Den otevřených dveří v olivětínské Vebě se vydařil
Datum: 01. 05. 2012, Foto: www.veba.cz, Text: Petr Cirkl

V úterý, 1. května se v areálu olivětínské Veby uskutečnil „Den otevřených dveří“. Tato akce se konala u příležitosti 20. výročí založení akciové společnosti VEBA.

Pro návštěvníky Veby byl připraven zajímavý program, který byl zahájen v 9 hodin.

Zúčastnění se mohli podívat na ukázky hasičské techniky a zásahu hasičů a. s. VEBA. V 10 hodin se uskutečnil oficiální projev předsedy představenstva a generálního ředitele a. s. VEBA, ing. Josefa Nováka. Ve svém projevu připomněl nejdůležitější okamžiky společnosti v průběhu posledních dvaceti let. Hovořil o dosažených hospodářských výsledcích společnosti, o úspěšném vývozu zboží do řady zemí světa, ale o nejdůležitější obchodní činnosti Veby, vývozu afrického brokátu do zemí západní Afriky. Připomněl, že Veba se v současné době řadí mezi neúspěšnější exportní podniky v naší republice.

Po projevu následovala soutěž týkající se znalostí z historie Veby. Pro tři nejúspěšnější soutěžící byly připraveny luxusní ložní soupravy z produkce Veby.

Na tuto akci přišlo spousta lidí. Počasí akci přálo a tak na tuto akci přišlo několik stovek návštěvníků. Pro mnohé to byla příjemná prvomájová akce. Návštěvníci se mohli blíže seznámit se současným stavem olivětínské Veby, nahlédnout do tkalcovny a úpravny a prohlídnout si vyráběné tkaniny.

Ti kteří se akce účastnili, určitě nelitovali, že přišli.

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018

Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce