ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI, TISKOPISY

Pro práci s formulářem ve formátu ZFO budete potřebovat bezplatný program Software602 Form Filler. Pokud jej nemáte nainstalován, můžete si jej zdarma stáhnout zde. Po vyplnění je možné formulář jednoduše jedním kliknutím odeslat na úřad, kde se automaticky dostane do rukou příslušnému úředníkovi, který začne podání řešit. Je samozřejmě možné formulář uložit i vytisknout a pracovat s ním v jeho papírové podobě. Inteligentní formulář upozorní na kolonky, které je nutné zadat a kontroluje správnost vyplnění, může zobrazit i nápovědu.

Pro práci s formulářem budete potřebovat bezplatný prohlížeč dokumentů PDF, Adobe Acrobat Reader. Pokud jej nemáte nainstalován, můžete si jej stáhnout zde. Tyto formuláře slouží k vytištění a ručnímu vyplnění.


Dopravní agenda
  
Evidence řidičů
Žádost o vydání paměťové karty řidiče tisk oboustranně
Žádost o mezinárodní ŘP
Žádost o řidičské oprávnění - tisk oboustranně
Posudek zdravotní způsobilost
Posudek zdravotní způsobilost řidič profesionál
Čestné prohlášení o ztrátě, odcizení, zničení ŘP, MŘP, PPZŘ
Návrh o upuštění od zbytku trestu ZŘMV
Žádost o vrácení řidičského oprávnění - zdravotní důvody
Žádost o vrácení řidičského oprávnění - ostatní důvody
Žádost o výdej dat z registru řidičů
Žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy

Kontaktní osoby:
HÁZOVÁ Šárka, tel: 491 504 315, e-mail: hazova@broumov-mesto.cz
 
Evidence vozidel
Žádost vyřazení vozidla z registru vozidel - tisk oboustranně A4
Žádost zápis změn v registru sil. vozidel - tisk oboustranně A4
Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel - pouze pro tisk na A3
Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaném v registru silničních vozidel tisk oboustranně
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
Plná moc
Oznámení o zahájení, změnách a ukončení provozování taxislužby, vozidel taxislužby

Kontaktní osoby:
KLUSÁČKOVÁ Renata, tel: 491 504 316, e-mail: klusackova@broumov-mesto.cz
LNĚNIČKOVÁ Štěpánka, Bc., tel: 491 504 313, e-mail: lnenickova@broumov-mesto.cz
ČERNÝ Roman, tel: 491 504 347, e-mail: cerny@broumov-mesto.cz
 
Záznam o nehodě
Záznam o nehodě


Kontaktní osoba v případě problémů při práci s formuláři:
Josef Gorgan, Město Broumov, e-mail: gorgan@broumov-mesto.cz
telefon: +420 491 504 237, mobil: +420 734 860 331

Copyright © Město Broumov 2011, Kontakt na správce