Muzeum Broumovska, Klášter 1, 550 01 Broumov
tel. 491 522 185
e-mail: broumov.muzeum@worldonline.cz

Informace a propagační materiály získáte v Muzeu Broumovska
(areál benediktinského kláštera, 1. patro):
KVĚTEN - ZÁŘÍ: SOBOTA A NEDĚLE 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Auskünfte und Werbematerial erhalten Sie im Museum des Braunauer Landes
(Areal des Benediktklosters, 1. Stock):
MAI - SEPTEMBER: SAMSTAG und SONNTAG 8.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr

Information and advertising materials provides you the Museum of the Broumov region
(1st floor of the Benedictine monastery):
MAY - SEPTEMBER: SATURDAY and SUNDAY 8.00 - 12.00 and 13.00 - 17.00

Muzeum Broumovska bylo založeno v roce 1945 jako středisko vlastivědné práce tehdejšího okresu Broumov. Od roku 1980 sídlí v 1. patře opatského křídla kláštera benediktinů, kde byla o deset let později instalována stálá expozice s názvem "Historie Broumova a Broumovska". Díky velkému kulturnímu bohatství regionu se muzeum může pochlubit kvalitním sbírkovým fondem. V šesti místnostech prelatury, včetně monumentálního Kamenného sálu, je přehledně představena historie kláštera, města a jeho okolí zhruba v rozsahu bývalého klášterního panství, či pozdějšího politického okresu. Každá dějinná etapa je zastoupena nejcennějšími a pro tu kterou dobu charakteristickými exponáty z muzejních sbírek. Expozice jistě potěší každého, kdo má k historii Broumovska vřelý vztah, a poslouží těm, kteří chtějí získat alespoň základní přehled o jeho kulturním vývoji. Na Vaši návštěvu se budeme těšit během celé letošní sezóny, která potrvá od 1. května do 30. září. Muzeum Broumovska je otevřeno denně, kromě pondělí, od 8 - 12 a od 13 - 17 hodin.

Muzeum Broumovska představí veřejnosti od 1. května hned dvě výstavy najednou. Dagmar Nováková se v naší muzejní výstavní síni prezentovala už v roce 2003 svými ilustracemi ke knize Evy Koudelkové Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních. Tehdy se o výstavní prostor podělila se svým manželem Jaroslavem, který se představil coby autor svérázných obrázků na skle. Výstava se setkala s dobrým ohlasem a proto budeme mít nyní možnost seznámit se s další tvorbou této dvojice. Manželé Novákovi žijí v Polici nad Metují a paní Dagmar je dlouholetou zaměstnankyní Veby Broumov, kde působí jako návrhářka.

Zároveň s manžely Novákovými, ovšem samostatně, v odděleném prostoru chodby výstavní síně, se broumovské veřejnosti představí pan Zdeněk Odl. Jeho tvorba je z poněkud jiného soudku. Název Sbírka motýlů z našich luhů a hájů by mohl naznačovat, že půjde o prezentaci ulovených exemplářů entomologa. Pan Odl se sice entomologií zabývá, ovšem své exempláře loví výhradně za pomocí digitálního fotoaparátu. Na svých makrofotografiích nám tak předvede, s jakými motýli se můžeme (máme-li dostatek trpělivosti) setkat nejen u nás, ale i ve vzdálenějších krajích. Motýli z oblasti Policka však budou zastoupeni dominantně, což není náhoda, neboť Zdeněk Odl žije také v Polici nad Metují, a náhodou není ani to, že je stejně jako Dagmar Nováková rovněž dlouholetým zaměstnancem vebské dezinatury.

Výstavní síň Muzea Broumovska od 1. 5. – 20. 6., 8 – 16 a 13 – 17 hod., denně mimo pondělí.

Vstupné:
dospělí - Kč 15,-
studenti, důchodci - Kč 10,-
děti - Kč 5,-
předškolní děti - zdarma


Expozice historie Broumovska v prelatuře kláštera Stříbrný pták broumovských střelců z roku 1567
v expozici muzea


Copyright © Město Broumov 2008, Kontakt na správce