3. ročník Roztančené zahrady se vydařil
Datum: 25. 05. 2012, Text: Petr Cirkl, Foto: Tomáš Cirkl

V pátek 25. května se na Dětském hřišti v Broumově uskutečnil již 3. ročník Roztančené zahrady – festival umění dětí a mládeže z Čech a Polska. Jednalo se akci Česko – polského uměleckého setkávání dětí a mládeže v letech 2011 – 2012. Akci uspořádala Základní umělecká škola v Broumově spolu s Městem Broumov. Festival byl spolufinancován z prostředků FRDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Tentokrát se festival uskutečnil na novém místě – v areálu Dětského hřiště na Masarykově třídě. Stovky diváků přišly v tento slunečný den zhlednout vystoupení mnoha kroužků, souborů a skupin z broumovských škol, školek, Ulity , ale hlavně souborů ze ZUŠ. Program byl skutečně pestrý.

Celou akcí zahájil ředitel ZUŠ Broumov – pan Rudolf Vogel. Účinkující pozdravit také starosta města – pan Milan Kotrnec. Na začátku akce došlo k pokřtění praporu ZUŠ Broumov, prapor navrhl broumovský výtvarník – pan Petr Staněk. Od tohoto okamžiku má tedy tato umělecká škola svůj prapor, který ji bude provádět při pořádání jejich kulturně výchovných akcí.

V samotném programu vystoupili žáci broumovských mateřských škol, základní škol, o.s. Začít spolu, účinkující z DDM Ulita a ZUŠ Broumov. Za polskou strany vystoupil soubor písní a tanců MOK z Nowé Rudy – našeho partnerského města.

Velký úspěch měla vystoupení tanečních kroužků z Ulity, vystoupení kapel ZUŠ – Odmocniny z pomeranče a Insiders, ale také zpěvačky z pěveckého odboru paní Mgr. Roškové a tanečnice z taneční odbor paní Ogriščenké s ukázkami klasických tanců, ale hlavně baletními ukázkami. Téměř v závěru vystoupil také Smyčcový orchestr ZUŠ Broumov se skladbou W. A. Mozarta. Závěr večera patřil klasickému baletu – ukázkám z Labutího jezera P. I. Čajovského. Všechna vystoupení byla oceňována potleskem diváků, kteří na tento festival přišli.

Poděkování za uskutečnění této akce patří všech organizátorům – učitelům a učitelkám škol, školek a ZUŠ Broumov. K příjemnému pobytu na Dětském hřišti přispěli i ti, kteří se starali o občerstvení diváků. Za perfektní ozvučení patří dík panu Zdeňkovi Hajpišlovi a jeho kolegům, kteří již tradičně tyto akce zajišťují a také pracovníkům Technických služeb v Broumově, kteří zajistili technické zázemí pro účinkující. Dík za podporu celé akce patří také Městu Broumov.

Akce se vydařila a opět se ukázalo, že Broumováci tento přírodní areál- Dětské hřiště potřebují pro pořádání takových akcí a rádi sem chodí. Snad se všichni dočkáme brzké revitalizace tohoto parku, která je tak nutná.

tom-2826
tom-2829
tom-2839
tom-2847
tom-2849
tom-2852
tom-2860
tom-2883
tom-2906
tom-2944
tom-2969
tom-2988
tom-2996
tom-2998
tom-3001
tom-3008
tom-3017
tom-3027
tom-3047
tom-3049
tom-3057
tom-3085
tom-3095
tom-3103
tom-3120
tom-3167

Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce