V Broumově se sešli zástupci obcí a měst česko – polského subregionu
Datum: 25. 04. 2012, Foto: Jan Záliš (www.pinstudio.cz), text: Bc. Lucie Lesáková.

V Broumově se sešli zástupci obcí a měst česko – polského subregionu nad otázkou společného budoucího rozvoje

25. dubna 2012, Broumov – Konferenční sál infocentra Broumovska

Ve středu 25. dubna uvítal konferenční sál informačního centra v Broumově zástupce ze společného česko – polského subregionu v rámci konference cestovního ruchu. Stěžejním tématem byla Podpora rozvoje regionálního cestovního ruchu. Českou stranu prezentovali účastníci z Broumova, Police nad Metují, Adršpachu, Teplic nad Metují a Meziměstí. Polsko zastoupila obec Radków a města Nowa Ruda a Mieroszów.

Slavnostního zahájení se ujal starosta města Broumova Milan Kotrnec. Poté již započali samotné prezentace. První přednáškou zahájila konferenční odpoledne JUDr. Růčková, zástupkyně správní rady Společnosti pro destinační management Broumovska. Současné aktivity rozvíjející cestovní ruch postupně za jednotlivé regiony dále prezentovali zástupci dotčených regionů. Celým odpolednem provázela moderátorka Vladislava Hajnová, technickou podporu zajišťoval Tomáš Cirkl a fotodokumentaci provedl Jan Záliš.

Závěr konference patřil promítání DVD Kladského pomezí, které v loňském roce realizovala Branka, o.p.s. z Náchoda. DVD obsahuje nejzajímavější informace z jednotlivých měst této turistické oblasti. Od 7. května ho bude možné zakoupit v informačním centru se sídlem na Mírovém náměstí v Broumově.

Tato aktivita je součástí vrcholícího mikroprojektu „Mezi námi sousedy“ a je spolufinancována z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Bc. Lucie Lesáková
Org. složka Kultura a infocentrum
Město Broumov
jz-20120425-114717
jz-20120425-121400
jz-20120425-124915
jz-20120425-130030
jz-20120425-133153
jz-20120425-134923
jz-20120425-153722

Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce