AKTUALITY

Na těchto stránkách budete pravidelně informováni především o aktuálních akcích z Broumova. Dále se můžete přihlásit k odběru aktualit e-mailem. Tyto informace Vám budou posílány formou krátkých zpráv, které si můžete nechat posílat na mobilní telefon jako textové zprávy (SMS). Pokud chcete, aby se zde i Vaše zprávy objevily, pošlete nám prosím informace na e-mail.
Schválena nová obecně závazná vyhláška
Autor zprávy: Drahomíra Nosková | Město Broumov | sekretariát starosty a místostarosty
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konané na území České republiky ve dnech 12. a 13. října 2012
Autor zprávy: webmaster
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Jmenování zapisovatelů okrskových komisí

Schválena nová obecně závazná vyhláška
Autor zprávy: Drahomíra Nosková | Město Broumov | sekretariát starosty a místostarosty
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o omezení provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

Sokolovna opět v provozu
Autor zprávy: Miluše Schejbalová
TJ Slovan Broumov (Rekreační sport) zve rodiče a jejich děti na cvičení do Sokolovny. Poprvé se sejdeme 4.10. v 16.30 na cvičení, které vede Majka Hašková.

Informace z Infocentra
Autor zprávy: Bc. Lucie Lesáková | Město Broumov | organizační složka Kultura a infocentrum

 • Již v prodeji: Nástěnný kalendář města Broumova 2013 - Více na ...
 • 21. 9. 2012 V Broumově se řešil návrh dopravní studie v regionu česko – polského příhraničí - Více na ...

Setkání Broumováků v Braunau am Inn – 14.-16.09.2012
Autor zprávy: Petr Cirkl

Na základě pozvání starosty města Braunau am Inn v Rakousku se ve dnech 14. – 16. září 2012 zúčastnil starosta města – pan Milan Kotrnec spolu s členy komise pro zahraniční spolupráci – ing. Janem Neumannem a Petrem Cirklem, setkání Broumováků na akci „Braunau Trifft Braunau“ (Broumov se setkává s Broumovem). Hosty z jednotlivých Broumovů (Braunau) přivítal na radnici starosta města Braunau am Inn - ing. Johannes Waidbacher a předseda sdružení Weltweit Braunau – pan Alois Rögl. Poté následovala prezentace hostitelského města. Setkání se zúčastnili zástupci měst ze Švýcarska, Německa, Chile, Brazilie, České Republiky, Rakouska, ale také zástupci sdružení Broumovských krajanů z Německa vedené panem Ernstem Birke, 1. předsedou Heimatkreis Braunau/Sudeten e.V. Zástupci všech měst se zapsali do zlaté knihy města. Večer se uskutečnilo na výstavišti posezení zúčastněných hostů při vystoupení tradiční rakouské dechové hudby.
Setkání Broumováků v Braunau am Inn14.-16.09.2012

Fotografie z akcí
Autor zprávy: Jan Záliš (www.pinstudio.cz)

Divadlo "Žárlivost"18.09.2012

28.09. - Svatováclavské slavnosti
Autor zprávy: Rudolf Vogel
Základní umělecká škola v Broumově vystoupí na Sv. Václavských oslavách města Broumova v rámci Dnů česko polské křesťanské kultury a plnění cílů 3, 4 a 7 mikroprojektu "Česko - Polská umělecká setkávání dětí a mládeže 2011 - 2012" CZ.3.22/ 3.3.02/10.02116. 28. 9. 2012 - Vystoupí sólisté a orchestr ZUŠ Broumov - 13:30-15:00 na Mírovém náměstí od 15:00 v sále Staré radnice na varhanním koncertu za spoluúčinkování pěveckého sboru Stěnavan a partnerů z Drogoslawi a Nowe Rudy
28.09. - Svatováclavské slavnosti

Dobrovolnická práce studentů gymnázia byla oceněna
Autor zprávy: Vlasta Šrottová | Masarykova základní škola

V roce 2012 začala spolupráce Masarykovy základní školy a studentů Gymnázia Broumov. Tato spolupráce byla nasměrována především na podporu žákům základní školy, kteří se potýkají s jakoukoliv formou znevýhodnění. Jednalo se tedy o žáky, kteří pocházejí z nepodnětného prostředí nebo žáky s výukovými problémy. Studenti gymnázia začali pravidelně docházet v odpoledních hodinách do základní školy a s dětmi zde trávili jejich volný čas - procvičovali učivo, sportovali se žáky, četli nebo vyprávěli. Před závěrem školního roku připravili pro žáky zábavné dopoledne, kterého se aktivně zúčastnili.

