AKTUALITY


Dotační program „Program regenerace MPZ Broumov pro rok 2013“

Dotační program „Program regenerace MPZ Broumov pro rok 2013“. Termín podávání žádostí o příspěvek : do 31.října 2012 na MěÚ Broumov, stavební odbor. Na jaké účely může být příspěvek poskytnut: Na zvýšené náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek nacházejících se v městské památkové zóně v Broumově. Příspěvky mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka ani na práce investiční povahy. Kdo může žádat o příspěvek, tj. může být jeho příjemcem: Vlastník nemovité kulturní památky nacházející se na území městské památkové zóny.

Helena Burešová, Městský úřad Broumov, stavební odbor, pracoviště památkové péče

Dotační program „Program regenerace MPZ Broumov pro rok 2013“
Žádost o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památkyCopyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce