MĚSTO BROUMOV

VÝBORY ZM

 Finanční výbor
 předseda: Mgr. Jiří Ringel
 členové: Tomáš Čipera, Ing. Petr Flíger, Lenka Grunerová, Monika Pírková, RNDr. Karel Pelán MBA., JUDr. Libuše Růčková, Jan Školník MBA, Petr Stečínský

 Kontrolní výbor
 předseda: Mgr. Eva Bilíková
 členové: Ing. Josef Bílý, CSc., Sylva Lukaščuková, Roman Dlouhý

Jednací řád výborů Zastupitelstva města Broumova


KOMISE RM
 
RM zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány: komisi kulturní, komisi dopravní, komisi majetkovou, komisi bytovou, sbor pro občanské záležitosti, komisi pro prevenci kriminality, komisi stavební a pro regeneraci památek a komisi pro zahraniční spolupráci.

 Komise kulturní
 předseda: Tomáš Cirkl
 členové: Filip Vodochodský, Vlaďka Hajnová, Rudolf Vogel, Kryštof Meier, Petr Cirkl, Petr Ptáček, Denisa Koudelková, Miroslav Frömmel, Ing. Milan Svatoš, Vojtěch Lanta, Pavel Fröde
 tajemnice komise: Jitka Exnerová

 Komise dopravní
 předseda: Kamil Slezák
 členové: Vladimír Sliš, Pavel Trojan, Josef Gruner st., Josef Marek, Pavel Kosina
 tajemnice komise: Iveta Pírová

 Komise majetková
 předseda: Arnošt Obst
 členové: Ing. Milan Šafář, Vladimír Vozáb, Ondřej Habart, Radim Prokopec
 tajemnice komise: Ing. Marie Mikulenková

 Komise bytová
 předseda: JUDr. Tomáš Blažek
 členové: Arnošt Obst, Eva Flousková, Josef Goll, Ing. Miloš Andrš
 tajemnice komise: Monika Kubíková

 Sbor pro občanské záležitosti
 předsedkyně: Renata Chejnová
 členové: Eva Horáková, Miloslava Šípková, Iva Králová, Irena Neumannová, Alžběta Bušová, Blanka Prouzová, Ludmila Kolářská, Anna Buchtová, Alena Szabová, Alenka Hejnová, Drahuše Kolářová, Renata Burdychová
 tajemnice komise: Naděžda Burdychová

 Komise pro prevenci kriminality
 předseda: Kamil Slezák
 členové: Ing. Miloš Andrš, Mgr. Eva Bilíková, Bc. Lenka Hloušková, Mgr. Pavel Košňar, Mgr. Jiří Ringel, npor. Vladimír Sliš, Ing. Renata Veselá a Mgr. Hana Židová
 tajemnice komise:

 Komise stavební a pro regeneraci památek
 předseda:Pavel Trojan
 členové: Martin Sajfríd, Václav Říčař, Přemysl Sochor, Martin Spišák, Jan Kopecký Dis., Karel Franze
 tajemník komise: Petr Kuchta

 Komise pro zahraniční spolupráci
 předseda:Petr Cirkl
 členové: Zdeněk Streubel, Eva Meierová, Přemysl Sochor, Mgr. Pavel Košňar, MUDr. Jiří Veselý, Karel Franze, Ing. Jan Neumann
 tajemnice komise:

Jednací řád komisí Rady města BroumovaCopyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce