Adventní koncert ZUŠ – „České vánoce“ v konferenčním sále Infocentra
Datum: 15. 12. 2011, Text a foto: Petr Cirkl

Ve čtvrtek se v konferenčním sále Infocentra v Broumově uskutečnil další adventní koncert Základní umělecké školy – „České vánoce“. Organizátoři koncertu se snažili o to, aby tento letošní byl trochu jiný než ty předešlé. Cílem koncertu bylo, aby se tato akce posunula více k lidskému citu, srdci a zamyšlení. A to je jím také podařilo.

Koncert se stal prohloubením spolupráce všech pedagogů ZUŠ – včetně poboček v Teplicích nad Metují a Meziměstí, jenž přilákal více veřejnosti, mimo rodičů a příbuzných vystupujících žáků.

Návrhem nové koncepce adventního koncertu, kterou připravil pan učitel Štěpán Přibyl, jeho kolegové přijali a tak se na přípravě koncert podíleli- Dana Dvořáková, Helena Ogriščenková, Ludmila Zemanová, Ladislav Šikut, Renáta Šrůtková, Ilona Vogelová, Lenka Doležalová, Markéta Šrůtková, Romana Rošková, Klára Pavlová, Anna Laslett a především ředitel školy – Rudolf Vogel. Koncert by se neobešel bez velké ochoty pana učitele Bohumila Machka, jenž zajistil stěhování hudebních nástrojů a rekvizit.Dík patří také paní Koudelkové, která velmi ochotně pomohla obléci do historických kostýmů trubače ZUŠ.

Nejdůležitější však bylo, aby vystoupení všech zúčastněných žáků vyznělo naplno, což se podařilo. Bylo vidět, že se žáci školy aktivně připravovali a je jim šlo o to, aby jejich vystoupení bylo skutečně profesionální. To se určitě podařilo. Zcela zaplněný sál jejich úsilí odměnil bouřlivým potleskem.

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033

Copyright © Město Broumov 2011, Kontakt na správce