Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.

Broumovský zpravodaj č. 11/2001

Obsah čísla:
O válce
Z města
Partnerská německo - česká spolupráce
Komunitní středisko Centra vzdělávání
Úspěch studentů Gymnázia Broumov
Ocenění občanů Broumova u příležitosti ...
Nové byty v Broumově
Otevřený dopis panu Mojmíru Poláčkovi, ...
Kdo rozhoduje o budoucnosti kláštera?
Diamantový svatební obřad
Dopis od krajanů z Ameriky
Z činnosti ZUŠ Broumov
Rok 1938 na Broumovsku
Koncert
Novorudské setkání básníků a ještě ...
Den poezie
Průzkum pracovní spokojenosti ve Vebě
Vážený pane Staňku,
Odměna 500 Kč
Vyjde nové Broumovsko
Broumovští skauti rozhodně nezklamali
Z činnosti Policie České republiky
Nejtěžší zločin
Velký třesk II
Vébé
Taková je Amerika - II.
Stolní tenis
Všichni bodovali
Nový studentský měsíčník...
Sobota plná basketbalu
Sdružení zdravotně postižených ...

O válce

   Často přemýšlím o vztazích mezi lidmi, o jejich schopnosti komunikovat a chápat. Člověk se považuje za nejinteligentnější bytost na planetě, chová se ale a jedná podle toho? Po celou dobu existence lidstva člověk válčí. Četl jsem kdysi, že období, kdy mlčely zbraně, by za celou historii lidstva nedalo dohromady ani deset let.
   Dnes jsou noviny opět plné války. Každý pro "svou" válku nachází odůvodnění a ospravedlnění. Vždycky tomu tak bylo. Vždycky tomu ale něco předcházelo - touha po moci, rasová nebo náboženská nesnášenlivost, národnostní útlak, nedostatek "životního prostoru", nerostné bohatství atd. Mnohokrát jsem si říkal, že kdyby tento svět ovládaly ženy, válek by ubylo, nebo by nebyly.
   A co děti?
   Ptal se vůbec někdo dětí? Neptal, protože… Ale vnímáte obrázky dětí, v jejichž očích se zračí hrůza a útrapy? Mám před očima děti opuštěné, kdy desetiletá holčička krmí svého malého sourozence a neví, kam se má schovat, kam se obrátit o pomoc. Jsou to také lidské bytosti, bohužel malé, vyžadující ochranu a pomoc. Mají prožívat šťastné dětství, přitulit se k mámě a hrát si. Co jim to děláme? Mrzačíme jejich duši i tělo. Působíme jim bolest.
   Pokud si dospělí vyřizují účty, měli by udělat vše pro to, aby netrpěla lidská mláďata. Vždyť i zvíře brání své potomky, a to i za cenu vlastního života. Nebuďme jiní a alespoň v tomto se podobejme zvířatům.
   Já vím, že chci něco, co se dost dobře nedá, ale jsem rád, že to mohu napsat, vyslovit a alespoň při čtení těchto řádků vás přimět k zamyšlení o tomto tématu. Každá krutost, každá zvůle a každý zločin zasluhuje potrestání. Bohužel však mnohdy trpí nevinní a bezbranní a hlavně děti. Válka je strašná věc. Přináší utrpení a bolest i žal. Snad někdy bude lidstvo schopno řešit problémy jinak. Snad někdy.

   A. Obst
Z města

 • Dne 27. září zahájil na úvod Dnů česko-polské kultury varhanní a kontrabasový koncert krajský hejtman Ing. Pavel Bradík. Spolu s ním byl přítomen krajský radní Ing. Zdeněk Pěnkava. Protože p. hejtman přijel s hodinovým předstihem, informoval se na radnici o současných problémech města u starosty a místostarosty. Slíbil opětovnou návštěvu Broumova v nejbližších měsících.
 • Ulita a I. MŠ dokončily plynofikaci svých budov. Nové plynové kotelny stály: Ulita 340 tis. Kč a I.MŠ 532 tis. Kč. Polovinu nákladů hradil městu Státní fond životního prostředí.
 • Dne 2. října se v Broumově sešli starostové měst našeho okresu k pravidelné poradě. Před zasedáním si prohlédli klášter a Muzeum Broumovska.
 • Městská policie se zaměřila na sledování dopravní situace v centru města a řešila v září 45 dopravních přestupků, uložila za 3.300,- Kč blokových pokut. Dvacetkrát zkontrolovala "Alejku" a uložila pokuty za 600,- Kč za znečišťování veřejného prostranství.
 • Na jarmarku bylo vybráno 6.260,- Kč za zábory prostranství a parkovací automat na náměstí vynesl 19.374,- Kč.
 • Naše poděkování patří "Česko-německému fondu budoucnosti," který dotuje náš projekt "Zachování kulturního dědictví" padesáti tisíci korunami. Projekt bude pokračovat i v dalších létech.
 • Výběrové řízení na dokončení předláždění komunikace pod Malým náměstím vyhrála f. Strabag. Rekonstrukce bude dokončena do 15. 11., včetně chodníku.
 • PaedDr. Helena Jarotková na vlastní žádost ukončila funkci předsedkyně kulturní komise. Za dlouhodobou činnost pro broumovskou kulturu jí děkujeme.
 • Minulý týden se sešla na radnici za účasti převora Siostrzonka, vikáře Norberta Zemana, památkářů, představitelů města a dalších koordinační schůzka k přípravě rekonstrukce klášterních zahrad. Věříme, že společným úsilím se podaří velké dílo.
 • 7. listopadu uskuteční v Broumově výjezdní zasedání Rada Královéhradeckého kraje v čele s hejtmanem Ing. Pavlem Bradíkem. Bude se zajímat o problematiku Broumova a Broumovska. Vítáme tuto prospěšnou iniciativu.
 • Připravuje se II. etapa reformy státní správy, ve které se má Broumov stát pověřeným městem III. stupně. Původně se předpokládalo, že bude tzv. "malý okres" zahrnovat celé bývalé Broumovsko mimo Stárkov. Bohužel, Policko usiluje o připojení k Náchodu. Myslíme si, že je to roztržení přirozeného historického celku.
Partnerská německo - česká spolupráce

   O minulém víkendu jsem se zúčastnil "Konference německo-českých partnerských měst"Marktdrewitzu nedaleko našich hranic. Přestože jsem se těžko rozhodoval, zda se zúčastnit, nelituji, že jsem jel, protože množství získaných informací je i pro Broumov cenné. Vedle zásadních projevů o vstupu ČR do EU,pronesených předsedkyní čs. něm. pracovní skupiny Parlamentu BRD a ČR, generálním konsulem z Mnichova, poslankyní EP, byla všemi konstatována absolutní podpora Spolkové republiky pro náš vstup do Evropské unie. Rovněž bylo řečeno, že nikdy nebyly tak dobré vztahy mezi našimi zeměmi. Důležité bylo sdělení adres asi čtyřiceti německých nebo společných institucí, které finančně podporují programy spolupráce od výměny studentů, učitelů německých jazyků, sportovních a kulturních výměn až po podpory jednotlivých projektů spolupráce. My jsme zatím čerpali peníze pouze z Německo-českého fondu budoucnosti. Školy, spolky a další instituce získají informace o možných žádostech v našem INFOCENTRU ve staré radnici. Využijte těchto možností.

   Zdeněk Streubel
Komunitní středisko Centra vzdělávání

   Na Masarykově ZŠ bylo od 1. září 2001 zřízeno tzv. Komunitní středisko Centra vzdělávání v Náchodě. Toto středisko může poskytovat možnosti vzdělávání v oblasti cizích jazyků, případně též pedagogiky a psychologie. Aktuálně nabízíme účast v kurzu výuky angličtiny pro začátečníky, který se právě rozbíhá. Kontaktní adresa - Masarykova ZŠ, tel.: 523 700, e-mail: v.herzan@worldonline.cz
Úspěch studentů Gymnázia Broumov

   Studentky 3. ročníku broumovského gymnázia se zúčastnily soutěže s názvem "Znalosti o Čechách a Polsku ". Soutěž o pohár generálních konzulů ČR a Polska jako každoročně pořádala knihovna v polských Žabkovicích v rámci " Dnů česko-polské křesťanské kultury ". O vítězství a zisk poháru bojovali také zástupci gymnázií z Jeseníku a Rýmařova.    První místo v soutěži získala nikoli překvapivě Martina Hedviková z Gymnázia Broumov. Ani ostatní studentky z Broumova se v silné konkurenci neztratily.    Tímto bych chtěla našim studentkám poděkovat za vzornou reprezentaci školy.

   Ivana Vítová
Ocenění občanů Broumova u příležitosti státního svátku 28. října

   Městská rada se rozhodla každoročně odměnit pamětním listem ty osoby, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj města ve prospěch jeho občanů, nebo jiným způsobem přispěly k jeho reprezentaci a propagaci:
 1. Horsta Bauera za dlouholetou propagaci města Broumova v publikacích, výstavách a fotografiích.
 2. Oldřicha Fialou za dlouholetou reprezentaci ve stolním tenisu a dlouholetou organizátorskou činnost v TJ
 3. Květu Fialovou za dlouholetou mimoškolní práci s mládeží a mnohaletou reprezentaci ve stolním tenisu
 4. Jana Holého za dlouhodobou péči o udržení úrovně gymnázia, za zachování školy v našem městě a péči o školní budovu
 5. Miloslava Hrábka za dlouholetou veřejnou činnost v TJ Sokol, za členství v Radě města a přípravu mnoha společenských akcí k 650. výr. Broumova
 6. MUDr. Stanislava Hrachového za dlouholetou činnost ve zdravotnictví
 7. Věroslavu Jansovou za dlouholetou obětavou činnost v organizaci zdravotně postižených občanů
 8. Hanu Ježdíkovou za dlouholetou charitativní činnost
 9. Jana Klicnara za dlouholetou organizátorskou činnost v TJ a předsednictví fotbalového oddílu a rekonstrukci fotbalového stadionu
 10. ing. Josefa Nováka za udržení zaměstnanosti a textilní výroby na Broumovsku a podporu kulturních a jiných ativit ve městě
 11. MUDr. Tibora Pindeše za dlouholetou práci v ČSČK , členství v RM, organizování družebních styků a Česko-polských dnů křesťanské kultury
 12. MUDr. Waltra Poppera za dlouholetou činnost ve zdravotnictví a za účast v protifašistickém odboji
 13. Václava Pražáka za dlouholetou práci v tělovýchově a v dalších organizacích, které prospívaly našemu městu
 14. Rudolfa Provazníka za dlouholetou činnost v TJ (lukostřelecký oddíl), organizování Junáka v Broumově
 15. Marii Simkovou za dlouholetou charitativní činnost
 16. Evu Urbanovou za dlouholetou činnost v dorostu ČsČK a mimoškolní práci s mládeží
 17. Josefa Vláška za dlouholetou dirigentskou a organizátorskou práci v pěveckém sboru Stěnavan
 18. Josefa Vlčka za dlouholetou veřejnou činnost v TJ Jiskra Olivětín
 19. vikáře P. Josefa Norberta Zemana za veřejnou činnost, osvětu a péči o kulturní památky na Broumovsku
   Rádi bychom z udělování pamětních listů vytvořili každoroční tradici, proto očekáváme spolupráci se všemi organizacemi, spolky a institucemi, které mohou pro příští rok navrhnout další kandidáty. Oceněným děkujeme a gratulujeme.
Nové byty v Broumově

   Veřejná prezentace projektu výstavby bytů 33 nových bytových jednotek na Spořilově ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, 8.11.2001 v 16.30 hodin

   Základní informace:
 • cílem projektu je výstavba 33 cenově dostupných bytů o velikosti 1+kk -3+ kk, určených zejména pro mladé rodiny
 • investorem bude bytové družstvo a město Broumov
 • zakladateli družstva budou zájemci, kteří složí družstevní podíl (cena bytu po odečtení státní dotace)
 • ke složení družstevního podílu je možné využít úvěrů stavebních spořitelen
 • družstvo bude ustanoveno po marketingovém průzkumu, který provede společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Pardubice
 • při výstavbě bytů bude využita státní dotace ve výši 320.000, - Kč
   Na veřejné prezentaci obdržíte bližší informace o projektu a veškeré materiály zdarma. Formuláře se všemi podrobnými informacemi budou k dispozici na Městském úřadě.
Otevřený dopis panu Mojmíru Poláčkovi, uměleckému veducímu Collegia pro arte antiqua

   Vážený pane Poláčku,

   Po shlédnutí televizního pořadu "Tuž se Broumovsko", který byl odvysílán v neděli 21. října t. r. na ČT 1, po zvážení Vašich názorů a názorů dr. Piňose a dr. Hovorky na tzv. "využívání" chátrajících kostelů Broumovska, a po vyslechnutí mnoha kritických připomínek ze strany farníků k tomuto pořadu a především k Vašim názorům a náplni Týdne pro broumovské kostely, jsem nucen ke všemu zaujmout stanovisko a proto Vám sděluji:
   Jednotlivé kostely Broumovska jsou církevním majetkem a jsou i budou využívány k církevním účelům a ke konání bohoslužeb. I když je možné ve chrámech Římskokatolické církve konat koncerty, církevní představení k těmto koncertům musí dát svůj písemný souhlas, který vydávají po předložení repertoáru. Je naprosto vyloučené konat v chrámech koncerty neslučující se s posvátností místa, či dokonce představení urážející cit věřících, jako se stalo v kostele sv. Markéty v Šonově při vystupování obnaženého japonského tanečníka. Vzhledem k těmto smutným zkušenostem s Vašimi aktivitami Vám sděluji, že nehodlám v příštím roce propůjčit naše chrámy k Vámi organizovaným produkcím.
   Vede mne k tomu také skutečnost, kterou jsem Vám již osobně sdělil, že přes několikerou výzvu jste nezveřejnil finanční stránku této aktivity. V otevřených kostelech se celý den vybíralo do tam umístěných pokladniček a lidé v dobré víře, že jsou to peníze k záchraně kostelů, přispívali. Po ukončení tohoto Týdne jsem byl několikrát různými lidmi tázán, kolik činil výnos těchto sbírek pro broumovské kostely. Také dobrovolné vstupné na koncerty jistě hodně vyneslo, sám jsem viděl krabice bankovek odnášet pořadatele z kostelů. Jistě chápu že tyto kulturní akce - i když jednotlivá umělecká tělesa za svou produkci honorář nebrala - něco stály. Avšak, jak jsem se doslechl, byla zde také jistá dotace, kterou jste pro tento Týden obdržel. Znovu Vás proto žádám, abyste uveřejnil přesný přehled příjmů a výdajů Týdne pro broumovské kostely především v Broumovském zpravodaji, aby veřejnost o této situaci byla informována.
   Nemohu se zbavit trapného dojmu, že i přes některé kvalitní koncerty s duchovní tématikou, byl tento Týden jedním velkým a dobře promyšleným využitím, či spíše zneužitím našich chrámů. Ty samy žádný prospěch z této akce neměly a duchovní správa farností ještě utrpěla úhradami elektrické energie, které nebylo šetřeno.
   Sděluji Vám s plnou vážností, abyste pro rok 2002 s Týdnem pro broumovské kostely nepočítal, protože po těchto zkušenostech nemohu propůjčit naše chrámy k Vašim produkcím. V případě, že někdy budete žádat o konání koncertu v některém našem chrámě, musíte se, ať se Vám to líbí nebo nelíbí, přizpůsobit platným a zavazujícím církevním směrnicím.
   Dále mne znepokojuje Vaše jakoby samozřejmé využívání klášterní zahrady v objektu Benediktinského opatství v Broumově. Upozorňuji Vás, že jste pouze nájemcem zahradního domu a nikoliv celé přilehlé zahrady. Znovu Vás upozorňuji, že necháváte hlavní přístup do zahrady ve dne v noci otevřený, a kdokoliv má do zahrady Vaší vinou snadný přístup. Dále protestuji proti zneužívání titulu Benediktinského opatství k Vašim akcím! Kupř. dnes čtu v Novinách Náchodska o Vámi zítra chystané slavnosti spadaného listí, kde doslova píšete: Komunitní centrum při SVČ Ulita, spolu s Benediktinským opatstvím sv. Václava a Collegiem pro arte antiqua … Jakým právem můžete mluvit za Benediktinské opatství? Je to od Vás drzá nehoráznost. Rovněž si nepřeji zveřejňovat zavádějící údaj, že je jednou z Vašich hlavních programových tezí Regenerace a zpřístupnění Klášterní zahrady v Broumově. Tento projekt svou podstatnou částí spočívá na zcela jiných bedrech, a proto důrazně prosím, abyste si ho nepřisvojovali! Rovněž v Heřmánkovicích Vám byla prodána pouze fara. Přilehlé pozemky Vám nepatří a chcete-li je užívat, musíte platit přiměřený nájem po uzavření platné smlouvy. O těchto znepokojujících skutečnostech uvědomím nejenom převora Prokopa z Břevnova, Biskupství královéhradecké a Městský úřad v Broumově, ale hodlám také informovat veřejnost v některých regionálních novinách. Připomínám, že tyto řádky nejsou psány v okamžitém vzplání emocí, ale po smutných zkušenostech s Vašimi aktivitami. Upozorňuji, že na uskutečnění opatření ze své strany budu důsledně trvat.

   S pozdravem
   P. Norbert Josef Zeman OPraem, správce kláštera a administrátor broumovských farností

   Broumov, 26. října 2001
Kdo rozhoduje o budoucnosti kláštera?

   Na příkaz představitele benediktinského řádu, opata - primase v Římě, byla ustavena Hospodářská rada Benediktinského opatství v Broumově. Jejími členy se stali opat Dr. Clemens Lashofer z kláštera Göttweig - předseda Rakouské benediktinské kongregace jako delegovaný opat-primas, P. převor Prokop Siostrzonek z Břevnova jako administrátor broumovského kláštera, provisor opatství Braunau v Rohru (pověřený opatem Johannem Zeschikem), P. Norbert Zeman OPraem, děkan v Broumově jako správce objektu broumovského kláštera, P. Joachim Zítko, řeholník z Břevnova, Dr. Ing. Josef Juda, lesní a hospodářský odborník a bratr Aleš Vandrovec, podpřevor břevnovský jako tlumočník a jednatel.
   První sezení rady se uskutečnilo v břevnovském klášteře 28. května. Architekt Ing. Slavík referoval o současných restaurátorských pracích na budově broumovského kláštera a o jejich financování, paní JUDr. Stumpfová informovala o otázkách týkajících se pozemkového vlastnictví řádu, např. o prodeji farní budovy v Heřmánkovicích a výměně pozemků s městem Broumovem.
   Do kláštera v Broumově mají přijít tři řeholnice z benediktinského opatství Přemyšl v Polsku. S nimi budou projednány úpravy části klášterní budovy pro budoucí konvent benediktinek.

   (Podle Braunauer Rundbrief 2001/4)
Diamantový svatební obřad

   Vlasta a Karel Dobešovi dne 26. 10. 2001 oslavili 60 let společného soužití. Diamantový svatební obřad se konal v budově Městského úřadu v Broumově.
Dopis od krajanů z Ameriky

   Drazí přátelé z redakce Broumovského zpravodaje, milí Broumováci, milí občané bývalého okresu Broumov!
   Neradi začínáme otřesnou událostí, která změnila mnohé v životě občanů Spojených států, a jak se domníváme, také mírumilovných lidí na celém světě. V to tragické ráno jsem se probudil velmi brzy a pustil jsem si televizi: viděl jsem skupinu mladých mužů překračovat hranici z Kanady do Spojených států, kteří zamířili na letiště v Bostonu. Zanedlouho jsme spolu s Katkou viděli vzlétat první letadlo a netušili jsme, že bude teroristy použito k rozbití jedné z věží Světového obchodního střediska, která se zřítila a pohřbila všechny zaměstnance střediska a lidi, kteří se v tu dobu pohybovali v okolí. Dovedete si představit paniku, která nastala. Po nějakém čase přiletělo třetí letadlo, pilotované teroristy a zaútočilo na Pentagon. V krátké době se vyrojili do ulic policisté a hasiči, a také občané, kteří neznali únavu a vyprošťovali lidi z polorozbořených a zcela zbořených domů.V té chvíli byli všichni občané zajedno a prokázali, že teroristé nepoloží Ameriku na lopatky.

   Nyní k devátému číslu Broumovského zpravodaje:
   Oba jsme si zvykli číst Broumovský zpravodaj od počátku do konce. Mrzí nás, že je ve městě a v jeho okolí poměrně vysoká nezaměstnanost, zvláště v Hynčicích, Božanově a v Heřmánkovicích.
   Ještě se vrátím k hroznému teroru v New Yorku a ve Washingtonu. Z celého srdce oceňujeme morální podporu od Broumováků v nejtěžších chvílích. První noc jsme dostali celou řadu telefonátů z Jetřichova, Ruprechtic a také druhý den od těchže drahých přátel a od přítele z Jívky. Nikdy to našim drahým přátelům v naší bídě nezapomeneme a budeme jim za to vděčni.
   Moc se nám líbí konkrétní a závazná usnesení rady města Broumova, péče o nemajetné občany, spolupráce broumovských a polských škol a také pokrok ve vztazích mezi Čechy a Němci, včetně Česko-německého setkání. Máme také velmi radost z návštěvy pana prezidenta Václava Havla v Broumově. Až se k vám zjara podíváme, rádi si koupíme Kalendář Broumovsko 2001 a moc se těšíme na setkání s panem starostou a s redakcí Broumovského zpravodaje.
   Srdečně děkujeme všem, kteří nás povzbudili v nejtěžších okamžicích teroristického útoku. Upřímně vaši

   Jirka Pražák a Kateřina
Z činnosti ZUŠ Broumov

   Činnost Základní umělecké školy Broumov v loňském roce opět vyvrcholila jako každým rokem v měsíci červnu.
    Ve výstavních prostorách Staré radnice na broumovském Mírovém náměstí proběhla 4. června 2001 zdařilá vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru paní učitelky Renaty Šrůtkové. Návštěvníky především zaujala práce cyklu maleb, plastik a grafik na téma antické mytologie, dále pak kresby gotické architektury a překrásná batika. Několik těchto prací bylo vybráno a ZUŠ je zaslala do soutěže Sokrates, která probíhala v Praze.
   21. června 2001 ZUŠ oslavila svátek hudby veřejným vystoupením dvou dechových souborů před budovou školy a Městským divadlem. Ani malý déšť nezabránil vystoupení mažoretkám, které doprovázel dechový soubor.
   Broumovské mažoretky a ostatní žákyně tanečního oboru se také v červnu zúčastnily několika důležitých soutěží. V oblastním kole soutěže DESTINIS JAN v Jičíně se broumovské tanečnice pod vedením paní Heleny Ogriščenkové představily v oboru scénického tance a získaly zde pěkné druhé místo. Mažoretky získaly pohár na krajské soutěži v Lomnici nad Popelkou.
   Tečku za školním rokem učinil závěrečný koncert ZUŠ v Městském divadle. Na koncertě účinkovali především žáci sólisté, ale i hudební a taneční soubory.

   Nový školní rok zahájila ZUŠ nejinak, než umělecky sérií vystoupení:
   Pro Český svaz invalidů vystupoval žákovský pěvecký sbor paní učitelky, Mgr. Romany Roškové.
   Dne 15. září 2001, při podpisu mezistátní partnerské smlouvy města Broumova s partnerským městem SRN Forchheimem v Městském divadle, čestně účinkoval velký pěvecký sbor STĚNAVAN se svými sólisty a uměleckým vedoucím, dirigentem, panem ředitelem Josefem Vláškem. Během slavnosti vystoupili vedle Stěnavanu též žáci ZUŠ. Slavnost vrcholila společnou česko-německou mší svatou, kde se sbor Stěnavan svým vystoupením umělecky spolupodílel. V Broumově také proběhl tradiční jarmark, kde vystoupily žákyně tanečního oboru a mažoretky ZUŠ.
    Ve dnech česko-polské křesťanské kultury vystoupil pěvecký sbor Stěnavan v Nové Rudě.

   Na měsíc říjen ZUŠ připravila:
   V rámci česko-polských dnů křesťanské kultury vystoupil dívčí sbor pod vedením paní Mgr. Romany Roškové a taneční obor pod vedením paní Heleny Ogriščenkové v Polsku. Dále pak proběhla výstava výtvarného oboru paní Renaty Šrůtkové, a to v Nové Rudě. Vystaveny zde byly nejlepší práce mladých výtvarníků.
   Na čtvrtek 25. října 2001 v 19.00 hodin v Městském divadle byl připraven muzikálový večer Mgr. Romany Roškové a učitelů ZUŠ. Jednalo se o benefiční večer na podporu broumovské nemocnice. Ve vestibulu divadla vystavil výtvarný obor své práce, které si návštěvníci mohli zakoupit. Výtěžek byl věnován broumovské nemocnici.
   V tomto školním roce zakládá broumovská ZUŠ dechový orchestr, do kterého se mohou zapojit jak žáci, školy, tak i ostatní broumovští hudebníci.
   ZUŠ chce po delší přestávce navázat na tradici školní mládežnické dechové hudby v Broumově. Pravidelné zkoušky probíhají vždy ve čtvrtek v 18.00 hodin v koncertním sále ZUŠ.
   Broumovská ZUŠ se snaží být i nadále nezanedbatelným nositelem kultury Broumovska, a to i přes to, že je především školským zařízením, o čemž svědčí počet získaných 1. míst na soutěžích ZUŠ, jak v okresních, tak i v krajských kolech.

   Závěrem bychom chtěli poděkovat radním města Broumova za všechny prostředky vynaložené na rekonstrukci a opravu budovy ZUŠ (bývalé Zvláštní školy), ve které se učitelům dobře učí a dětem studuje.

   RM
Rok 1938 na Broumovsku

   Na10. října připravil ředitel Městské knihovny PhDr. Jan Meier přednášku Mgr. Jana Čížka na téma Rok 1938 na Broumovsku. Přednášející - pracovník Státního okresního archivu v Náchodě - se ve svém výkladu neomezil pouze na události 38. roku, ale podal stručnou rekapitulaci česko-německých vztahů na Broumovsku v minulosti, v rámci českého království, habsburské monarchie a Československé republiky. Daleko největší pozornost ovšem věnoval týdnům předcházejícím mnichovské kapitulaci a popisu jednotlivých ozbrojených střetnutí v Ruprechticích, Starostíně, Božanově, Zdoňově, na Teplicku a v Šonově mezi příslušníky československé armády a Stráže obrany státu na straně jedné a skupinami tzv. freikorpsu (československými občany německé národnosti, zorganizovanými, vycvičenými a vyzbrojenými hitlerovským Německém) na straně druhé. Novinkou pro většinu posluchačů byl pohled na události očima odborníka na vojenskou historii - na podrobnosti o plánech čs. velení na obranu Broumovského výběžku, výstavbu opevnění, o dislokaci jednotlivých vojenských jednotek a hlídek SOS, úvahy o možnostech obranných bojů v převážně nepřátelsky smýšlejícím německém prostředí a o strategické situaci československého státu v případě napadení Německem..
   V diskusi se ukázalo, že část účastníků, zejména pamětníků, pochopila přednášku jako jakousi protiakci k nedávným česko-německým dnům, během kterých, jak také v diskusi zaznělo, byla problematika událostí z konce 30. let minulého století interpretována jednostranně a tendenčně. Diskuse znovu potvrdila, že v názorech na vývoj před Mnichovem existují na české a německé straně zásadní rozpory. To, co s stalo v roce 1938, proto není ještě ani zdaleka jednou provždy uzavřenou historií.

   Otte
Koncert

   Koncert se konal 27. září 2001 v rámci Dnů česko-polské křesťanské kultury v klášterním kostele sv. Vojtěcha. Mezi nás, občany Broumova, zavítal i krajský hejtman pan ing. Pavel Bradík, který vystoupil s krátkým úvodním slovem, ve kterém vyzdvihl krásu klášterního kostela a zdůraznil také svůj pocit pokory v tak dominantních prostorách, jakým klášter bezesporu je.
   Jako účinkující hostovali pan Piotr Rojek, polský varhaník a pan David Fendrych, český kontrabasista. Oba hudebníci jsou ve věku okolo třeceti let a oba také pocházejí z česko-polského příhraničí. Pan Rojek v současné době pracuje jako asistent v Hudební akademii Karla Lipiňského ve Wroclavi, koncertuje doma i za hracemi na mnoha prestižních festivalech. Také byl stipendistou Mezinárodní altenbergské varhanní akademie v Altenbergu v Německu. Pan Fendrych je členem Symfonického orchestru Hl.m. Prahy FOK a také je sólobasistou Sukova komorního orchestru. V tomto tělese vystoupil v prestižních koncertních síních světa jako je Carnegie Hall New York, Concertbow Amsterdam, Suntory Hall Tokio a další.
   Na programu byly skladby Benedetta Marcella, Jehana Alaina, Felixe Mendelssohna - Bartholdyho, Krystiana Kielba a Georga Friedricha Händela. Koncert byl opravdu mimořádným hudebním zážitkem, nejen pro neobvyklé spojení varhan a kontrabasu, ale i pro brilantní výkon obou hudebníků. Myslím, že kdo koncert nenavštívil, přišel o mimořádný hudební zážitek.
   Koncert byl spolufinancován z prostředků EU ze Společného fondu malých projektů CBC Phare.

   Ing. Šárka Pěnkavová
Novorudské setkání básníků a ještě něco navíc

   5. října se letos již podruhé, tentokrát ale v rámci Dnů polsko - české křesťanské kultury, konalo setkání polských a českých autorů píšících poezii. Opět v milém prostředí Městské knihovny v Nové Rudě se sešla početná skupina básníků, také členů OGMy a Básníků 97 v čele s Kryštofem Karwowským, Davidem Magenem a Antonínem Matuškievičem, který zde představil svoji novou sbírku nazvanou "Modré protiklady". Česká strana byla tentokrát zastoupena čtyřmi autory - V. Kopeckou, E. Kučerovou a M. Hromádkou z Broumova a J. Peychlem z Hradce Králové. Již tradičně se na tomto setkání každý představil přečtením ukázky ze své tvorby. Poetický podvečer se opravdu vydařil a všichni posluchači si jistě odnesli pěkné dojmy.
   Většina těchto dobrých literárních přátel se jen o týden dříve sešla v Broumově na 2. ročníku Dne poezie, i zde panovala velmi dobrá tvůrčí atmosféra. Možná by nám i větší města mohla závidět účast 25 literátů z celé republiky a Polska.
   Neodpustím si v této souvislosti reagovat na medializaci absence jakéhokoli kulturního života na Broumovsku. V posledních několika měsících byl Broumov představen v celostátním i regionálním tisku, jako by tu dlouhá léta vůbec neexistovala žádná kultura a Broumováci byli ti největší zabedněnci. Teprve s příchodem lidí odjinud bylo prý přineseno jakési oživující světlo do tohoto koutu.
   Připomenu proto jen některé další aktivity, které bezpochyby jsou aktivitami kulturními a ryze broumovskými:
   Různé výstavy v obou výstavních síních a v knihovně, ať už to jsou obrazy broumovských rodáků (P. Staňka, D. Kubiny aj.), nebo fotografie Broumova a Broumovska V. Kopecké, Zd. Horáčka, E. Kučerové. V. Kopecká vystavovala své fotografie také v knihovně v Nové Rudě a E. Kučerová prezentovala Broumov svými fotografiemi a verši ve Výstavní síni Okresního muzea v Náchodě letos v červnu.
   Pěvecký sbor Stěnavan - nepřehlédnutelná skupina nadšených amatérů, kteří pod vedením pana J. Vláška mnohokrát v roce vystupují při různých příležitostech nejenom v Broumově, ale i v Polsku a Německu.
   Donedávna tu působil také komorní pěvecký soubor Canticum.
   V hudbě je Broumov docela soběstačný, je tu několik hudebních skupin a těles pro všechny věkové kategorie. Nyní dorůstá i nadějná omladina ve skupině Imodium. Festival Broumovská kytara je jistě znám i za hranicemi našeho města.
   Broumov má už také svoje mažoretky a pod vedením p. Ogriščenkové se naše děti a mládež učí tanci a také s tanečními čísly několikrát za rok vystupují na veřejnosti.
   Divadlo? Kdysi tu bylo velmi dobré ochotnické divadlo, starší si jistě pamatují na velmi kvalitní divadelní představení, která pod vedením režisérů, jakými byli třeba pan Vl. Semelka, V. Šafář a St. Cvrček, dosahovala vysoké úrovně a prezentovala Broumov i na festivalu Jiráskův Hronov.
   My starší také vzpomínáme, že tady v 60. letech začalo svůj umělecký život KLADIVADLO a že tady na divadelní prkna poprvé vstoupila herečka Uršula Kluková. (Broumovskému divadlu byla mimo jiné před dvěma lety věnována výstava, kterou připravili studenti gymnázia a kterou prezentovali ve výstavní síni staré radnice.)
   Divadlo profesionální je samozřejmě do Broumova dováženo, určitě o ně nejsou Broumováci ošizeni.
   Podobně je tomu i s koncerty, máme možnost navštívit koncerty vážné hudby i populární, podle toho, co se podaří našemu kulturnímu středisku zajistit. Své koncerty pořádá samozřejmě i naše Základní umělecká škola.
   Městská knihovna pořádá zajímavé besedy se spisovateli nebo zajímavými osobnostmi pro dospělé i pro mládež a děti.
   O kulturní úroveň našich dětí pečuje i Komenďáček, školní časopis , který již 10 let vychází v Masarykově základní škole. Děti zde předvádějí své umění výtvarné, literární i publikační. Již 3. ročník Literární soutěže Komenďáčku pro děti z celého Broumovska také o něčem vypovídá.
   V době Dnů polsko - české křesťanské kultury, což je vždy na podzim, není o kulturní zážitky vůbec nouze, a to na obou stranách naší hranice. Např. v sobotu 6.10. se ve Vambeřicích konal koncert duchovní hudby, při němž zpíval Jakub Hrubý z Božanova a na varhany jej doprovázel pan Jiří Strejc.
    Jistě jsem nevyjmenovala vše, co by se tu jmenovat dalo, chtěla jsem jen připomenout. Opravdu tady kultura je a byla, ale ono vždy záleží na každém člověku, co hledá, co ho potěší, co ho zajímá.
   Určitě je dobře, že se tu objevují nové aktivity, velice si vážím činnosti pana M. Poláčka, který do Broumova zapustil Týdny pro broumovské kostely, to jsou velké letní zážitky. A je dobře, že i on sám sem přesídlil a chce v našem krásném Broumovsku žít.
   Zrovna tak je dobře, že tu vzniká alternativní kulturní oblast ve starém městském pivovaře, tu přivítají nejvíce mladí lidé.
   Mrzí mě však, že někdo z těch, kdo tu ještě tak dlouho nežije a nemůže být s Broumovem opravdu sžitý, odsuzuje vše, co bylo před ním, a pohrdá lidmi, kteří tu třeba léta něco skromně a bez halasu budují. Mohou se cítit poškozeni.To rozhodně dobré věci neposlouží.

   Eva Kučerová, zastupitelka města Broumova, zástup. řed. Masarykovy ZŠ, členka skupiny Básníci ´97
Den poezie

   Den poezie se stává v Broumově pozvolna tradicí. Již podruhé se zde 28.9. sjeli v rámci Česko-polských dnů křesťanské kultury nejen autoři z blízkého okolí a polského příhraničí, ale pozvání přijali i básnířky a básníci z různých míst Čech a Moravy.
   Dvacet účastníků představilo své verše veřejnosti v podvečerním autorském čtení v koncertním sále ZUŠ. Nestrojená bezprostřednost tohoto setkání s poezií se už stává rovněž tradicí, stejně tak jako sborník veršů zúčastněných autorů. Letos probíhaly Dny poezie za podpory SFMP Phare CBC, což umožnilo, mimo jiné, vydat sborník už v celkem pěkné knižní podobě.
   Součástí letošního dne, či přesněji dnů poezie, byly literární dílny. Ještě v pátek večer se účastníci věnovali rozborům svých prací a definování prohřešků proti dobré poezii. Pracovní bylo rovněž sobotní dopoledne. Společná práce na textech obohatila autory o poznání druhého jako člověka i o poznání jeho poetiky. Velice zajímavá byla tvorba ve dvojicích nebo skupinách, kde se sešli účastníci jak z Čech tak z Polska.
   Setkání bylo zakončeno společným výletem nejvytrvalejších na Hvězdu a na hřeben Broumovských stěn.
   Na dnech poezie nebyl překážkou ani rozdílný věk či vzdělání nebo literární zkušenosti, dařilo se překonat i jazykové problémy. Po oba dny vládla srdečná přátelská atmosféra a lze si jen přát, aby tato rodící se tradice nebyla přerušena.

   Věra Kopecká
Průzkum pracovní spokojenosti ve Vebě

   Akciová společnost VEBA je největším zaměstnavatelem v regionu Broumovska a Policka, vytváří pracovní příležitost pro 1630 zaměstnanců. Vedení společnosti vytyčilo počátkem devadesátých let rozvojovou strategii do roku 2000, která formulovala cíl prosadit Vebu mezi nejlepší textilní výrobce nejen v České republice, ale i v evropském kontextu. Byla stanovena obchodní strategie, která se opírá o špičkový produkt žakárské tkalcovské technologie v oblasti damašků i froté s cílem posílit a dále rozvíjet pozici VEBY na vyspělých světových trzích. Obchodně - marketingové cíle bylo třeba doplnit o rozvoj technologie a výrobních kapacit, o koncepci v oblasti kvality a environmentu, ale také o koncepci směrem k zaměstnancům. Vedení společnosti považuje právě zaměstnance za rozhodující prvek úspěšnosti a současné i budoucí prosperity firmy.    Personální politika VEBY směřuje k výběru lidí, ochotných spojit své osobní cíle s cíli firmy, připravených akceptovat změny, které přináší jak okolní prostředí (trh, vývoj oboru, zaměstnanost), tak také interní požadavky, jako jsou zvyšování produktivity práce, přechod na nová zařízení apod. VEBA nabízí svým zaměstnancům zvyšování reálné mzdy podložené růstem produktivity práce, bohatý sociální program, příležitosti ke zvyšování kvalifikace a citlivý přístup při organizačních změnách.    Jak měřit a hodnotit spokojenost zaměstnanců? Jednou z cest je sociologický průzkum, který proběhl na všech provozech a. s. VEBA počátkem letošního roku. Průzkum byl proveden ve spolupráci s firmou IPM, která se specializuje na personální analýzy a poradenství, a ve spolupráci s odborovou organizací.    Celkové hodnocení pracovní spokojenosti bylo velmi příznivé. Došlo i k výraznému zlepšení oproti výsledkům zjištěným výzkumem v roce 1994. Na otázku Jak jste spokojen/a s Vaší prací v a. s. Veba odpovědělo:
 19942001
1 Velmi spokojen/a5,40%9,45%
2 Spíše spokojen/a37,80%42,16%
3 Jak kdy, těžko říct40,50%41,59%
4 Spíše nespokojen/a13,50%6,05%
5 Velmi nespokojen/a2,70%0,76%

   Dobré hodnocení pro VEBU přinesly i odpovědi na otázky zjišťující ochotu zaměstnanců k doplnění nebo rozšíření kvalifikace a k výkonu jiné práce než je stávající pracovní zařazení. Z odpovědí vyplývá poměrně vysoké procento flexibility zaměstnanců a. s. VEBA, což je v tržním prostředí a tvrdé konkurenci velmi důležitou hodnotou. Za posledních sedm let došlo i k výrazně lepšímu hodnocení mezilidských vztahů na pracovišti.
   Respondenti se vyjadřovali v některých oblastech sice kriticky (informovanost, umění vedoucích pracovníků jednat s lidmi, mzdové ohodnocení práce), ale tím zároveň projevili zájem o firmu a práci v ní. Vedení získalo cenné poznatky a opodstatněný názor, že na zaměstnance VEBA působí stabilním dojmem v nestabilním prostředí (minimální propouštění, pravidelně vyplácené a zvyšované mzdy atd.).
   Zajímavé výsledky přinesla i otázka, zda mzda odpovídá množství, kvalitě a odpovědnosti práce:

 19942001
1 Ve srovnání s ostatními profesemi je značně podhodnocena57,1%51,8%
2 Je odpovídající11,6%17,2%
3 Nevím, nemohu posoudit31,3%30,6%

   Jedním z cílů naší společnosti je změnit názor veřejnosti na Vebu a na práci ve Vebě. Ten nebyl v minulých letech příliš lichotivý a důsledkem bylo i to, že rodiče odmítali přihlásit děti do textilních oborů. V poslední době se tato naše zkušenost významně změnila. Chceme proto názor veřejnosti ovlivnit informovaností a otevřeným přístupem k řešení problémů, který je ve Vebě zvykem a prioritou.

   Ing. Roman Jirman, personální ředitel
Vážený pane Staňku,

   chtěla bych reagovat na Váš článek v BZ č. 10/2001 s názvem Klášterní ulička. V prvé řadě bych chtěla tuto záležitost uvést na pravou míru. Především by mě zajímalo, kde jste si vymyslel, a teď cituji: "… věříme Vám, že tašku s odpadky, kterou jste měla připravenu u dveří k uložení do vaší popelnice, někdo vzal a vysypal ji ve zmíněné uličce". Kdybyste totiž skutečně zjišťoval, jak píšete, v pravidelných intervalech pravý stav skutečnosti, tak byste zjistil, že jsou mezi námi spoluobčané, jejichž hobby je tzv. vybírání popelnic za účelem získání buď něčeho poživatelného pro čtyřnohé miláčky, nebo čehosi, co by se dalo ještě nějak použít či zpeněžit. Tentýž případ byl i s tou již zmíněnou taškou, nikoliv však připravenou u dveří (zřejmě patříte mezi lidi, kteří pohodlně sedí u televize a dají na to, že "jedna bába něco povídala", a tím je věc pro Vás vyřízená), ale uloženou přímo v popelnici. Vybírači popelnic totiž svou aktivitu vyvíjejí převážně v nočních hodinách, kdy nelení a obsah nádoby na odpad vytáhnou ven a to, co se jim nehodí, prostě nechají volně ležet. Je již téměř pravidlem, že se starším synem tyto vyhrabané věci v okolí zmíněných nádob na odpad uklízíme podle Vámi již zmiňované příslušné městské vyhlášky, jako drtivá většina našich sousedů ve městě. Nevím tedy, proč bych měla podle Vás tyto odpadky nosit do uličky a nechávat je tam, když platím poplatky za svoz odpadu.
   Pokud jsme již u zmiňované městské vyhlášky, myslím si, že by mělo být ve Vašem zájmu jako člena zastupitelstva, aby tato vyhláška byla dodržována za asistence městské policie. Nechcete mi přece říci, že policii máme pouze na to, aby vybírala pokuty a parkovné v okolí náměstí a přilehlých uličkách nebo k odchytávání volně pobíhajících psů. Jsou přece placeni jak z mých, ta i z Vašich daní, tak proč bychom neměli chtít, aby svou aktivitu vyvíjeli i v této činnosti. Myslím si, že je to jedna z možností, jak se dočkat, aby naše město bylo zase čisté i v takovýchto zákoutích.

   I. K. (I. Krtičková), Klášterní ulice
Odměna 500 Kč

   V noci ze soboty na neděli 21. 10. navštívil můj pozemek na Hvězdecké ulici nezvaný návštěvník. Přelezl zamknutou branku, nezalekl se ani světla reagujícího na pohyb. V tomto světle překonal cca 30 metrovou vzdálenost, odmontoval u bazénu navíjecí buben s 50 m umělohmotnou hadicí se stříkací pistolí a bez pozdravu odešel. Nejde ani tak o škodu 1.700 Kč. Rád bych vyslovil osobně obdiv této osobě, která musí mít nervy ze železa. Za informaci, vedoucí k uvedenému borci, vyplatím výše uvedenou odměnu.

   Ing. Neumann, tel. 524 283 nebo 524 635
Vyjde nové Broumovsko

   Nové číslo časopisu Broumovsko vstoupilo do stádia posledních příprav k tisku. Zájemci o náš kraj se mohou těšit na články o slavné poutní Vambeřické cestě, o zajímavostech ze stavby mariánského sloupu na broumovském náměstí, o utrpení labutí na vypouštěném rybníku Cígl, o obnově i krádežích zdejších smírčích křížů, o prorokovi ze Šonova, o nedávno zesnulém malíři Josefu Ducháčovi atd. Chybět nebude ani pravidelný přehled nové literatury o Broumovsku a překvapením pro čtenáře se zřejmě stane povídka malíře Ivo Švorčíka. Obálku jako obvykle ozdobí barevné fotografie Horsta Bauera a také pražského fotografa Zdeňka Maška. V prodeji se nové číslo Broumovska objeví začátkem prosince.

   (m)
Broumovští skauti rozhodně nezklamali

   7. místo mezi patnácti účastníky celostátního kola Svojsíkova závodu ( zmiňovali jsme se v čísle 9/2001 Broumovského zpravodaje ), to je skvělý výsledek snažení Broumovských skautů. V silné konkurenci těch nejlepších z celé republiky naši hoši obstáli zcela na jedničku.
   Svým rozhodnutím přispět finanční částkou na zajištění účasti naší chlapecké hlídky na této soutěži podpořila chlapce i Rada města. Děkujeme - stálo to za to! Hoši rozhodně nezklamali!

   JUNÁK Broumov
Z činnosti Policie České republiky

   V období od 24.9. do 29.10. řešilo místní oddělení policie tyto případy:
 • celkem čtrnáct dopravních nehod s různě těžkými zraněními, naštěstí však nikoli smrtelnými. Např. na křižovatce u MÚ došlo ke třem srážkám, na velkoveské ke dvěma (vesměs nedání přednosti v jízdě) a na Masarykově třídě se srazila dokonce tři auta najednou. Jeden řidič z místa nehody ujel a jeden občan bude stíhán za maření soudního rozhodnutí, neboť řídil vozidlo i přes zákaz. Další vášnivý motorista se bude muset zodpovídat (bude-li dopaden) z toho, že si "vypůjčil" auto a jeho majiteli to zapomněl oznámit
 • krádeže čtyř mobilních telefonů, z toho tři na školách - i přesto, že reklama, zacílená hlavně na studenty, vysvětluje dnes a denně, jak snadné je si mobil opatřit, někteří to zřejmě stále nechápou
 • požár kůlny v Křinicích
 • podvod mezi podnikateli - škoda za odebrané a nezaplacené zboží je v hranici do 10.000,- Kč
 • odcizení motorové nafty v hodnotě 5.000,- Kč z autobusu firmy CDS odstaveného na nádraží
 • odcizení příze z broumovské Veby v hodnotě 70.000,- Kč
 • vloupání do prodejny vietnamského obchodníka. Než se pachatele - nezletilé hochy - podařilo dopadnout, stačili si za ukradených 20.000,- Kč nakoupit mobil, dalekohled a řadu dalších drobností
 • pohlavní zneužívání nezletilé dívky
 • zpronevěru - jeden občan přijal od druhého několikatisícový obnos na nákup zboží, nakoupil však pouze pro sebe a navíc něco, co si vůbec nevyjednali
 • podílnictví na trestném činu - "obchodník" prodával zboží, o němž věděl, že je kradené
 • vloupání do rodinného domku Pod Strání se škodou 7.000,- Kč
 • podezření z podvodu - jeden občan si podle všeho spletl firmu umožňující prodej zboží na splátky s charitní organizací
 • odcizení vleku za osobní automobil
 • loupežné přepadení - neznámý muž vytrhl v noci na ulici staré paní kabelku
 • poškození železničních vagónů sprejery
 • vloupání do Technického střediska města. Odcizeny byly pily a další materiál v hodnotě 60.000 Kč
 • krádež pískovcových dekorativních váz z kostela v Ruprechticích. Zloději pískovců se činili i na jiných místech. Zalíbily se jim i sloupky u bývalé Silničky, dlažba u kaple sv. Huberta a pískovcový kvádr ze hřbitova. Pouze v posledním případě byl pachatel - člen známého překupnického gangu - dopaden
 • odcizení tří balíků pletiva ze skladu Správy majetku města. Pachatelé byli zjištěni
 • výtržnictví v Pivovarské restauraci. Výtržník na výzvu, aby za sebou zavřel dveře, reagoval tak, že jednoho z hostů zmlátil. Po vyhození z restaurace se vrátil s železnou tyčí a zranil další tři stolovníky
 • sebevraždu oběšením v Hejtmánkovicích
 • ublížení na zdraví v Křinicích. Šlo o pěstní souboj v hospodě
 • dva případy, které se možná některým čtenářům a rozhodně pachatelům mohou zdát nesmírně vtipné. V prvním případě neznámý vtipálek rozsypal bílý prášek na chodníku u Horní brány. I když šlo zjevně o nejapný žert, v době vrcholící antraxové paniky si policie nemůže dovolit takový případ ignorovat. Znamenalo to tedy mobilizaci specialistů místních i přespolních. V druhém případě mužský hlas (nejednalo se tedy asi o žáka, kterému se nechtělo do školy) nahlásil uložení bomby v martínkovické škole. Znamenalo to pochopitelně vyklizení obou budov a opět náročnou kontrolu specialistů. Oba poplachy byly plané. Po vyčíslení, na kolik takové zásahy přijdou, byl měl úsměv zmrznout i těmto vtipálkům. Zaplatíme je totiž jako daňoví poplatníci všichni, tedy i oni. To by ovšem museli myslet
 • sedm případů neplacení výživného, šestnáct přestupků proti občanskému soužití a osmnáct přestupků proti majetku.
   Na základě informací Police ČR zapsal K. Franze
Nejtěžší zločin

   Pan Erich Ansorge, rodák z Křinic, byl nucen svou rodnou obec po válce opustit, jako celá řada dalších, jen proto, že mluvil německy. Stalo se, co se nedá odestát. Přesto nezahořkl a už po řadu let se vrací a snaží se svému rodišti nezištně pomáhat. Obec Křinice si může gratulovat, neboť takových mnoho není a nelze se ani mnoho divit. Každý si může zkusit představit, jak by se zachoval. Však je také prý pan Ansorge některými svými stejným osudem postiženými krajany považován, mírně řečeno, za idealistu. Mimo jiné se zasloužil o opravu interiéru kaple P. Marie Sněžné pod Hvězdou. Někteří lidé, kteří rádi vše zahrnují do jakýchsi ideových projektů, tam zahrnuli i pana Ansorgeho jako mecenáše opravy celé kaple. Připomínám, že na obnově exteriéru kaple má zásluhu nepočetná skupinka broumovských občanů. Investovali do toho dosti práce, volného času a vlastních i od drobných, vesměs anonymních dárců, vybraných prostředků. Konali tak zcela nezištně, bez okázalosti, jen pro svůj dobrý pocit, mimo jakýkoliv projekt. To však jen na okraj. Pan Ansorge pak ve spolupráci s obcí Křinice kompletně opravil i kapli při lesní cestě na Pasa a jako vášnivý nimrod ji zasvětil sv. Hubertovi. Přes varování, že i bezcenné předměty budou příliš velkým pokušením pro nenechavce, rozhodl se interiéry okrášlit skromnou výzdobou. Nenechavci pak také vskutku brzy na sv. Hubertovi zapracovali a připravili panu Ansorgemu drobné rozčarování. Nyní někdo vytrhal i pískovcovou dlažbu před vstupními schody. Pískovcové drancování ve velkém je podle všeho dílem několika notoricky známých jedinců, které se však zřídkakdy podaří dopadnout, popřípadě prokázat jim vinu větší, než těch pár kousků, se kterými jsou přichyceni (viz. protější sloupek). Tito jedinci pak mají zásluhu na tom, že nejen pan Ansorge, ale každý slušný člověk ztrácí víru ve smysluplné chování. Konají tedy zločin nejtěžší možný.

   K. Franze
Velký třesk II

   Jako bych to v minulém čísle článkem "Čekání na velký třesk", zabývajícím se přetrvávající nebezpečnou situací na křižovatce u MÚ, přivolal. Za ten zhruba měsíc došlo na zmíněném místě k dalším třem dopravním nehodám. Při té poslední, kdy se srazil osobní automobil s autobusem, už to byl třesk docela slušný. Každá taková nehoda - a že už jich bylo - znamená zablokování křižovatky na notnou dobu. Havarovaná vozidla musí totiž zůstat na místě až do příjezdu náchodské dopravky. Na příklad tento autobus byl uprostřed křižovatky nucen stát dobře půl druhé hodiny. Strážníkovi, jenž se snažil dopravu řídit, bez čepice a plácačky, v černé uniformě, nebylo v rychle houstnoucím šeru věru co závidět. Připomínám ještě jednou názor německého turisty: řekl mi, že kdyby způsobil nehodu na podobně nepřehledně značené křižovatce u nich, zažaloval by s velkou nadějí na úspěch správce komunikace. Asi by to mněl někdo zkusit i zde, pak by se snad věc pohla. A nebo bude mít příběh klasický konec - "a jestli v Broumově nezemřeli, bourají tam dodnes".
   K. F.
Vébé

   Bílooranžová škodovka s označením VB jezdí po Broumově. Taky jste ji už potkali a taky jste se na chvíli zapomněli a ještě ve vás tak trochu hrklo? To je dobře. Tedy nevím, je-li dobře takto označené auto, nekoliduje-li to s vyhláškou; ale to hrknutí, reflex, nepříjemný pocit, zhmotněná vzpomínka na dusnou atmosféru minulého režimu, vynořivší se v setině vteřiny, než zapne mozek s úlevnou informací: není to možné, je to pryč, to jen recese - to dobře je. Možná vám to takto nespíná, možná si říkáte, že vaše svědomí bylo vždy čisté a nemuseli jste se bát ani VB. K upoutání jejich pozornosti však stačilo často málo - přesněji řečeno, z normálního pohledu, často vůbec nic. Mohli jste třebas jen nějak vypadat, nebo se nějak tvářit. Mohli jste myslet třebas na svou dívku nebo jedno co; podstatné bylo, jak si vás vyložil příslušník. Kdo tedy byl tenkrát jen pro zdání, že nedostatečně "zařezává", preventivně kontrolován příslušníkem, od kterého po prolistování ohromného množství listů občanky a nenalezení ničeho závadného, uslyšel: "ale stejně máte podezřelej kukuč"; kdo tedy ví, že orgán VB mu tehdy snad nejtěžší zločin, zločin nesouhlasu, byl schopen vyčíst až z žaludku a popotahovat ho, v tom ještě dnes hrkne. Jak by se asi tvářili dnešní mladí, kdyby je chtěl někdo popotahovat byť jen měsíc po maturitě za to, že nemají v občance žádné razítko zaměstnavatele. Z odpovědi: "Sem teďka maturoval, dám si pár měsíců voraz, a pak ještě nevím, zkusím Anglii, nebo Státy", by dříve příslušník vyletěl z kůže.
   Chraň bůh, jsem dalek konstatování, že všichni příslušníci VB byli špatní a konali jen samou neplechu, ale podléhali politickému zadání; zadání režimu, který uměl i rovného pokřivit, ba zlomit. Byli vykonavateli absolutní moci bez kontroly. Slušnější z nich byli z toho jistě sami nešťastní. Na dnešní státní moc i policii můžeme mít názor jaký chceme, ale už v nás strachy nehrká, setkáme-li se s nimi. Dokonce i mnohý dopadený skutečný zločinec hledí jim s klidem do očí, neboť ví: bude vyšetřování, bude složité dokazování, obhájce, proces, nedostavení se, několikeré odvolání, dlouhodobá nemoc, dlouhé čekání, podání stížnosti pro podjatost, odborný posudek, opakování donekonečna - říká se tomu právo na spravedlivý proces. A bylo by to tak i dobře, kdyby se za tím tak často neskrývala neochota vůbec nějak konat. Zločinec má právo pružně využít všech možností, ba i kliček, ruka zákona pak povinnost stejně pružně ho při nich dopadnout. Dříve mohli jsme být ohrožení absolutní mocí a vše prostupující činností orgánů, dnes spíše jejich omezenou mocí a nečinností. Dnes nehrkne ani v holohlavém mladíkovi, který zcela bezostyšně, přímo před policistou křičí, že někomu nakope zadnici. Často to i udělá, ale jeho pozornosti, které se takto primitivně dožaduje, se zřídka kdy dočká. Možná i ten přihlížející policista si říká: "Sem z toho bordelu v tomhle státě ňákej frustrovanej; taky bych si kopnul kamaráde, kdybych nebyl ve službě". Dříve? Koho by napadlo stát se agresivním holohlavcem, když bezdůvodně šikanováni byli i mírumilovní vlasatí. Jistě i mezi nimi bylo mnoho zakomplexovaných dobrodruhů, kterým taková pozornost dělala dobře; ale měli-li vůbec nějaké krédo, pak znělo: svobodu a nikoho do zadnice nekopat. "Orgáni" je za to honili a mnohým to dělalo dobře rovněž. Veselá hra na četníky a na zloděje, dovedla být někdy pěkně krutá. V době bílooranžových aut VB mohli jste si zkusit nastříkat na svůj vůz nápis Policie; byli by jste dopadeni s barvou ještě ani ne řádně zaschlou.
   Jsou možná mezi námi i tací, ve kterých, když vidí to auto VB, také ještě hrkne, ale tak nějak jinak, obráceně. Prvotní reflex radostně velí: nasadit pásku PS VB, běžet k němu a konspirativně nahlásit, že kluk jel na kole bez blatníku; ten a ten, že má už zase nové lepší auto, že se nějak podezřele vzmáhá, že by se na to měli kluci mrknout; a že flanďák Malý už v Broumově nějak podezřele dlouho nebyl; jinak nedělní pochůzka bez závad. Radostná setina vteřiny, pak ale mozek dodá smutnou informaci: Ne, je to všechno pryč, už to není možné. A to je dobře.

   K. Franze
Taková je Amerika - II.

   V této části bych rád seznámil čtenáře s tím, jak probíhají rodinné srazy amerických rodin, jejichž předci se před mnoha lety přistěhovali do Spojených států z tehdejšího Rakousko-Uherska nebo po vzniku Československé republiky. Tyto rodinné srazy, které se konají v rozmezí od 2 do 5 let, se v posledních letech těší velké oblibě. Pro rodiny, které mají český původ, je to příležitost setkat se pohovořit si o zemi svých předků, promítnout si nějaké filmy o Československu nebo o České republice a případně pochlubit se se svými zážitky z cesty po Evropě. V mém případě to byl sraz rodiny Cirklových, jejichž pradědeček - Karel Cirkl přijel do Spojených států v roce 1913 s manželkou a svými šesti dětmi. Je úžasné, jak tyto rodiny mají vše zdokumentováno - není problém vyžádat si kopie lodních lístků, žádostí, které předkládali imigračním úřadům a další dokumenty, které se vztahují k jejich prarodičům.
   Na tyto rodinné srazy "reunions" se sjíždějí rodiny z celých Spojených států - v našem případě přijeli příbuzní z Kalifornie, Texasu, Wisconsinu, Iowy, Nového Mexika a New Yorku. Srazy trvají 4 - 5 dnů a v té době přijíždějí a odjíždějí další účastníci. Byl jsem mile překvapen, jak mnoho toho tito lidé znají o zemi svých předků. Horší je to již se znalostí češtiny - protože se jedná již o lidí z 3. až 4. generace. Během srazu se konají různé společné výlety, společné návštěvy kulturních akcí, společné vaření českých jídel (každý vaří, co umí). Vrcholem kuchařského umění je pro ně připravit tradiční knedlo-vepřo-zelo. I tohoto jídla jsem se zde dočkal. Knedlíky však byly přivezeny jako polotvar z Czech Village (České vesnice) v Cedar Rapid, IA. Trochu šokující byly jejich kombinace tohoto českého jídla s jídlem americkým. Ani u knedlíků nesměl chybět americký hamburger a různé přílohy, jako piré z jablek, apod. Tito čeští Američani si velmi považují toho, že se v Texasu vyrábí české pivo "Shiner", které si získalo v USA velkou oblibu. Daleko za ním jsou americká a mexická piva. I když jsem hovořil o tom, že již skoro nikdo neumí česky, přesto tito lidé znají mnoho českých lidových písniček, které je učili jejich prarodiče. Při promítání videokazet z České republiky (měl jsem pro ně natočen hodinový pořad o Broumovsku, ale také o Malešově u Kutné hory, odkud jejich prarodiče pocházeli) bylo vidět jejich dojetí, ale také cítit hrdost, že jejich předci pocházejí z tak krásné země Evropy. Podobné rodinné srazy konají ve Spojených státech také rodiny, jejichž předci pocházejí s Německa, Polska a Itálie.
   A ještě pár vět o veřejných službách: Posledně jsem se zmínil o amerických poštách, nyní tedy něco o amerických restauracích, rychlých občerstveních a službách pro úklid domácnosti. Trochu jsem byl překvapen, jak málo se zde konzumuje tvrdý alkohol. Jen zřítka se ve všední den setkáte s pitím tohoto alkoholu v restauracích. Pije se převážně pivo (nejvíce mexické, které je nejlacinější, nebo piva dovezená z Evropy - Německa, Belgie, ale i z České republiky. Hodně se pije kalifornské víno, ale především všechny druhy koly. Američané kolou zapíjejí i mastná a slaná jídla. Kolu pijí všichni - staří, mladí, je to prostě jejich "národní nápoj" a oni jsou na něj patřičně hrdí. Běžné jsou takzvané úklidy na objednávku - zatelefonujete a během hodiny přijede uklízečka nebo uklízeč, který vyluxuje, setře prach, setře podlahy, a pod. Američané se také nezabývají praním prádla - vše se pere v prádelnách, včetně spodního prádla a ponožek. Těžko někde najdete u některého domu visící prádlo či šňůry na prádlo. Vše funguje rychle a bez problémů. V mnoha případech prádelny dovezou prádlo až do domu. Podobně je to se všemi službami, které zajišťují elektrikáři, instalatéři, malíři, a pod. Běžné je také sekání trávy kolem domu, na objednávku.
   To je zatím vše. V případě zájmu čtenářů se podělím o další poznatky z mé cesty po Spojených státech.

   Petr Cirkl
Stolní tenis

   Prvními koly zahájily dlouhodobé soutěže mládeže ve stolním tenisu východočeské oblasti.
   Do bojů zasáhla také 2 družstva TJ Slovanu Broumov.

   V divizi starších žákyň získal Slovan Broumov na stolech v Hradci Králové dvě vítězství:
   TJ Montas Hradec Králové - TJ Slovan BROUMOV 0:5
   Body: Cepková a Hofmanová 2,5

   TJ Slovan Broumov - TJ Lokomotiva Trutnov 5:0
   Body: Cepková a Hofmanová 2,5

   V krajském přeboru dorostenců bylo družstvo Slovanu Broumov na domácích stolech úspěšné z padesáti procent:
   TJ Slovan Broumov - Stará Paka 4:6
   Body :Čepelka 2,5 a Pášma 1,5
Všichni bodovali

   Bodovacím turnajem staršího žactva, který se konal 14. 10. 2001 v Pardubicích, pokračoval seriál Vč oblastních bodovacích turnajů mládeže ve stolním tenisu. Pro TJ Slovan Broumov vybojovala výborné 3. místo I. Hofmanová , K.Cepková obsadila 5.- 8. místo. Získaly tak 40, resp. 20 bodů. Také S. Pášma získal za 9. - 16. místo 10 bodů.
   Výsledky: St.žákyně: 1.Utíkalová 2. Klátová, 3. Hofmanová (Broumov) a Plucnarová, 5.- 8.místo Cepková (Broumov).
   St. žáci: 1. Zajíček, 2. Dočkal, 3. Šafář a Jirs, 9.- l6. Pášma (Slovan Broumov).

   V dalším kole krajského přeboru dorostenců startovalo družstvo Slovanu Broumov na stolech v Úpici. Oba zápasy shodně prohrálo 3 :7.
   TJ Slovan Broumov- Veliš 3 :7
   Body : Čepelka 2,5, Pášma 0,5
   Sparta Úpice - TJ Slovan Broumov 7:3
   Body: Čepelka 1, Pášma 1, Ďoubek 1

   BK
Nový studentský měsíčník pro dialog občanů Broumovska, Policka a Teplicka

   Studenti broumovského gymnázia vždycky vydávali časopisy různých forem i obsahů. Jejich trvání ale bývalo omezeno jen na několik let studia a jejich podobu výrazně ovlivňoval nedostatek prostředků, hlavně finančních. Letošní rok však přinesl dvě výjimečné příležitosti. Zaprvé vzniklo společenské a kulturní Centrum Broumov, které nabídlo zázemí pestrým občanským aktivitám. Zadruhé se objevila možnost získat grantovou podporu od nadace amerického finančníka George Sorose Open Society Fund. Vznikla tak myšlenka spojit činnost současných broumovských studentů a těch, kteří již z Broumova odešli (např. na vysoké školy). Její uskutečnění vzali do svých rukou současní a bývalí vydavatelé tzv. Gymnazijních novin. Byla podána žádost o grant u výše zmíněné nadace v rámci Programu podpory aktivit mladých lidí.

   Zaměření
   Nový časopis si musí najít své místo v existující informační nabídce vedle oficiálních městských zpravodajů, které poskytují občanům informace o chodu správy města, a časopisu Broumovsko, který otiskuje historické, literární či sociologické články a studie a vychází jako občasník. Bude proto vydáván měsíčně a poskytovat prostor místní literární i výtvarné tvorbě.
   Dalším jeho posláním bude sjednotit informační servis o kulturních akcích v regionu. Dá proto možnost všem pořadatelům zdarma zveřejnit zprávy o akcích chystaných na následující měsíc. Bude také místem hodnocení událostí proběhlých a probíhajících, prostorem pro kritiky, recenze, polemiky nebo rozhovory s umělci. Navíc některé žánry se bez podobného informačního servisu ani neobejdou.
   Jak z nadpisu vyplývá, měl by se nový časopis stát též místem pro dialog o dlouhodobém směřování Broumovska. Na jeho stránkách by se měly svářit rozdílné názory na práci státních i nestátních organizací, na priority rozvoje broumovského výběžku. Měl by se tak stát jistým "katalyzátorem" veřejného mínění. Jeho studentský charakter zaručí svěží a nezávislý pohled, a to i zvenčí, díky studentům na školách ve vnitrozemí.
   Důležitá bude snaha studentského měsíčníku nabídnout skutečnou žurnalistiku, tzn. dlouhodobé sledování jednotlivých problémů a kauz místo občasného glosování. Dá tak možnost svým tvůrcům učit se vytvářet a vyjadřovat vlastní názor na věci veřejné. Poslouží tak i jako prostředek vzdělávací.
   Součástí projektu je také internetová verze časopisu, která pomůže propagovat Broumovsko a poskytovat informace jeho občanům i možným návštěvníkům.

   Vztah k Centru Broumov, financování:
   Centrum Broumov poskytne redakci svou kancelář s počítačem, ale její provoz a další administrativní náklady budou hrazeny z prostředků získaných tvůrci časopisu. Provozovatelé Centra Broumov (sdružení Tuž se, Broumovsko!) se smluvně zavázali, že nebudou svou podporu podmiňovat vlivem na obsah časopisu.
   Projekt bude financován z grantu Nadace OSF, sponzorských darů, inzerce a prodeje časopisu. Členové redakce pracovat bez nároku na honorář.

   Připojte prosím své stanovisko, výhrady, poznámky či nápady a sdělte je Honzovi Jirkovi (garantovi projektu) osobně, na e-mail:
   press@centrumbroumov.cz, mobil 0737/741831 nebo na adresu Nezvalova 310, 550 01 Broumov
Sobota plná basketbalu

   Z broumovských družstev v sobotu zabodovalo nejlépe družstvo starších dorostenců. Po vítězství nad Hradcem Králové si na své konto dorostenci připsali již páté vítězství ze šesti zápasů v této sezóně.

   Oblastní přebor starších dorostenců (3. kolo - 6.10.2001):
   Broumov - Hradec Králové B 83 : 71 ( 16:22, 36:39, 64:52 )
   Po sedmi minutách hry se zdálo, že domácí dorostenci budou kontrolovat průběh utkání, ale velmi špatnou střelbou zpod koše a špatným útočným doskakováním dovolili soupeři udržovat těsné vedení. Až zrychlením hry a zlepšenou střelbou ve třetí části zápasu se začali prosazovat a vítězství si už nenechali vzít. Body za Broumov: Čtvrtečka 30 (1 trojka), Ottmár 20, Milojevič 14 (1 trojka), Adamíra 10, Kubizňák 5, Krupička 4.
   Broumov - Hradec Králové B 106 : 78 ( 26:15, 49:45, 79:63 )
   I ve druhém utkání domácí začali dobře a ve 13. minutě vedli o 20 bodů. Poté nepochopitelně polevili a ve 22. minutě prohrávali 51:54. Domácí opět zabrali a od té chvíle na palubovce existovalo jen jedno mužstvo a konečný výsledek je toho důkazem. Body za Broumov: Čtvrtečka (1 trojka) a Milojevič po 26, Krupička 23 (1 trojka), Adamíra 16, Ottmár 8, Hop 5, Kubizňák 2.

   Oblastní přebor starších žáků (2.kolo - 6.10.2001):
   Broumov - Jičín 37 : 99 ( 10:20, 29:36, 29:67 )
   Až do poločasu udržovali broumovští žáci přijatelný výsledek. Následující čtvrtinu prohráli 0:31, což rozhodlo o výši prohry.
   Body za Broumov: Zítka 8, Hlušička 7, Nouza 5, Šlesarik, Endler, Stiller a Rambousek po 4, T. Hornych 1.
   Broumov - Jičín 34 : 99 ( 11:20, 19:57, 21:73 )
   Jasně lepší soupeř nedal domácím žádnou šanci.
   Body za Broumov: Nouza 13, Hlušička 8, Šlesarik 6, Rambousek 5, Zítka 2.

   Přátelská utkání minižáků (6.10.2001):
   Broumov - Hradec Králové 32 : 30 ( 16:8, 20:10, 26:27 )
   Vyrovnané utkání se štěstím vyhráli domácí hráči. Body za Broumov: Volf 9, J. Hornych 7, Meško 6, T. Benda 4, Říha, Suk a Mikulenka po 2.
   Broumov - Hradec Králové 39 : 40 ( 7:21, 23:23, 33:26 )
   Skóre jako na houpačce: 5:21, 33:25, ale štěstí se tentokrát přiklonilo k hostujícímu družstvu. Body za Broumov: Mikulenka 12, Demeter a Suk po 6, T.Benda 4, J. Hornych 3, Vejrek, Volf, Vít a Vodňanský po 2.

   Zveme všechny příznivce basketbalu na následující utkání hraná v broumovské sportovní hale (vstup zdarma):
   Sobota 3. listopadu žáci Broumov - Jaroměř 09.00 a 11.00 h.

   Jaroslav Vodňanský
Sdružení zdravotně postižených Broumov

   Dne 20. 9. 01 se konala členská schůze Smíšené organizace Sdružení zdravotně postižených Broumov. Po zahájení schůze byla minutou ticha uctěna památka nevinných lidí, kteří přišli o život při teroristickém útoku na Spojené státy. Schůze byla zpestřena vystoupením dětí ze ZUŠ Broumov. Následovala přednáška paní MUDr. Stříbrné na téma „Následná péče ve v nemocnici v Broumově". Paní Machová přednesla zprávu o činnosti, dále byly členy výboru podány aktuální informace týkající se našich členů - o výměně průkazek pro držitele výhod pro těžce zdravotně postižené, dohodě mezi TELECOMEM a Sdružením zdravotně postižených k poskytování výhod pro držitele průkazu ZTP/P, držitele přiznání o bezmocnosti a držitele průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty a pro rodiče (pěstouny) těžce zdravotně postižených dětí do 15 let, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou kontrolu. Dále byli účastníci schůze seznámeni s dopisem Policie České republiky k osvobození od placení dálničních poplatků.
   Aktuální informace o dění ve městě přednesl člen městské rady pan Mgr. Košňar, který je již pravidelným účastníkem našich schůzí. Schůzí se také pravidelně zúčastňuje předseda OV SZdP Náchod pan Kábrt. Ten zhodnotil práci naší SO a seznámil přítomné s připravovanou akcí Mládež a dospělí se zdravotním postižením, která se koná dne 6. 11. 01 od 8.30 hod. v „Bunkru" v Náchodě.
   Paní Prouzová seznámila přítomné členy s programem připravovaného zájezdu, paní Martincová informovala o programu zájezdu do divadla v Praze - Karlíně na dopolední představení 13. 10. 01.
   Po programu bylo podáváno malé občerstvení a následovala volná zábava s reprodukovanou hudbou pana Cirkla.

   Věroslava Jansová, Sdružení zdrav. postižených, Smíšená org. Broumov

   Dohoda s TELECOMEM
   Český TELECOM uzavřel se Sdružením zdravotně postižených dohodu k poskytování následujících výhod:
 • Slevy z cen stanovených ceníkem telekomunikačních služeb pro zřizování telefonních stanic a jejich přeložení pro přeměnu plně placené telefonní stanice na imobilní stanici a pro používání telefonních stanic: - zabezpečení přednostního zřízení respektive přeložení telef. stanice
 • Výhody budou poskytovány u telef. stanic, jejichž účastníky jsou:
  • osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P nebo osoby, které jsou uznány lékařem bezmocnými
  • osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
  • rodiče (pěstouni) těžce zdravotně postižených dětí do patnácti let, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou kontrolu
   Poskytování těchto výhod je možné pouze prostřednictvím Centra služeb pro zdravotně postižené, které má kancelář na Okresním úřadě v Náchodě. Úřední dny jsou pondělí, středa, čtvrtek.

   Pomůcky budou opět hrazeny
   Lidé trpící nekontrolovatelným únikem moči budou mít od září opět potřebné zdravotní pomůcky hrazeny z pojištění. Jedná se o výrobky tří firem, které pokrývají 80% trhu. Pacienti tak mají zase k disposici potřebné pomůcky, které budou zcela nebo částečně hrazeny z pojištění.


Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakční rada:
Bc. L. Franc, K. Franze, M. Hromádka
J. Louda, MUDr. T. Pindeš, Z. Streubel

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 22 185
e-mail: broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail: fischerova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail: ic.broumovsko@worldonline.cz

uzávěrka 11. čísla:
27. 10. 2001


Copyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 31.10.2001 T