Správa CHKO Broumovsko
Ledhujská 59
549 54 Police nad Metují


Tel.: +420 / 491 549 020 - 33
Fax: +420 / 491 549 034

E-mail: broumov@schkocr.cz
URL: http://broumovsko.schkocr.cz

Broumovská vrchovina je členitou a malebnou krajinou hor a údolí, skal a roklí, mozaikou lesů a luk, pastvin a polí. Hluboko pod povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda. Je to krajina zabydlená a po staletí umně obhospodařovaná. Na každém kroku se v ní setkáváme s bohatou historií : broumovský klášter, kostely a statky jsou v architektuře pojmem. Pro tuto krajinu je příznačná její pestrost a prolínání krás přírody a historie. CHKO Broumovsko se skládá ze dvou geomorfologicky a klimaticky odlišných celků: Polické vrchoviny a Broumovské kotliny. Odděluje je hřeben Broumovských stěn. Přírodní jedinečností je tu skalní reliéf s typickými tvary, jako jsou skalní města, stolové hory a kuesty. Na jeho vzniku, ale i na utváření říční sítě, půd a rostlinstva a živočišstva má zásadní význam geologická stavba a vývoj.

Územím CHKO probíhá evropské rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Zvláštní význam mají podzemní vody. Polická křídová pánev patří mezi nejvydatnější zásobárny pitné vody v ČR, a proto je od roku 1981 chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.

Nejcennějšími částmi CHKO je šest maloplošných chráněných území, představujících biocentra málo pozměněné přírody skalních oblastí. Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny, přírodní rezervace Křížová cesta a Ostaš a přírodní památky Borek a Kočičí skály.

Rozloha: 410 km2. Zasahuje do okresů Náchod a Trutnov.
Nadmořská výška: 350 (Stěnava) - 880 m (Ruprechtický Špičák)
Lesnatost: 39%


Copyright © Město Broumov 2005 Poslední aktualizace stránky: 12. 01. 2005