A K T U Á L N Í   I N F O R M A C E
   E - M A I L E M :

Chcete-li být aktuálně informováni o Broumově (akcích kulturních, společenských a sportovních, činnosti městského úřadu, rady města a zastupitelstva města), ale i novinkách na těchto stránkách.

Vzhledem k tomu, že server konferencí Pandora byl aktualizován, došlo i k drobným změnám ve fungování systému. V případě dotazů, pomoci s přihlášením nebo odhlášením nás kontaktujte.


Přihlášení
Na této adrese se můžete přihlásit.

Po odeslání brzy dostanete e-mail, který bude požadovat, abyste své přihlášení do konference potvrdili. To je z důvodu ochrany vašeho soukromí, aby vás nemohl kdokoli přihlásit do jakékoli konference. Tento mail stačí odeslat zpět na adresu mailman@pandora.cz pomocí příkazu reply nebo odpovědět ve vašem poštovním programu.


Odhlášení
Na této adrese se můžete odhlásit.


Archív zpráv
Na této adrese naleznete archív zpráv.

Copyright © Město Broumov 2008, Kontakt na správce