ÚPLNÁ DOKUMENTACE PROGRAMU REGENERACE
MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY V BROUMOVĚ


Obsah Programu regenerace MPZ Města Broumova - 26 kB

A - Historický vývoj města - 16.5 MB

B - Urbanistický rozbor města - 15.7 MB

C - Veřejná zeleň - 30.0 MB

D - Veřejná prostranství - 2.0 MB

D - Veřejná prostranství (mapa) - 2.0 MB

E - Komunikace - 3.9 MB

F - Inženýrské sítě - 1.2 MB

G - Ukázka hodnotících listů domů - 2.4 MB

(Hodnotící listy domů jsou zpracovány na všechny domy v MPZ a jsou k nahlédnutí v sekretariátu a na odboru výstavby)Copyright © Město Broumov 2008, Kontakt na správce