MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV

ODBORY MĚÚ BROUMOV
Útvar starosty města Drahomíra Nosková tel.: 491 504 216 noskova@broumov-mesto.cz
Útvar tajemníka města Ing. Eva Blažková tel.: 491 504 225 blazkova@broumov-mesto.cz
Odbor správní Ing. Kateřina Šrámková tel.: 491 504 227 sramkova@broumov-mesto.cz
Odbor obecní živnostenský úřad Ing. Miloš Hartman tel.: 491 504 211 hartman@broumov-mesto.cz
Odbor finanční Bc. Jana Rousková tel.: 491 504 226 rouskova@broumov-mesto.cz
Odbor správy majetku města Ing. Marie Mikulenková tel.: 491 504 245 mikulenkova@broumov-mesto.cz
Odbor dopravy Bc. Martin Doležal tel.: 491 504 314 dolezal@broumov-mesto.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Miloš Andrš tel.: 491 504 332 andrs@broumov-mesto.cz
Odbor investic a rozvoje Petr Kuchta tel.: 491 504 246 kuchta@broumov-mesto.cz
Odbor školství Ing. Aleš Kitler tel.: 491 504 230 kitler@broumov-mesto.cz
Odbor stavební Iveta Pírová tel.: 491 504 317 pirova@broumov-mesto.cz
Odbor životního prostředí Ing. Marcela Žouželková tel.: 491 504 341 zouzelkova@broumov-mesto.cz


ORGANIZAČNÍ SLOŽKY
Kultura a infocentrum Lucie Lesáková, DiS tel.: 491 524 168 info@broumov.net
Městská knihovna PhDr. Jan Meier tel.: 491 523 733 knihovna@broumov.net
Muzeum Broumovska Karel Franze tel.: 491 522 185 broumov.muzeum@worldonline.cz


ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY
Městská policie Kamil Slezák tel.: 491 504 222 policie@broumov-mesto.cz


Copyright © Město Broumov 2010, Kontakt na správce