[ více informací ]

Varování Ministerstva zdravotnictví ČR - Informace občanům v souvislosti s otravami metylalkoholem
Autor zprávy: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR varuje širokou veřejnost v souvislosti s rostoucím počtem případů týkajících se otravy metylalkoholem před konzumací alkoholických nápojů, u kterých není jasný a zaručený původ. Lidé by si měli dát pozor na veškeré alkoholické nápoje v neoznačených či neoriginálně uzavřených skleněných lahvích, PET lahvích, demižónech a kanystrech bez přelepení uzávěru kolkem a bez řádných údajů o původu a složení výrobku. Řada osob byla hospitalizována, u většiny z nich došlo k poškození organismu s trvalými následky. V souvislosti s otravou metylalkoholem již více jak 20 osob zemřelo.
Varování Ministerstva zdravotnictví ČR - Informace občanům v souvislosti s otravami metylalkoholem

KULTURNÍ PROGRAM NA ŘÍJEN 2012
Autor zprávy: Jitka Exnerová, DiS. | Město Broumov | organizační složka Kultura a infocentrum

Fotografie z akcí
Autor zprávy: Jan Záliš, Kamil Hušek

Divadlo "Kytice"11.09.2012
Podzimní den s Lesy ČR08.09.2012

Dotační program „Program regenerace MPZ Broumov pro rok 2013“
Autor zprávy: Helena Burešová, Městský úřad Broumov, stavební odbor, pracoviště památkové péče
Dotační program „Program regenerace MPZ Broumov pro rok 2013“. Termín podávání žádostí o příspěvek : do 31.října 2012 na MěÚ Broumov, stavební odbor. Na jaké účely může být příspěvek poskytnut: Na zvýšené náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek nacházejících se v městské památkové zóně v Broumově. Příspěvky mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka ani na práce investiční povahy. Kdo může žádat o příspěvek, tj. může být jeho příjemcem: Vlastník nemovité kulturní památky nacházející se na území městské památkové zóny.

Dotační program „Program regenerace MPZ Broumov pro rok 2013“
Žádost o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky

Prezentační akce školy „Nová cesta ZUŠ…“
Autor zprávy: Petr a Tomáš Cirklovi

Ve čtvrtek 5. září se v sále Infocentra v Broumově uskutečnila prezentační akce školy nazvaná „Nová cesta ZUŠ“. Akce se zúčastnili zástupci a zastupitelé města, hosté z Nowé Rudy a další hosté. Nechyběli ani rodiče a prarodiče účinkujících žáků školy. Celou akci světle moderovala Vlaďka Hajnová.

Akci zahájil starosta města – pan Milan Kotrnec. Připomněl výsledky konkursu na nového ředitele školy. Po zvážení všech pro a proti byl do této funkce jmenován pan Štěpán Přibyl. Popřál novému řediteli hodně štěstí v jeho práci, a vyjádřil přesvědčení že město se bude snažit vyjít novému řediteli vstříc a pomáhat mu. Pan starosta při této příležitosti také poděkoval bývalému řediteli školy panu Rudolfu Voglovi, za jeho aktivní práci v období jeho působení v této škole, a vyjádřil mu vřelý dík.

Prezentační akce školy „Nová cesta ZUŠ…“05.09.2012

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Broumova
Autor zprávy: Milan Kotrnec, starosta | Město Broumov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Broumova, které se koná ve středu 19. září 2012 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Broumov.

  Program zasedání:

 1. Hospodaření města Broumova k 31.08.2012
 2. Pohledávky města k 30.06.2012
 3. Rozpočtové změny roku 2012
 4. Vydání Změny č. 2 ÚP Broumova
 5. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 6. Omezení provozu VHP
 7. Aktualizace Strategického plánu sociálního začleňování města Broumova
 8. Majetkové záležitosti
 9. Investice
 10. Různé

Fotografie z akcí
Autor zprávy: Jan Záliš (www.pinstudio.cz)

RockStock 201231.08.2012

Kulturní léto ve městě 2012
Autor zprávy: Bc. Lucie Lesáková | Město Broumov | organizační složka Kultura a infocentrum
Letní kulturní sezona ve městě je letos pomalu za námi. Svou bohatou nabídkou kulturních a jiných akcí patřila k těm rušnějším. Město Broumov uskutečnilo již tradiční divadelní festival a jako lahůdku pro mladou generaci koncert Ewy Farne. Touto cestou jen malé shrnutí akcí organizovaných městem Broumov prostřednictvím org. složky Kultura a infocentrum ve spolupráci s Kulturní komisí. Více na: http://ic.broumovsko.cz/clanky/kulturni-leto-ve-meste-2012.html.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Autor zprávy: ČEZ Distribuce, a.s., Linka pro hlášení poruch 840 860 860

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

 • dne: 19.09.2012 od: 07:00 do: 11:00 v obci: Broumov, ulici: Pod Strání, Jiráskova, U Vodojemu, Šaldova, Provaznická, Šalounova, U Jeslí, Zahradní, Větrná čp. 168, 128, 169, 101, fotbal. stadion, Na Kamenici, Rybářská od čp. 294 po čp. 307, Hvězdecká od čp. 306 po čp. 302, Nová
 • dne: 19.09.2012 od: 11:30 do: 15:00 v obci: Broumov, ulici: ul. B. Němcové, Dvořákova, Nádražní, Žižkova, Na Pláni, Sadová, Nad Úvozem, Křinická čp.102, 176, 300, Smetanova od čp.134 po čp.31, nemocnice, pekárna, jatka
 • dne: 20.09.2012 od: 07:00 do: 15:00 v obci: Broumov, ulici: Strmá, Bří. Čapků, Šikmá, Slunečná, Konečná, Masarykova čp. 273, 272, 271, 313, 304, 252, 230, Čs. Armády čp. 283, 282, 298, 302, 306, 325, Příčná, U Větrolamu, Hesseliova, Větrná od čp.262 po čp. 45, Sídl. Křnické, Křinická čp. 92,93,44,45,46,47,192, Družstevní, Malá Kolonie, Nad Rybníkem, Kolonie 5. května, Hvězdecká od čp. 242 po čp. 231, Rybářská od Čp. 118 po čp. 316, vodojem, garáže u Větrolamu
Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy [zákon 6.458/2000 Sb. - energetický zákon, §25, odst. 4, písm. d), bod 6)]. Cílem těchto prací je kontrolovat stav sítě a zabezpečovat Vám tak stále spolehlivou dodávku elektřiny. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku. Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti Je nutno zařízeni distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchové Unce 840 850 860, která Je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Děkujeme Vám za pochopení.

Tisková zpráva: Mikroprojekt „Aktywizacja turystyczna pogranicza / Turistické oživení pohraničí”
Autor zprávy: Bc. Lucie Lesáková | Město Broumov | organizační složka Kultura a infocentrum
Město Nowa Ruda ve spolupráci s partnerským městem Broumov realizuje projekt Turistické oživení pohraničí. Hlavním úkolem projektu je turistické oživení příhraničních území vytvořením turisticky aktivních míst, které se stanou vizitkou polsko-českého pohraničí. Projekt přispěje k rozvoji turistiky, jako důležitého činitele hospodářského rozvoje polsko-českého pohraničí. Modernizací a rozšířením stávající turistické infrastruktury a zajištěním celoroční přístupnosti objektu tento projekt významně přispěje k oživení turistiky v pohraničí. Základním cílem projektu je vypracování technické dokumentace umožňující provést renovaci rozhledny na hoře sv. Anny spolu se zprůchodněním cesty nazvané Dvě věže, spojující dvě noworudská vyhlídková místa, což umožní začlenit horu sv. Anny do trasy spojující vyhlídková místa v pohraničí. V rámci projektu bude zpracován stavební projekt s vizualizací objektu, specifikací provedení a přebírání prací, rozpočtem a předběžnou kalkulací nákladů a také budou uhrazeny náklady na dozor nad dokumentací. Dokumentace bude zahrnovat rekonstrukci celého objektu v souladu s požadavky památkové péče (stěny, schody, střecha, vyhlídkové terasy, balustrády) a doprovodnou turistickou infrastrukturu (přístřešky, lavičky, ohniště, koše na odpadky). V rámci zprůchodnění cesty Dvě věže budou v projektové dokumentaci zahrnuty také nivelační práce a úpravy usnadňující pohyb po této trase.

[ více informací ]

Tisková zpráva: Veřejná prezentace ZUŠ Broumov a nového vedení školy
Autor zprávy: Štěpán Přibyl, ředitel ZUŠ Broumov
Ve čtvrtek 6. září t.r. pořádá Základní umělecká škola v Broumově ve spolupráci s městem Broumov veřejnou prezentaci školy. Akce s názvem „Nová cesta ZUŠ…“ proběhne v multikulturním sále místního infocentra (bývalé kino na broumovském náměstí) od 18 hodin. Veřejnosti zde bude oficiálně představen nový ředitel p. Štěpán Přibyl a jeho dlouhodobá vize, kterého do funkce jmenovala Rada města Broumova 1. srpna tohoto roku. Vedle prezentace nové koncepce školy a dalších novinek (např. studium pro dospělé, nové studijní obory a zaměření atd.) vystoupí se svým příspěvkem i pozvaní hosté: zástupci vedení města Broumov a ředitel ZUŠ Police na Metují. Program doplní krátká umělecká vystoupení v podání žáků ZUŠ Broumov a Police n. Metují. Srdečně tímto zveme nejširší veřejnost a příznivce ZUŠ Broumov.

výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Broumova
Autor zprávy: Kamil Slezák | místostarosta

1. veřejné projednání Strategického rozvojového plánu města Broumova
Autor zprávy: Bc. Pavlína Machková | Koordinátorka Strategického rozvojového plánu
Město Broumov, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov si Vás dovoluje pozvat na 1. veřejné projednání Strategického rozvojového plánu města Broumova v rámci realizace projektu „Vytvoření Strategického rozvojového plánu města Broumova do roku 2029“, které se uskuteční dne 10. září 2012 od 17.00 hod. v budově Ička, Mírové náměstí 105, Broumov. Občerstvení zajištěno.
10.09. - 1. veřejné projednání Strategického rozvojového plánu města Broumova

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Autor zprávy: ČEZ Distribuce, a.s., Linka pro hlášení poruch 840 860 860

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny pro OBEC: Broumov, MÍSTNÍ ČÁST/ULICE: Smetanova č.p. 63,64,68,69,78,79 a garáže u LIščího potoka, DNE/VE DNECH: 13.09.2012 OD: 08:00 DO: 15:30.

Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy [zákon 6.458/2000 Sb. - energetický zákon, §25, odst. 4, písm. d), bod 6)]. Cílem těchto prací je kontrolovat stav sítě a zabezpečovat Vám tak stále spolehlivou dodávku elektřiny. Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku. Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti Je nutno zařízeni distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchové Unce 840 850 860, která Je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Děkujeme Vám za pochopení.

Fotbalový sportovní den – 16. 9. 2012
Autor zprávy: bn

Fotbalový sportovní den – 16. 9. 2012, Stadion Opočenského Broumov Konaný pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje, Královéhradeckého krajského fotbalového svazu a Okresního fotbalového svazu Náchod 9:00 - fotbalový turnaj O pohár hejtmana Královéhradeckého kraje - starší žáci 14:00 - Přátelské utkání týmů Stárnoucí hvězdy - výběr současných a bývalých hráčů Slovanu Broumov vrs. Tým Arabela - herci a fotbalové legendy. Doprovodný program: Vyhlášení soutěže o nejsympatičtější fotbalistku (Sympaťačka 2012). Zahájení spolupráce fanklubů a fotbalových klubů s Nadačním fondem Martina Foukala. Pořádá : Fanklub pro Slovan Broumov. Vstupné: 50 Kč, děti do 15. let zdarma.

Nábor nových členů - Oddíl boxu při TJ Slovan Broumov
Autor zprávy: bn

V měsíci září probíhá nábor nových členů oddílu boxu při TJ Slovan Broumov. Zúčastnit se můžou chlapci, dívky i dospělí, a to každé úterý od 17:00 a čtvrtek od 17:30 v Sokolovně. S sebou si přineste oděv na cvičení, sportovní obuv, ručník a nápoj. Spodní věková hranice je 10 let. Případné dotazy Vám telefonicky zodpoví trenéři (tel: 739608055, 608935340). Veškeré informace o oddílu najdete na www.boxingclubbroumov.cz.

Prodejní trhy na náměstí od 3. září 2012
Autor zprávy: bn

Ve dnech 6. 9., 1. 10. a 5. 11. 2012 se uskuteční tradiční prodejní trhy na Mírovém náměstí v Broumově. Široký sortiment zboží vám zajistí prodejci Čech a Moravy. Srdečně vás zvou na tyto prodejní akce a přejí příjemný nákup. Organizátorem trhů je pan František Fiala z Kostelce nad Orlicí.

Tipy na zajímavé akce
Autor zprávy: Petr Cirkl

 • Úterý 21.8.2012, kostel sv. Václava v Broumově, 19 hodin. Varhaní léto 2012 – koncert Michala Novenka, varhany – česká a italská varhaní tvorba. Vstupné: 70,- Kč. Pořádá: :Musica Mgr. Ladislav Šikut

 • Sobota 25.8.2012, volejbalové kurty Dětského hřiště. 34. ročník volejbalového turnaje „Memoriál Slávky Streubelové“. Turnaj za účasti českých, polských a německých družstev. Srdečně zveme příznivce tohoto sportu. Podrobnosti na plakátech a na Internetu. Pořádá: TJ Slovan, oddíl odbíjené

 • Sobota 25.8.2012, Božanov, kostel sv. Maří Magdaleny, 18 hodin. „Za poklady Broumovska“ – hudební festival v kostelích Broumovska. Pražské jazzové sexteto, Alfréd Stejček - recitace. Pořádá: APRB

 • Sobota 1.9.2012, Areál Dětského hřiště, od 16 hodin. „Konec léta s romskou kulturou“. Program: 13,00 hod. Soutěže pro děti, 14.30 hod. – Alamendri – hud. skupina z HK, 15,00 hod. Divadelní představené a taneční vystoupení uživatelů CPR, 16,00 hod. – Čilágos – hud. skupina z Náchoda, 17,00 hod. – Gengas – hud. skupina z Prahy, 18,00 hod. – Gipsy Band – hud. skupina z Náchoda, 20 – 24 hod. – hraje skupina BENGAS. Moderuje: Richard Samko z ČT. Ochutnávka rómského jídla. Občerstvení zajištěno! Pořádá: Centrum pro rodinu

 • Zrušení Hudebního večera – 25.8.2012 na Dětském hřišti v Broumově. Z technických důvodů je zrušeno konání Hudebního večera s Janem Holkem a Zuzanou Rainovou, které se mělo konat 25.8.2012 od 20 hodin na Dětském hřišti. Pořadatelé akce se omlouvají.

 • Neděle 26.8.2012, Klášterní zahrada, 15 hod. ČERTOVA KNIHA – hraje loutkový soubor BRUM, Loutková zahrad 2012. Vstupné: 40,- Kč. Pořádá: APRB

 • Neděle 2. září 2012, Šonov, Hostinec u Pitašů, (areál u oveček) od 20 hod. AKTUAL – Milan Knížák. Předkapela: Libor Krejcar + Tamers of Flowers. Vstupné. V předprodeji: 200,- Kč, na místě 280,-Kč. Předprodej v hostinci U Pitašů. Pořádá: O.s. S.G. Pitaš

 • Sobota 25.8.2012, Křinice – na zahradě bývalé školy, od 10 hodin. I. ročník Křinických dožínek 2012 a tradiční řemeslný jarmark. Odpolední program – od 13 hodin krojovaný průvod s dožínkovým věncem. Ukázka zemědělské techniky – staré i nové, koňský vůz se snopky, koňské spřežení s tradičním vozem. Zajištěn bohatý program se soutěžemi, občerstvení zajištěno, Křinické koláče, grilované selátko. Pořádá: Obecní zastupitelstvo a kulturní komise.


Fotografie z akcí
Autor zprávy: Tomáš Cirkl

Koncert 1. ročníku prázdninové žesťové školičky19.08.2012

Turnaj trojic v nohejbale
Autor zprávy: Martin Chalouka
SPARTA KLUB Broumov Vás zve na tradičně amatérský „Turnaj trojic v nohejbale“ který se koná 15.9.2012 od 09:00 hodin na kurtech Dětského hřiště v Broumově. Přihlášky na telefonu 603 291 142 Venda Malich. Prezentace od 08:00 hodin. Občerstvení zajištěno - tradiční gulášek a točené pívečko.
15.09. - Turnaj trojic v nohejbale

CPR Broumov - Konec léta s romskou kulturou
Autor zprávy: Kroupová Kateřina, O.s. Romodrom
Centrum pro rodinu pořádá "Konec léta s romskou kulturou". Akce se koná v areálu Dětského hřiště v Broumově v sobotu 1.9.2012 od 13.00. Moderuje Richard Samko.
01.09. - CPR Broumov - Konec léta s romskou kulturou

KULTURNÍ PROGRAM NA ZÁŘÍ 2012
Autor zprávy: Jan Záliš (www.pinstudio.cz)


15.09. - Teplicko-adršpašská 33 2012
Autor zprávy: Spolek RADOST o.s. Teplice n/M

Teplicko-adršpašská 33 2012. Datum a čas konání 15.9.2012. Místo konání Teplice nad Metují - Start: koupaliště Teplice n/Met., Cíl: koupaliště Teplice n/Met. Více na http://www.ta33.spolek-radost.cz
15.09. - Teplicko-adršpašská 33 2012

Tipy na zajímavé akce
Autor zprávy: Petr Cirkl

 • Sobota 18.8.2012, Park Alejka, 19,30 hod. Závěrečný koncert 1. ročníku letního tábora žesťových nástrojů. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s Notičkou, o.s., ZUČ Broumov a ZUŠ Police nad Metují.

 • Pátek 31.8.2012, Dětské hřiště, od 14 hodin. ROCKSTOCK 2012 – koncert rockových skupin z Broumovska a Noworudska. Akce se koná v rámci v rámci projektu „Kultura bez hranic“. Akce je spolufinancovaná z prostředků Euroregionu Glacensis. Pořádá: Město Broumov

 • Čtvrtek 16.8.2012, Klášterní zahrada v Broumově, od 19,30 hod. VLADIMÍR MERTA – koncert pod dubem. Zpívá folkové a lidové skladby a současné experimentální žánry. Pořádá: APRB

 • Sobota 19.8.2012, Galerie Dům v Broumově, klášterní zahrada, 18 hod. Vernisáž výstavy obrazů Vladimíra Vély, absolventa pražské Akademie výtvarných umění. Výstava potrvá do 30.9.2012. Vstupné: 40,- Kč. Pořádá: APRB

 • Každý pátek o prázdninách, od 21,30 hod. Noční prohlídka kláštera. Prohlídku je nutno objednat a to na e-mailu: prohlidky@broumovsko.cz nebo na tel. č. 724 210 335, 733 739 726

 • Sobota 18.8.2012, Obecní dvůr Šolcovna v Hejtmánkovicích, start v 10 hod. 2. roční 1/2 maratonu MTB „Okolo Broumova“ Trať: po polních cestách a po úbočí Broumovských stěn a Javořích hor. Cíl: fotbalové hřiště Sokolu Hejtmánkovice, vyhlášení výsledků od 15,30 hod. Bližší informace na propozicích – www.cykloteambroumov.eu

 • Sobota 11.8.2012, Otovice, od 18 hodin „Za poklady Broumovska“ – hudební festival v kostelích Broumovska. Kostel sv. Barbory v Otovicích – koncert Zemlinského kvarteta. Pořádá: APRB

 • Středa 8.8.2012, broumovské náměstí, od 8 hodin. Prodej levných knih pro děti i dospělé, zlevnění od 30-70% z původní ceny. Akci pořádá firma Beránek, Havlíčkům Brod

 • Pátek 10.8.2012, park hotelu VEBA Broumov, od 19 hodin. Grilování s živou hudbou. Srdečně zveme na grilované dobrůtky a dobrou hudbu. Pořádá: Hotel VEBA


Koncert Ewy Farné na Dětském hřišti v Broumově
Autor zprávy: Petr a Tomáš Cirklovi

V pátek 3. srpna se v areálu Dětského hřiště v Broumově uskutečnil koncert populární zpěvačky Ewy Farné. Koncertu se zúčastnilo kolem 400 návštěvníků včetně návštěvníků z Polska. Jako předkapela vystoupila 7 členná skupina BAGS, která správně naladila přítomné, převážně mladé posluchače.

Poté již následoval koncert samotné Ewy Farné. Největší úspěch měly její nejznámější sklady, jako „Ticho“, „La la laj“ a další. Po ukončení vystoupení následovala téměř hodinu trvající autogramiáda zpěvačky.


Společný projekt Nadačního fondu HOSPITAL a Oblastní nemocnice Náchod v sociální oblasti pokračuje
Autor zprávy: Ing. Eva Blažková, MPA |předsedkyně správní rady NF

Nadační fond HOSPITAL uzavřel s Oblastní nemocnicí Náchod, po půlročním zkušebním projektu, mandátní smlouvu, jejíž předmětem je pokračování financování volnočasových aktivit a aktivizačních činností, ze strany nadačního fondu, zaměřených na posílení dovedností, zejména rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností pacientů oddělení Lůžek následné péče broumovské nemocnice.
Společný projekt NF HOSPITAL a ON Náchod v sociální oblasti pokračuje

Filharmonie ve skalách | 30.8.2012 | Adršpach
Autor zprávy: APRB

Agentura pro rozvoj Broumovska Vás srdečně zve na jedinečný open air koncert, který je součástí festivalu Za poklady Broumovska 2012. Koncert se koná 30.08.2012 od 19:00 hod.
Filharmonie ve skalách | 30.8.2012 | Adršpach

Čertova kniha - Loutková zahrada 2012 | 26.8.2012 | Broumov
Autor zprávy: APRB

Loutkovou pohádku "Čertovská kniha" upravil pro potřeby souboru J.Dařbujan, který byl dlouholetým principálem tohoto místního loutkového souboru. Soubor se zaměřoval především na práci s marionetou a nejinak tomu je i v této pohádce. Kašpárek s Honzou najdou opuštěnou chalupu ve které je čertovská kniha, která plní přání. Komu ale přání splní, tak ten propadá peklu. A kdo vyhraje? To se uvidí. Agentura pro rozvoj Broumovska přichystala pro nejmenší diváky cyklus loutkových představení, které budou probíhat od května do září jednou za měsíc vždy v neděli od 15 hodin v klášterní Zahradě* v Broumově – pod dubem. V případě nepříznivého počasí pak v Divadle Zahrada*. pod dubem. V případě nepříznivého počasí pak v Divadle Zahrada*.
Čertova kniha - Loutková zahrada 2012 | 26.8.2012 | Broumov

Vladimír Merta - koncert pod dubem | 16.08.2012 | Broumov
Autor zprávy: APRB

Vladimír Merta, hudebník, publicista, esejista a spisovatel se narodil v Praze 20.1.1946. Doprovází soubor Mišpacha, Janu Levitovou, píše scénáře a realizuje dokumentární pořady, většinou s hudebním a humanistickým zaměřením. Kromě folkové a lidové hudby se zajímá i o jejich přesah do soudobých experimentálních žánrů. Multietnickou kulturu a její otázky reflektuje formou rozhovorů a esejů. Pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 80 Kč.
Vladimír Merta - koncert pod dubem | 16.08.2012 | Broumov

Počítačový kurz seznámil seniory z Broumovska s dalšími možnostmi komunikace a sebevzděláváním
Autor zprávy: Jitka Nigrinová |www.broumovsko.cz

Díky podpoře Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, mohla desítka seniorů nejen z Broumova, ale například i z Meziměstí nebo Otovic zdarma absolvovat v rámci projektu „Senioři komunikují" počítačový kurz, který je seznámil se základní obsluhou PC, využitím internetu, s používáním elektronické pošty a psaním textu.

[ více informací ]

Malé letní divadlení - fotografie z představení
Autor zprávy: Jitka Exnerová, DiS. | Město Broumov | organizační složka Kultura a infocentrum

Malé letní divadlení - Zahájení24.07.2012
Malé letní divadlení - 6 na chodníku24.07.2012
Malé letní divadlení - Hrobka s vyhlídkou24.07.2012
Malé letní divadlení - Pohádkový kabaret25.07.2012
Malé letní divadlení - Podivuhodná cesta pana Foga kolem světa25.07.2012
Malé letní divadlení - Zmýlená platí26.07.2012

Malé letní dovádění se uskutečnilo ve Vernéřovicích
Autor zprávy: Petr Cirkl

V sobotu 28. července 2012 uspořádal Dobrovolný svazek obcí „Broumovsko“ již 3. ročník Malého letního dovádění na hřišti ve Vernéřovicích. Tohoto letošního setkání se zúčastnilo celkem 15 měst, obcí a spolků. V letošním roce jako noví zúčastnění byla Agentura pro rozvoj Broumovska a Místní akční skupina Broumovsko (MAS+). Soutěž byla zahájena v 10 hodin poslankyní PČR – Mgr. Zdenkou Horníkovou, hejtmanem Královohradeckého kraje – Bc. Lubomírem Francem, předsedou Dobrovolného svazku obcí Broumovsko - panem Karlem Rejchrtem a starostou obce Vernéřovice – ing. Tomášem Havrlantem.

[ více informací a fotografie ]
Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce