Sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením v Broumově

Adresa: Broumov, Mírové nám, ul. Lípová č. 54
Privat: Broumov, Malá kolonie 50
Poradenství zajišťuje: Vaverka Vratislav


Poslání a cíle sociálního poradenství pro osoby se sluchově postiženým

Sociální služby se poskytují sluchově postiženým v Broumovském regionu a obcím s rozšířenou působností. Služby jsou poskytovány ambulantně - osobním kontaktem v místnosti za divadelním traktem v ulici Lípová 54 v Broumově - každý čtvrtek od 14.00 hod - 16.00 hod. Vstup je bezbariérový. Služby jsou poskytovány v místě bydliště - Malá kolonie 50, 550 01 Broumov, na telefonní čísle 491 522 338, mobil 604 464 581, nebo na e-mailová adresa: V.Vaver@seznam.cz. Služby poskytují též terénně v domácím prostředí klienta, v nemocnici a v domově důchodců.

Principy:

 • vzájemná dohoda založená na partnerství
 • tolerance
 • respektování lidské důstojnosti a soukromí
 • respektování individuality jedince
 • svobodné rozhodování

Servisní činnost
 • drobná údržba sluchadel (výměna hadiček apod.)
 • čištění tvarovek ultrazvukem
 • servis kompenzačních pomůcek
 • zprostředkování získání individuelní ušní tvarovky
 • zprostředkování příspěvku na kompenzační pomůcky pro sluchově postižené od sociálního odboru Městského úřadu
 • prodej příslušenství ke sluchadlům (olivky, filtry, baterie apod.)

Poradna pro osoby se sluchovým postiženým je vedena zkušeným odborníkem s mnohaletou praxí, který je sám sluchově postižený dokáže se vžít do situace sluchově postiženého. Bere za cíl individuálně konzultovat s klienty jejich problémy a společně hledat jak to odstranit.

Kde nás najdete:Copyright © Město Broumov 2009, Kontakt na správce