1. den Broumovské pouti 2012 – doprovodný program na otevřená scéna za MěÚ Broumov
Datum: 29. 06. 2012, Text: Petr Cirkl, Foto: Tomáš Cirkl

V pátek 29. června byla po 15 hodině na otevřené scéně za MěÚ v Broumově zahájen doprovodným programem Broumovská pouť 2012.

Akci uspořádala Základní umělecká škola v Broumově ve spolupráci s Infocentrum a oddělením kultury města Broumov. Tato kulturní akce proběhla v rámci mikroprojektu „Česko- polského umělecké setkávání dětí a mládeže 2011 – 20012“. Uvedený projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Program zahájil pěvecký obor Mgr. Romany Roškové, ve kterém vystoupili zpěváci a zpěvačky – Tereza Hrnčířová, Radka Chudomská, Sabina Rošková, Alena Tomášová, Veronika Tůmová a Matěj Unger. Poté následovalo vystoupení začínajících pěti kapel pana Bohumila Machka. V dalším minutách se představily kapely INSIDERS pod vedením Doležalových a také již ostřílená kapela Odmocnina z pomeranče. Mladé muzikanty povzbuzovali jejich fanoušci.

V půlhodinovém bloku poté vystouply členky tanečního oboru Mgr. Heleny Ogriščenkové. Skutečně vynikající program tohoto oboru přilákal soustu diváků, ať již rodičů účinkujících, prarodičů, nebo také jejich dalších příznivců.

Závěr programu patřil vystoupení pěvecké a taneční formace „RetroClub“ pod vedením Mgr. Boženy WILK z polských Ludwikowic z Centra kultury Gminy Noworudskej. Skutečně perfektní vystoupení po všech stránkách. Škoda jen, že v průběhu vystoupení zde bylo již minimum diváků. Přesto účinkující toto nedali znát a do konce vystupovali s plným nasazením. Byli skutečně skvělí!

Závěr pátečního programu Broumovské pouti patřil broumovské kapele Poslední pokus, která hrála k tanci a k posledu až přes půlnoc.

Díky všem účinkujícím tohoto prvního dne tradiční Broumovské pouti. Jejich zásluhou se zahájení pouti skutečně podařilo a návštěvníci se velmi dobře bavili.

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071

Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce