AKTUALITY


CZECH POINT NA MĚÚ BROUMOV


Od ledna tohoto roku se Městský úřad Broumov zapojil do projektu Czech POINT.

Co je Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma - veřejná správa. V současnosti lze na pracovišti Czech POINT získat ověřené výstupy z centrálních registrů. Perspektivně bude Czech POINT sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data, ne občan".

Proto je nutné v rámci projektu Czech POINT vytvořit širokou síť míst pro komunikaci s veřejnou správou. Projekt se snaží soustředit na jedno místo agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty - ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby (ověřené výpisy), tak i do budoucna převodem písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů). Projekt Czech POINT přináší občanovi značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích mu bude stačit dojít na jeden úřad. V konečné podobě projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím Internetu.

V tomto roce je z legislativních důvodů na pracovištích Czech POINT možné získat ověřené výstupy z těchto informačních systémů veřejné správy :

  • Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví
  • Obchodního rejstříku
  • Živnostenského rejstříku
  • Rejstříku trestů.

Na MěÚ Broumov vzniklo sedm pracovišť Czech POINT (budova I - podatelna, odbor obecní živnostenský úřad, matrika, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, budova II - odbor správy majetku města, budova III - odbor dopravy, stavební odbor).

Pracoviště byla vybrána tak, aby občan nemusel obíhat úřad a na jednom pracovišti si vyřídil vše potřebné. S ohledem na specifiku vydávání ověřených výpisů z Katastru nemovitostí, předpokládáme, že si občan vyřídí tyto záležitosti na odboru správy majetku města, popř. stavebním odboru.

Bližší informace a přesný postup vyřizování ověřených výstupů z veřejných a neveřejných rejstříků - Czech POINT uvádíme zde.


Czech POINT v roce 2008

Na základě novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, bude v roce 2008 možnost:

  • rozšířit počet pracovišť na 1300 matričních úřadů v celé ČR,
  • rozšířit pracoviště i na zastupitelské úřady.

Kromě toho budou pracoviště Czech POINT rozšířena i v rámci České pošty na dalších 800 míst po celé republice. V roce 2008 bude probíhat příprava projektu Czech POINT na další služby: autorizovaná konverze písemností, obecné podání, získání informací z dalších agend.

Zavedení projektu Czech POINT nebylo jednoduché, zejména pro pracovníky informatiky našeho úřadu, kteří technicky připravili pracoviště Czech POINT a proškolili pracovníky úřadu.

Ing. Eva Blažková     
tajemnice MěÚ BroumovCopyright © Město Broumov 2008, Kontakt na správce