PORADENSTVÍ OBĆANÚM

 


Integrovaný portál MPSV (http://portal.mpsv.cz/soc). Webové stránky, kde je možno snadno a přehledně získat informace k sociální problematice a jednotlivým sociálním dávkám včetně tiskopisů příslušných žádostí a dalších dokumentů.

Řešení životních situací - (http://portal.gov.cz/zivotnisituace). Návody občanům k řešení jejich záležitostí na úřadech.

Občanské poradenské středisko, o. p. s., Hradec Králové. Adresář poskytovatelů sociálních služeb.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Centrum poradenství pro rodinu a děti

Sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením v BroumověCopyright © Město Broumov 2009, Kontakt na správce