INSTITUCE, ORGANIZACE A ZAŘÍZENÍ VE MĚSTĚ

  Mateřské školy
MŠ č. 1 Masarykova 233 491 52 37 31   [E-mail]
MŠ č. 2 Cihlářská 156 491 52 15 54   [E-mail]
MŠ č. 4 Přadlácká 175 491 52 37 23   [E-mail]
MŠ č. 5 Příčná 226 491 52 37 14   [E-mail]
MŠ č. 6 (sídlo MŠ Broumov) Příčná 227 491 52 37 25   [E-mail]

  Školy a školská zařízení
ZŠ Hradební (malá budova) Hradební 244 491 52 36 34  [E-mail]
ZŠ Hradební (velká budova) Kostelní náměstí 218 491 52 36 36
ZŠ Masarykova (sídlo školy) Komenského 311 491 52 37 00  [E-mail]
ZŠ Masarykova (Přípravný ročník) Kladská 164 491 52 37 32
ZŠ Masarykova (Olivětín) Cihlářská 156 491 52 37 27
Speciální škola Kladská 164 491 52 42 61  [ E-mail]
Základní umělecká škola V Kopečku 89 491 52 11 69  [ E-mail]
Gymnázium Broumov Kostelní náměstí 218 491 52 12 76  [ E-mail]

  Ostatní zařízení
Dům dětí a mládeže - Ulita Komenského 245 491 52 13 81
491 52 19 11  [ E-mail]

  Umělecké soubory
Pěvecký sbor Stěnavan   491 52 20 29
Komorní soubor Canticum Ing. Vladimír Hrubý 491 52 81 29
Dobrovolné sdružení milovníků divadla Propadlo Eva Jirková 491 52 12 26
Loutkářský soubor Brum František Macháček 491 52 17 31
Dechová hudba Broumovanka Václav Hroch 603 37 02 99
Country skupina Modrá tráva Otakar Jíra 491 52 43 26
723 94 29 64  [ E-mail]
ZUŠ - Spojený dechový orchestr mladých    
ZUŠ - Lidová muzika    
ZUŠ - Folklorní soubor písní - tanců a zvykosloví    
ZUŠ - Pěvecký sbor Mgr. Romany Roškové    

  Církve a církevní zařízení
Bratrská jednota baptistů Lidická 230 491 52 30 52
Děkanský úřad Kostelní náměstí 224 491 52 16 78
Děkanský úřad Růžová 2 491 52 21 71
Farní úřad českobratrské církve evangelické Kladská 85 491 52 19 44

  Knihovna, divadlo, výstavní síň, klášter
Městská knihovna Mírové náměstí 52 491 52 37 33
491 52 37 19  [ E-mail]
Oddělení kultury Mírové náměstí 56 491 52 41 68  [ E-mail]
Výstavní síň Staré radnice Mírové náměstí 56 491 52 37 20
Městské divadlo Mírové náměstí 54 491 52 37 20
Muzeum Broumovska Klášterní 1 491 52 21 85  [ E-mail]
Benediktinský klášter Klášterní 1 491 52 21 71
Společenský sál Střelnice Střelnice 227 491 52 37 28

  Sportovní zařízení
Sportovní hala sídliště Spořilov 491 52 37 24
Tělocvična TJ Slovan Střelnická 81 491 52 38 26
Tělocvična TJ Slovan, stolní tenis Velká Ves  
Fotbalový stadion Opočenského Rybářská 491 52 12 10
Stadion ve Velké Vsi fotbalové hřiště, tenisový areál 491 52 10 24
Dětské a volejbalové hřiště Masarykova  
Sjezdovka na Janovičkách vleky, umělé osvětlení  
Sportovní letiště Aeroklub Broumov směr Martínkovice 491 52 10 66
Sportovní střelnice Broumov Olivětín  
Kluziště TJ Jiskra Olivětín Broumov Olivětín  
Fotbalové hřiště TJ Jiskra Olivětín Broumov Olivětín  
Herna stolního tenisu
TJ Jiskra Olivětín
Broumov Olivětín  

  Sportovní organizace
TJ Slovan Broumov Střelnická 81, Broumov
předseda: Ing. Petr Možný
491 52 38 26
 • odbor Asociace sportu pro všechny
 • Jiří Špreňar 491 52 17 20
 • oddíl turistiky
 • Eva Kolinková 491 50 82 11
 • basketbalový oddíl
 • Jaroslav Vodňanský 491 52 26 29
 • fotbalový oddíl
 • Ing. Petr Možný 491 52 19 28
 • lyžařský oddíl
 • Ing. Dušan Vít 491 52 23 92
 • oddíl stolního tenisu
 • Karel Gombarčík 491 50 23 62
 • šachový oddíl
 • Ivo Peroutka 491 52 12 99
 • tenisový oddíl
 • Luboš Stejskal 491 52 38 14
 • volejbalový oddíl
 • Karel Ducháč 491 50 91 11
 • oddíl karate
 • Martin Němeček  
  TJ Jiskra Olivětín Dukelská 154, Olivětín
  předseda: Josef Braha
  491 52 33 86
 • oddíl kopané
 • Ladislav Smetana  
 • oddíl stolního tenisu
 • Josef Vlček  
  JUDO CLUB Broumov Milan Němeček 604 254 036
  491 582 405


  Copyright © Město Broumov 2007, Kontakt na správce