Předání pamětních listů Broumovska a Noworudska
Datum: 25. 04. 2012, Foto: Jan Záliš (www.pinstudio.cz), text: Jitka Exnerová, DiS.

Tisková zpráva: PŘEDÁVÁNÍ PAMĚTNÍCH LISTŮ BROUMOVSKA A NOWORUDSKA
Mikroprojekt „Kultura bez hranic“,reg. č.: CZ.3.22/3.3.02/11.02833
Spolufinancováno z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Dne 25. 4. 2012 od 17 hod. se uskutečnilo slavnostní předání pamětních listů významným osobnostem Broumovska a Noworudska. Tato akce se uskutečnila v rámci mikroprojektu „Kultura bez hranic“,reg. č.: CZ.3.22/3.3.02/11.02833 Oceněno bylo 5 osobností a to za práci pro posílení partnerství a za dlouhodobou snahu o rozvoj česko – polského příhraničí. Oceněni byli: bývalý starosta Města Broumova Zdeněk Streubel, ředitel RDA a sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek, místostarostka z Nowé Rudy Marzena Wolińska, starosta z Nowé Rudy Tomasz Kiliński a starosta obce a města Radów Jan Bednarczyk.

V rámci doprovodného programu vystoupila Jitka Uhnavá ze Základní umělecké školy v Broumově, která získala 1. místo v okresním kole národní soutěže základních uměleckých škol v sólovém zpěvu v Náchodě. Z Nové Paky, kde se konalo krajské kolo, si přivezla čestné uznání a v Novopackém slavíčku na gymnáziu Nová Paka získala 2. místo. Martin Ptáček, absolutní vítěz krajského kola soutěže 2012 MŠMT ve hře na trubku, zahrál na slavnostní zakončení.

Po oficiálním zakončení byli hosté i ocenění pozváni na malé občerstvení a neformální besedu s oceněnými.

jz-20120425-160933
jz-20120425-162132
jz-20120425-162419
jz-20120425-162528
jz-20120425-162947

Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce