Prezentační akce školy „Nová cesta ZUŠ…“
Datum: 05. 09. 2012, Text: Petr Cirkl, foto: Tomáš Cirkl

Ve čtvrtek 5. září se v sále Infocerntra v Broumově uskutečnila prezentační akce školy nazvaná „Nová cesta ZUŠ“. Akce se zúčastnili zástupci a zastupitelé města, hosté z Nowé Rudy a další hosté. Nechyběli ani rodiče a prarodiče účinkujících žáků školy. Celou akci světle moderovala Vlaďka Hajnová.

Akci zahájil starosta města – pan Milan Kotrnec. Připomněl výsledky konkursu na nového ředitele školy. Po zvážení všech pro a proti byl do této funkce jmenován pan Štěpán Přibyl. Popřál novému řediteli hodně štěstí v jeho práci, a vyjádřil přesvědčení že město se bude snažit vyjít novému řediteli vstříc a pomáhat mu. Pan starosta při této příležitosti také poděkoval bývalému řediteli školy panu Rudolfu Voglovi, za jeho aktivní práci v období jeho působení v této škole, a vyjádřil mu vřelý dík.

Pan Rudolf Vogel vyjádřil poděkování za ocenění jeho práce za jeho desetileté působení v umělecké škole. Jeho krédem bylo, aby škola byla naplněna dětmi a šikovnými učiteli, a to se podařilo. Popřál novému ředitele hodně síly a energie, aby se škola mohla dostat ještě dále a zvyšovala se i nadále její úroveň. Poděkoval též za spolupráci všem rodičům dětí, které školu navštěvují a také všem sponzorů, kteří pomáhali a pomáhají škole, ale i všem partnerům na polské straně.

Panu Voglovi při této příležitosti poděkovali polští zástupci z gymnázia v Nowé Rudě a předali mu malý dárek a květiny. Ocenili jeho činnost v oblasti naplňování rozvoji kultury v naší příhraniční oblasti.

S novou vizí školy přítomné seznámil nový ředitel školy – pan Štěpán Přibyl.

Informoval o oborech, které škola vyučovala vyučuje – taneční obor, obor hudebních nástrojů, pěvecký obor, výtvarný obor, a také s novými obory, které začínají s výukou – výtvarný obor pod vedením Petra Staňka a literárně dramatický obor, který povede Vlaďka Hajnová. Ve škole také bude působit Daniel Šarka, který se dlouhodobě věnuje loutkovém divadlu v Náchodě a kterého veřejnost znám z jeho působení v Broumově. V ZUŠ bude dále působit v hudebním oboru absolventka konzervatoře v Kroměříži – Klára Nentvichová.

O koncepci svého působení ve škole podrobně pohovořila Vlaďka Hajnová a Petr Staněk. O práci ZUŠ v Polici nad Metují a jejím působení pohovořil ředitel školy – pan Lubor Bořek.

V kulturní části vystoupil též spojený orchestru žáků školy v Broumově a Polici nad Metují, dále žákyně tanečního oboru Heleny Ogriščenové a hudební skupina Odmocnina z pomeranče.

tom_5954
tom_5977
tom_5987
tom_5999
tom_6004
tom_6007
tom_6013
tom_6017
tom_6020
tom_6028

Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce