištění a ručnímu vyplnění.


Ostatní činnosti
¨
Bytová agenda
Žádost o byt v majetku města Broumov

Kontaktní osoby:
KUBÍKOVÁ Monika, tel: 491 504 328, e-mail: kubikova@broumov-mesto.cz

Pozemková agenda
Žádost o výpůjčku pozemku(ů) nebo jeho části
Žádost o pronájem pozemku(ů) nebo jeho části
Žádost o směnu pozemku za pozemek ve vlastnictví města
Žádost o odprodej pozemku(ů) nebo jeho části

Kontaktní osoby:
MIKULENKOVÁ Marie, Ing., tel: 491 504 320, e-mail: mikulenkova@broumov-mesto.cz
JELENOVÁ Božena (pronájem), tel: 491 504 326, e-mail: jelenova@broumov-mesto.cz
 
Granty a dotace
Zásady pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Města Broumova<
Žádost o grant města Broumova na rok 2012
Závěrečná zpráva k poskytnutému grantu města Broumova za rok 2012
Zásady pro poskytování příspěvku na činnost spolků z rozpočtu Města Broumova
Žádost o příspěvek na činnost spolku na rok 2011
Závěrečná zpráva k poskytnutému příspěvku spolku za rok 2012

Kontaktní osoby:
MACHKOVÁ Pavlína, Bc., tel: 491 504 247, e-mail: machkova@broumov-mesto.cz
 
Odpady a další poplatky
Oznámení o vzniku nároku na osvobození od poplatku za komunální odpad

Kontaktní osoby:
OPATRNÁ Alena, tel: 491 504 224, e-mail: opatrna@broumov-mesto.cz
 
Ostatní formuláře a tiskopisy
Žádost o vyjádření města ke stavbě
Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního
Žádost o odebrání čísla popisného/evidenčního


Kontaktní osoba v případě problémů při práci s formuláři:
Josef Gorgan, Město Broumov, e-mail: gorgan@broumov-mesto.cz
telefon: +420 491 504 237, mobil: +420 734 860 331

Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce