Senioři se v úterý 13. března setkali se zástupci města v sále broumovského informačního centra
Datum: 13. 03. 2012, Foto: Jan Záliš (www.pinstudio.cz), Text: Bc. Lucie Lesáková

V úterý 13. března se od 14:00 hodin setkali senioři se zástupci města v sále broumovského informačního centra. Jménem města Broumova je přivítal Milan Kotrnec, starosta města, Kamil Slezák, místostarosta města, a Pavel Fröde, člen Rady města Broumova. Cílem tohoto setkání bylo seznámit seniory žijící v Broumově se zajímavými informacemi a aktuálním dění ve městě. V programu úterního odpoledne nechyběl ani doprovodný program s překvapením. Již při vstupu do konferenčního sálu mohli všichni příchozí shlédnout květinovou výzdobu a výstavu výtvarných prací k příležitosti oslav svátku MDŽ od dětí z broumovských mateřských škol, Základní školy Kladská a Dětského domova. U vchodu je něžnými hlásky přivítali děti z mateřských školek a předali všem seniorům ručně vyrobená přání. Před začátkem samotné besedy mohli návštěvníci využít připraveného posezení v předsálí u kávy a koláčku. V rámci doprovodného programu jako první vystoupily děti ze Základní školy Hradební pod vedením Mgr. Dagmar Židové, které seniorům zarecitovaly, zazpívaly a předvedly ukázku břišních tanců. Poté se představily děti z DDM Ulita pod vedením Michala Ticháčka a Ivy Hoffmanové a seniorům představily to nejzajímavější ze standardních tanců (jive, polka, waltz, chacha). Závěr setkání byl vyplněn množstvím nejrůznějších otázek, dotazů či sdělováním dojmů směrovaným od návštěvníků besedy k zástupcům vedení města Broumova.

jz-20120313-140123
jz-20120313-141243
jz-20120313-141344
jz-20120313-141449
jz-20120313-141833
jz-20120313-141930
jz-20120313-142354
jz-20120313-142750
jz-20120313-143214
jz-20120313-143735
jz-20120313-143915
jz-20120313-144458

Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce